Year 2019, Volume 48, Issue 222, Pages 83 - 102 2019-05-15

BİLİM VE SANAT MERKEZİNDE EĞİTİM ALAN 6. VE 7. SINIF ÖĞRENCİLERİ VE VELİLERİNİN AKADEMİK BAŞARI KAVRAMINA İLİŞKİN METAFORLARI

Seyit KARABURÇAK [1] , İlkay DOĞAN TAŞ [2]

27 17

Bu araştırma, Bilim ve Sanat Merkezinde eğitim alan 6 ve 7. sınıf öğrencileriyle,
velilerinin akademik başarı kavramıyla ilgili metaforlarını incelemek
amacıyla yapılmıştır. Bu amaçla, Kırşehir ili Yusuf Demir Bilim ve Sanat
Merkezi’nde 60 öğrenci ve 52 veliye kişisel bilgi formu ve metafor formu uygulanmıştır.
Uygulanan form Kişisel bilgiler bölümü, metafor bölümü ve görüşler
bölümünden oluşturulmuştur. Elde edilen verilerin frekans ve yüzde analizleri
yapılmıştır. Ayrıca çeşitli tablo, grafik ve şekillerle sonuçlarla ilgili bilgiler verilmiştir.
Araştırma sonuçlarında özel yetenekli öğrencilerle velilerin “akademik
başarı” kavramı için ürettikleri metaforlar incelenmiştir. Buna göre 60 özel yetenekli
öğrenci toplamda 56 farklı metafor üretmişlerdir. En çok üretilen metaforlar
3’er kez ile “merdiven ve güneş” olmuştur. 52 veli ise 46 farklı metafor üretmiştir.
En çok üretilen metaforlar 2’şer kez ile “dağ merdiven, yarış arabası ve dağcı”
olmuştur.
bilim ve sanat merkezi, akademik başarı, metafor
  • Akarsu, F. (2001). Üstün yetenekli çocuklar ve sorunları. Ankara: Eduser Yayınları. Akbaşlı, S , Kösece, P ve Balta Uçan, M . (2018). Okul değişkenlerinin akademik başarıya olan etkisine yönelik öğrenci görüşlerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Scientific Educational Studies, 2 (2), 93-110. doi: 10.31798/ses.439740 Bahçetepe, Ü. ve Meşeci Giorgetti, F. (2015). Akademik başarı ile okul iklimi arasındaki ilişki. Istanbul Journal of Innovation in Education, 83-101. Belur, A. (2014). BİLSEM’e kayıt hakkı kazanan ve kazanamayan öğrencilerin anne/babalarının rehberlik gereksinimlerinin incelenmesi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.) Uludağ Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bursa. Bilim ve Sanat Merkezinde Eğitim Alan 6. ve 7. Sınıf Öğrencileri ve Velilerinin Akademik...
  • Bildiren, A. (2016). Üstün yetenekli çocuklar, aileler ve öğretmenler için bir klavuz. İstanbul: Doğan Egmont yayıncılık. Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Karadeniz, Ş., Demirel, F. veAkgün, Ö. E. (2015). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi. Cho, S. ve Yoon, Y. (2005). Family processes and psychosocial problems of the young korean gifted. International Journal for the Advancement of Counselling, 27(2), 245-261. Coşar Ciğerci, Z. (2006). Üstün yetenekli olan ve olmayan ergenlerde benlik saygısı, başkalarının algılaması ve psikolojik belirtiler arasındaki ilişkiler. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.) Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya Davis, G. A. (2014). Üstün yetenekli çocuklar ve eğitimi. (M. I. Koç, Çev.) İstanbul: Özgür Yayınları. Eriş, B. (2015). Her çocuk üstün yeteneklidir. İstanbul: Alfa Basım Yayım. Fonseca, C. (2014). Üstün zekalı çocuklar için başarının 101 sırrı. (A. Dülger, Çev.) İstanbul: Bilim Teknik Yayınevi. Gardner, H. (2013). Çoklu zeka yeni ufuklar. (A. Hekimoğlu Gür, Çev.) İstanbul: Optimist Yayınları. İncekara, H. (2012). Üstün yetenekli çocukların keşfi... Meclis Araştırma Komisyonu Raporu. Ankara TBMM. Klein, B. (2007) Raising gifted kids. everthing you need to know to help your exceptional child thrive. New York: Amacom American Management Association. Kurul Tural, N. (2002). Öğrenci başarısında etkili okul değişkenleri ve eğitimde verimlilik. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 35(1-2), 3954. Levent, F. (2011). Üstün yetenekli çocukların hakları el kitabı. İstanbul: Çocuk Vakfı Yayınları. MEB. (1973). Millî Eğitim Temel Kanunu. Ankara: Millî Eğitim Bakanlığı. MEB. (1997). Özel eğitim hakkında kanun hükmünde kararname. Ankara: Millî Eğitim Bakanlığı. MEB. (2012). Özel eğitim hizmetleri yönetmeliği. Ankara: MEB. MEB. (2013). Üstün yetenekli bireyler strateji ve uygulama planı 2013-2017. Ankara: Millî Eğitim Bakanlığı. MEB. (2016a, Ağustos). Bilim ve sanat merkezleri yönergesi. Ankara: Millî Eğitim Bakanlığı. MEB. (2016b). Üstün zeka özel yetenek ve kaynaştırma. Ankara: Millî Eğitim Bakanlığı. Miles, M. B. ve Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis: An expanded source book. Thousand Oaks: Sage Publications. Onuk, Ö. (2007). Müzik öğretmenliği lisans programı öğrencilerinin öğretmenliğe güdülenmeleri ile akademik başarıları arasındaki ilişki. (Yayımlanmamış Doktora Tezi.) Gazi Üniversitesi, Ankara. Özsoy, Y. (2014). Bilim ve Sanat Merkezi öğrenci, öğretmen ve velilerinin üstün yetenekli öğrenci kavramına ilişkin metaforları. Üstün Yetenekliler Eğitimi Araştırmaları Dergisi, 2(1), 74-87.
  • Özsoy, Y., Özyürek, M. ve Eripek, S. (1998). Özel eğitime muhtaç çocuklar. Ankara: Karatepe Yayınları. Patton, M. Q. (2014). Nitel Araştırma ve Değerlendirme Yöntemleri. (M. Bütün, ve S. B. Demir, Çev.) Ankara: Pegem Akademi. Saban, A. (2008). Okula ilişkin metaforlar. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 459-496. Saban, A. (2009). Öğretmen adaylarının öğrenci kavramına ilişkin sahip oldukları zihinsel imgeler. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 281-326. Sak, U. (2010). Üstün zekalılar: Özellikleri, tanılanmaları ve eğitimleri. Ankara: Maya Akademi Yayınevi. TDK. (2018). Büyük Türkçe sözlük. Ankara: Türk Dil Kurumu Yıldırım, A., ve Şimşek, H. (2008). Sosyal Bilimlerde Nite Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayınevi. Yılmaz, D. (2015). Üstün yetenekliler için psikolojik danışma ve rehberlik uygulamaları. Ankara: Nobel Yayınları.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Research Article
Authors

