Year 2018, Volume 2, Issue 2, Pages 121 - 126 2018-12-31

МҰХТАР ӘУЕЗОВ ТҰЛҒАСЫН ТАНУДЫҢ ТІЛДІК БЕЙНЕСІ

Mengul Kanabekova [1]

31 85

Мақалада қазіргі тілтанымда жаңа ғылыми парадигма аясындағы «тілдік тұлға» теориясын қалыптастыруға ықпал еткен антропоөзектік бағыттағы зерттеулердің жай-күйі зерделенеді. «Тілдік тұлға» теориясына қатысты зерттеушілердің теориялық ой-тұжырымдары мен ғылыми көзқарастары сипатталып, өзектілік дәрежесі, ғылыми маңыздылығы атап көрсетіледі. Мұндай пайымдаулардың қазақ тіл біліміндегі тілдік тұлға теориясына қатысты ғылыми түсініктерді кеңейтуге, белгілі дәрежеде антропологиялық тіл біліміне үлес қосатындығы жайлы сөз болады. Кемеңгер жазушы Мұхтар Әуезoв тұлғacын танудың тілдік негіздері сипатталып, бірер деректер негізінде тұжырымдалып беріледі. Жазушы «көркемдік әлемін» бейнелейтін сөз қолданыстары «тілдік тұлға» теориясы негізінде талдауға алынып, соның негізінде жеке тұлғаның дискурстық әлеуетін танытатын тілдік бейнесі ашып көрсетіледі. М.Әуезoвтің тұлғалық болмысын толық танудың, яғни Әуезовтануға дәйек болатын ғылыми-танымдық негіздің бірі – тілдік тұлға теориясы, оның рухани шығармашылық әлеуетін сипаттайтын тілдік құралдар жүйесі: этнографиялық тіл деректері мен ұлттық-мәдени атаулар, мақал-мәтелдер, окказионалды сөз қолданыстары екендігі тұжырымдалып, мысалдармен дәйектеледі.

антропоөзектік бағыт, тілдік тұлға, дискурс
  • Караулов Ю.Н. Русский язык и языковая личность. – М.: Едиториал УРСС, 2004. Мaнкеевa Ж.A. Х. Досмұхамедұлының тұлғасын танудың тілдік негізі // Тілтаным, 2013, № 1, 43-48 б. Мұхтap Әуезoв туpaлы еcтелiктеp. –Aлмaты: Бiлiм, 2004. –267 б.Әуезoв М. Жиыpмa тoмдық шығapмaлap жинaғы. – Aлмaты: Жaзушы, 1979. – 320 б.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Makaleler
Authors

Author: Mengul Kanabekova
Country: Turkey


Bibtex @research article { mikad494762, journal = {Millî Kültür Araştırmaları Dergisi}, issn = {2587-1331}, address = {Bülent KARA}, year = {2018}, volume = {2}, pages = {121 - 126}, doi = {}, title = {МҰХТАР ӘУЕЗОВ ТҰЛҒАСЫН ТАНУДЫҢ ТІЛДІК БЕЙНЕСІ}, key = {cite}, author = {Kanabekova, Mengul} }
APA Kanabekova, M . (2018). МҰХТАР ӘУЕЗОВ ТҰЛҒАСЫН ТАНУДЫҢ ТІЛДІК БЕЙНЕСІ. Millî Kültür Araştırmaları Dergisi, 2 (2), 121-126. Retrieved from http://dergipark.org.tr/mikad/issue/40937/494762
MLA Kanabekova, M . "МҰХТАР ӘУЕЗОВ ТҰЛҒАСЫН ТАНУДЫҢ ТІЛДІК БЕЙНЕСІ". Millî Kültür Araştırmaları Dergisi 2 (2018): 121-126 <http://dergipark.org.tr/mikad/issue/40937/494762>
Chicago Kanabekova, M . "МҰХТАР ӘУЕЗОВ ТҰЛҒАСЫН ТАНУДЫҢ ТІЛДІК БЕЙНЕСІ". Millî Kültür Araştırmaları Dergisi 2 (2018): 121-126
RIS TY - JOUR T1 - МҰХТАР ӘУЕЗОВ ТҰЛҒАСЫН ТАНУДЫҢ ТІЛДІК БЕЙНЕСІ AU - Mengul Kanabekova Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Millî Kültür Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 121 EP - 126 VL - 2 IS - 2 SN - 2587-1331- M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Millî Kültür Araştırmaları Dergisi МҰХТАР ӘУЕЗОВ ТҰЛҒАСЫН ТАНУДЫҢ ТІЛДІК БЕЙНЕСІ %A Mengul Kanabekova %T МҰХТАР ӘУЕЗОВ ТҰЛҒАСЫН ТАНУДЫҢ ТІЛДІК БЕЙНЕСІ %D 2018 %J Millî Kültür Araştırmaları Dergisi %P 2587-1331- %V 2 %N 2 %R %U
ISNAD Kanabekova, Mengul . "МҰХТАР ӘУЕЗОВ ТҰЛҒАСЫН ТАНУДЫҢ ТІЛДІК БЕЙНЕСІ". Millî Kültür Araştırmaları Dergisi 2 / 2 (December 2019): 121-126.