Year 2018, Volume 2, Issue 2, Pages 1 - 21 2018-12-31

ALEVİLİKTE CEM İBADETİNE YÜKLENEN ANLAMLAR VE CEM İBADETİNİN MANEVİ MAKAMLARI

Mehmet Dönmez [1] , Hasan Çelik [2]

60 537


Aleviliğin temel ibadeti olan cemler, birçok tasavvufi anlamı da içerisinde taşımakta ve yaşatmaktadır. Cemler, genel anlamda Alevilik inancının kimlik kodlarını taşıyan ana unsur olmuştur. Bir toplumun ibadet biçimi, o topluma dair biriken tarihsel hafızanın okunması açısından da önem arz etmektedir. Geleneksel öğretisinde, inancı şekilsel kalıplardan hakikate (öze) taşımayı amaçlamış olan Alevilik inancı, bu manada da cem ibadetinin erkânlarına da farklı tasavvufi anlamlar yüklemiştir. Ele alınan erkânların içeriğine göre kimi cemler toplumun her bireyine açık yapılırken, örneğin musahiplik cemi gibi ibadetler ise sadece toplumun belli bir kesimine açık tutulmuş veya tutulmaktadır. Cem ibadetinin bir başka boyutunu ise Alevilik kimliği altında örgütlenmiş olan Bektaşilik açısından söylemek mümkündür. Alevilikte, eşler ile yapılan ikrar verme tören(ler)i (cemi), Bektaşilik söz konusu olduğunda ise sadece bireysel olarak yapılmakta ve nasip alma erkânı bu şekilde tamamlanmaktadır. Bu müşterek çalışmamızda; Aleviliğin temel ibadeti olan cemlerin içerisinde yapılan ritüellerin taşıdığı anlamları açıklamayı, cemlere bekâr veya eşli olarak girilmesi uygulamalarını ve cem ibadetinin taşıdığı manevi makamları açıklamayı amaç ediniyoruz.   


Alevilik-Bektaşilik, İkrar, Ritüel
  • ALTINOK, Baki Yaşa (2012). Alevilik - Hacı Bektaş Veli - Bektaşilik. Ankara: Ahi Yayıncılık. ATALAY, Ali Adil (2011). İmam Cafer-î Sâdık Buyruğu. İstanbul: Can Yayınları.BOZKUŞ, Metin (2006). Sivas Aleviliği. Isparta: Fakülte Kitabevi.BİRDOĞAN, Nejat (2013). Alevilik: Anadoluʼnun Gizli Kültürü. İstanbul: Kaynak Yayınları.DEDEKARGINOĞLU, Hüseyin (2012). Dede Gargın Süreğinde Cem. Ankara: Yurt Kitap Yayıncılık. ERASLAN, Kemal (1995). “Ahmed-i Yeseviˮ. Erdem Dergisi (Hoca Ahmed Yesevi Özel Sayısı), Cilt 7, Sayı 21. ss.799- 819. Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yayınları. ER, Piri (1997). “Anadolu Aleviliğinde Halka Namazıˮ. İstanbul: Cem Dergisi. Yıl 7, Sayı 67, ss. 53-55, s.54. ER, Piri (1998). Geleneksel Anadolu Aleviliği. Ankara: Ervak Yayınları.ERÖZ, Mehmet (2014). Türkiye’de Alevilik-Bektaşilik. İstanbul: Ötüken Neşriyat. KAYA, Ali (2012). Alevilik ve Dersim Üzerine Seçme Yazılar. İstanbul: Yaz Yayınları. KEÇELİ, Şakir (2005). “Bektaşilik-Alevilik Arasındaki Farklar-Meydan Eviˮ. Isparta: Süleyman Demirel Üniversitesi I. Uluslararası Bektaşilik ve Alevilik Sempozyumu Bildiriler Kitabı. Cilt II, ss. 322-336. KELEŞ, Ali (2008). “Ortak Kimlik ve Müzik / 1980 Sonrası Alevi-Bektaşi Uyanışıˮ. İstanbul: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi.
Primary Language tr
Journal Section Makaleler
Authors

Author: Mehmet Dönmez (Primary Author)
Institution: İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ, FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Author: Hasan Çelik (Primary Author)
Country: Trinidad and Tobago


Bibtex @research article { mikad468689, journal = {Millî Kültür Araştırmaları Dergisi}, issn = {2587-1331}, address = {Bülent KARA}, year = {2018}, volume = {2}, pages = {1 - 21}, doi = {}, title = {ALEVİLİKTE CEM İBADETİNE YÜKLENEN ANLAMLAR VE CEM İBADETİNİN MANEVİ MAKAMLARI}, key = {cite}, author = {Dönmez, Mehmet and Çelik, Hasan} }
APA Dönmez, M , Çelik, H . (2018). ALEVİLİKTE CEM İBADETİNE YÜKLENEN ANLAMLAR VE CEM İBADETİNİN MANEVİ MAKAMLARI. Millî Kültür Araştırmaları Dergisi, 2 (2), 1-21. Retrieved from http://dergipark.org.tr/mikad/issue/40937/468689
MLA Dönmez, M , Çelik, H . "ALEVİLİKTE CEM İBADETİNE YÜKLENEN ANLAMLAR VE CEM İBADETİNİN MANEVİ MAKAMLARI". Millî Kültür Araştırmaları Dergisi 2 (2018): 1-21 <http://dergipark.org.tr/mikad/issue/40937/468689>
Chicago Dönmez, M , Çelik, H . "ALEVİLİKTE CEM İBADETİNE YÜKLENEN ANLAMLAR VE CEM İBADETİNİN MANEVİ MAKAMLARI". Millî Kültür Araştırmaları Dergisi 2 (2018): 1-21
RIS TY - JOUR T1 - ALEVİLİKTE CEM İBADETİNE YÜKLENEN ANLAMLAR VE CEM İBADETİNİN MANEVİ MAKAMLARI AU - Mehmet Dönmez , Hasan Çelik Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Millî Kültür Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 21 VL - 2 IS - 2 SN - 2587-1331- M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Millî Kültür Araştırmaları Dergisi ALEVİLİKTE CEM İBADETİNE YÜKLENEN ANLAMLAR VE CEM İBADETİNİN MANEVİ MAKAMLARI %A Mehmet Dönmez , Hasan Çelik %T ALEVİLİKTE CEM İBADETİNE YÜKLENEN ANLAMLAR VE CEM İBADETİNİN MANEVİ MAKAMLARI %D 2018 %J Millî Kültür Araştırmaları Dergisi %P 2587-1331- %V 2 %N 2 %R %U
ISNAD Dönmez, Mehmet , Çelik, Hasan . "ALEVİLİKTE CEM İBADETİNE YÜKLENEN ANLAMLAR VE CEM İBADETİNİN MANEVİ MAKAMLARI". Millî Kültür Araştırmaları Dergisi 2 / 2 (December 2019): 1-21.