Orcid: 0000-0002-8279-6748
Author: Seyit KARABURÇAK (Primary Author)

Orcid: 0000-0002-1418-1688
Author: İlkay DOĞAN TAŞ

Bibtex @research article { milliegitim571358, journal = {Milli Eğitim Dergisi}, issn = {1302-5600}, address = {Milli Eğitim Bakanlığı}, year = {2019}, volume = {48}, pages = {83 - 102}, doi = {}, title = {BİLİM VE SANAT MERKEZİNDE EĞİTİM ALAN 6. VE 7. SINIF ÖĞRENCİLERİ VE VELİLERİNİN AKADEMİK BAŞARI KAVRAMINA İLİŞKİN METAFORLARI}, key = {cite}, author = {KARABURÇAK, Seyit and DOĞAN TAŞ, İlkay} }
APA KARABURÇAK, S , DOĞAN TAŞ, İ . (2019). BİLİM VE SANAT MERKEZİNDE EĞİTİM ALAN 6. VE 7. SINIF ÖĞRENCİLERİ VE VELİLERİNİN AKADEMİK BAŞARI KAVRAMINA İLİŞKİN METAFORLARI. Milli Eğitim Dergisi, 48 (222), 83-102. Retrieved from http://dergipark.org.tr/milliegitim/issue/45478/571358
MLA KARABURÇAK, S , DOĞAN TAŞ, İ . "BİLİM VE SANAT MERKEZİNDE EĞİTİM ALAN 6. VE 7. SINIF ÖĞRENCİLERİ VE VELİLERİNİN AKADEMİK BAŞARI KAVRAMINA İLİŞKİN METAFORLARI". Milli Eğitim Dergisi 48 (2019): 83-102 <http://dergipark.org.tr/milliegitim/issue/45478/571358>
Chicago KARABURÇAK, S , DOĞAN TAŞ, İ . "BİLİM VE SANAT MERKEZİNDE EĞİTİM ALAN 6. VE 7. SINIF ÖĞRENCİLERİ VE VELİLERİNİN AKADEMİK BAŞARI KAVRAMINA İLİŞKİN METAFORLARI". Milli Eğitim Dergisi 48 (2019): 83-102
RIS TY - JOUR T1 - BİLİM VE SANAT MERKEZİNDE EĞİTİM ALAN 6. VE 7. SINIF ÖĞRENCİLERİ VE VELİLERİNİN AKADEMİK BAŞARI KAVRAMINA İLİŞKİN METAFORLARI AU - Seyit KARABURÇAK , İlkay DOĞAN TAŞ Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Milli Eğitim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 83 EP - 102 VL - 48 IS - 222 SN - 1302-5600- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Milli Eğitim Dergisi BİLİM VE SANAT MERKEZİNDE EĞİTİM ALAN 6. VE 7. SINIF ÖĞRENCİLERİ VE VELİLERİNİN AKADEMİK BAŞARI KAVRAMINA İLİŞKİN METAFORLARI %A Seyit KARABURÇAK , İlkay DOĞAN TAŞ %T BİLİM VE SANAT MERKEZİNDE EĞİTİM ALAN 6. VE 7. SINIF ÖĞRENCİLERİ VE VELİLERİNİN AKADEMİK BAŞARI KAVRAMINA İLİŞKİN METAFORLARI %D 2019 %J Milli Eğitim Dergisi %P 1302-5600- %V 48 %N 222 %R %U
ISNAD KARABURÇAK, Seyit , DOĞAN TAŞ, İlkay . "BİLİM VE SANAT MERKEZİNDE EĞİTİM ALAN 6. VE 7. SINIF ÖĞRENCİLERİ VE VELİLERİNİN AKADEMİK BAŞARI KAVRAMINA İLİŞKİN METAFORLARI". Milli Eğitim Dergisi 48 / 222 (May 2019): 83-102.