Year 2018, Volume 2, Issue 2, Pages 106 - 120 2018-12-31

19. YÜZYIL DİVAN ŞAİRİ MUSTAFA SÂMİL VE DİVANÇESİ

ENES YILDIZ [1]

60 266

Türk edebiyatının tarihî gelişiminde yaklaşık altı yüzyıl devam eden klasik Türk edebiyatı geleneği yüzlerce şair yetiştirmiştir. Bu şairlerden biri de Mustafa Sâmil Efendi’dir. Sâmil Efendi divan şiirinin son temsilcilerinin yetiştiği 19. yüzyıl sanatçılarındandır. Ahmet Cevdet Efendi’nin kardeşi olan Sâmil Efendi divan-ı hümâyûn ve Tercüme Odasında memurluk yapmış ve 1840 yılında vefat etmiştir. Sâmil Efendi’nin mürettep bir divançesi vardır. Divançede farklı nazım şekilleriyle yazılmış toplam atmış dört şiir bulunmaktadır. Bu çalışmada öncelikle Sâmil Efendi hakkında kaynaklardan elde edilen bilgiler verilecek, ardından şairin divançesi şiir sırasına göre muhtevalarıyla kısaca tanıtılacaktır. Divançe tanıtımında farklı nazım türü ve şekillerinden örnek beyit ve bendler de verilecektir.

Klasik Türk edebiyatı, 19. yüzyıl, Sâmil
  • ÇİFTÇİ, Ömer (1996). Fatîn Davud Hâtimetü’l-Eş’âr (Fatîn Tezkiresi), Yüksek Lisans Tezi, İnönü Üniversitesi, Malatya.DEVELLİOĞLU, Ferit (2004). Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lûgat. Ankara: Aydın Yayınları.İSMAİL PAŞA (1972). Keşfü’z-Zünûn Zeyli. (Haz: Şerafeddin Yaltkaya, Rıfat Bilge), İstanbul: MEB. Yayınları.KAHRAMAN, Dilek (2008). Şemseddin Sâmi’nin Kâmûsu’l-Â’lâm Adlı Eserinin III. ve IV: Cildinde Geçen Eski Türk Edebiyatıyla İlgili Biyografiler. Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi, Erzurum.KUTLAR, Fatma Sabiha (2004). Arpaemîni-zâde Mustafa Sâmî Divan. Kültür ve Turizm Bakanlığı Web site: http//ekitap.kulturturizm.gov.tr., Erişim tarihi, 22.03.2016.MEHMED SÜREYYA (1996). Sicill-i Osmanî 5, (Haz: Nuri Akbayar), İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları. ODABAŞI, Mihrican (2009). Tuhfe-i Nâilî Metin ve Muhteva, Yüksek Lisans Tezi, Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas.SAMİ, Şemseddin (2009). Kâmûs-ı Türkî, İstanbul: Çağrı Yayınları.TAYYARZÂDE ATÂ (2010). Osmanlı Saray Tarihi-Târîh-i Enderûn. İstanbul: Kitabevi Yayınları.TUMAN, Mehmed Nâil (2001). Tuhfe-i Nâilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri II, (Haz: Cemal Kurnaz, Mustafa Tatcı), Ankara: Bizim Büro Yayınları.
Primary Language tr
Journal Section Makaleler
Authors

Author: ENES YILDIZ
Country: Turkey


Bibtex @research article { mikad491272, journal = {Millî Kültür Araştırmaları Dergisi}, issn = {2587-1331}, address = {Bülent KARA}, year = {2018}, volume = {2}, pages = {106 - 120}, doi = {}, title = {19. YÜZYIL DİVAN ŞAİRİ MUSTAFA SÂMİL VE DİVANÇESİ}, key = {cite}, author = {YILDIZ, ENES} }
APA YILDIZ, E . (2018). 19. YÜZYIL DİVAN ŞAİRİ MUSTAFA SÂMİL VE DİVANÇESİ. Millî Kültür Araştırmaları Dergisi, 2 (2), 106-120. Retrieved from http://dergipark.org.tr/mikad/issue/40937/491272
MLA YILDIZ, E . "19. YÜZYIL DİVAN ŞAİRİ MUSTAFA SÂMİL VE DİVANÇESİ". Millî Kültür Araştırmaları Dergisi 2 (2018): 106-120 <http://dergipark.org.tr/mikad/issue/40937/491272>
Chicago YILDIZ, E . "19. YÜZYIL DİVAN ŞAİRİ MUSTAFA SÂMİL VE DİVANÇESİ". Millî Kültür Araştırmaları Dergisi 2 (2018): 106-120
RIS TY - JOUR T1 - 19. YÜZYIL DİVAN ŞAİRİ MUSTAFA SÂMİL VE DİVANÇESİ AU - ENES YILDIZ Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Millî Kültür Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 106 EP - 120 VL - 2 IS - 2 SN - 2587-1331- M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Millî Kültür Araştırmaları Dergisi 19. YÜZYIL DİVAN ŞAİRİ MUSTAFA SÂMİL VE DİVANÇESİ %A ENES YILDIZ %T 19. YÜZYIL DİVAN ŞAİRİ MUSTAFA SÂMİL VE DİVANÇESİ %D 2018 %J Millî Kültür Araştırmaları Dergisi %P 2587-1331- %V 2 %N 2 %R %U
ISNAD YILDIZ, ENES . "19. YÜZYIL DİVAN ŞAİRİ MUSTAFA SÂMİL VE DİVANÇESİ". Millî Kültür Araştırmaları Dergisi 2 / 2 (December 2019): 106-120.