Year 2019, Volume 8, Issue 2, Pages 1906 - 1915 2019-04-27

E-Ticarette Tüketicilerin Güvenlik ve Risk Algılarının Değerlendirilmesi
Evaluation of Security and Risk Perceptions of E-Commercial Consumers

Yücel Öztürkoğlu [1] , Batuhan Demir [2]

36 68

Tüketicilerin yaşam tarzlarının değişmesi ile beraber geleneksel alışverişe alternatif olarak e-ticaret sitelerinin kullanımı her geçen gün artmaktadır. Ancak tüketicilerin bir kısmı değişen alışveriş şekillerine oldukça önyargılı olarak bakmaktadır. Bu çalışma da ilk olarak, internetten alışveriş yapan tüketicilerin risk ve güvenlik algılarının demografik özelliklere göre değişimi incelenmiştir. Daha sonra, regresyon analizi yaparak bu algının belirlenen soyut ve somut kavramlar arasında ki ilişkisi analiz edilerek kurulan hipotezler değerlendirilmiştir.

Along with the changing lifestyles of consumers, the use of e-commerce sites as an alternative to traditional shopping is increasing day by day. However, some of the consumers are very biased towards changing shopping patterns. In this study, firstly, the changes in the risks and security perceptions of consumers who shop online are analyzed according to their demographic characteristics. Then, the hypotheses that have been established by analyzing the relation between tangible and intangible concepts determined by regression analysis are evaluated.

 • KaynakçaAkçi, Y. ve Annaç Göv, S. (2015). Tüketicilerin E-ticaret Algılarının İncelenmesi (Gaziantep ve Adıyaman Örneği). Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7(13):413-433.Cesur, Z. ve Tayfur, G. (2015). İnternetten Alışveriş Davranışında Algılanan Tüketici Riskleri: Üniversite Öğrencileri Üzerinde Bir Araştırma. Electronic Journal of Vocational Colleges, May/Mayıs 2015.
 • Doğanlar, T. (2016). Türkiye’de Elektronik Ticaret Pazarı ve Pazarın Gelişimi. İstanbul Ticaret Üniversitesi Dış Ticaret Enstitüsü, Working Paper Series, Tartışma Metinleri, WPS NO/ 14 / 2016-01.
 • Gürsoy, Ş.T. Çiçekçioğlu, M. Börekç, N. Türk Soyer, M. ve Öcek, Z. (2008). İzmir Karşıyaka Belediye Çalışanlarında Çevresel Risk Algılama Düzeyi. Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 30(1):20-27.
 • İzgi, B.B. ve Şahin, İ. (2013). Elektronik Perakende Sektörü ve İnternet Alışverişi Tüketici Davranışı: Türkiye Örneği. Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, 2(1):9-27.Khan, S.A., Liang, Y., Shahzad, S. (2015). An Empirical Study of Perceived Factors Affecting Customer Satisfaction to Re-Purchase Intention in Online Stores in China. Journal of Service Science and Management, 8: 291-305.
 • Masoud, E.Y. (2013).The Effect of Perceived Risk on Online Shopping in Jordan. European Journal of Business and Management, 5 (6) 76-87.
 • Raffaele, A. ve Orlando, T. (2014). Customer Loyalty: An Empirical Study on Italian E-commerce Websites. Chinese Business Review, 13(6): 388-398.Khan ve Chavan (2015)
 • Sezgin, A.G.Ş. (2013). Dünya’da ve Türkiye’de E-Ticaret Sektörü. İktisadi Araştırmalar Bölümü, Nisan 2013: 1-19.Sinha, J. ve Kim, J. (2012). Factors Affecting Indian Consumers’ Online Buying Behavior. Innovative Marketing, 8 (2): 46-57.
 • Turan, A.H. (2011). İnternet Alışverişi Tüketici Davranışını Belirleyen Etmenler: Planlı Davranış Teorisi (TPB) ile Ampirik Bir Test. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 12 (1): 128-143.
 • Uygun, M. Özçiftçi, M. ve Uslu Divanoğlu, S. (2011). Tüketicilerin Online Alışveriş Davranışını Etkileyen Faktörler. Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 3(2), 2011 ISSN: 1309 -8039 (online).
 • Yayar, Ş. Ve Sadaklıoğlu, H. (2012). Kamu Çalışanlarının İnternetten Ürün Satın Alma Davranışları Üzerine Bir Araştırma. Business and Economics Research Journal, 3 (3): 145-157.
 • Yeniçeri, T. Yaraş, E. ve Akın, E. (2012). Tüketicilerin Riskten Kaçınma Düzeylerine Göre Sanal Alışveriş Risk Algısı ve Sanal PlansızTtüketim Eğilimlerinin Belirlenmesi. International Journal of Economic and Administrative Studies, 5 (9): 146-164.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Research Article
Authors

Author: Yücel Öztürkoğlu (Primary Author)
Institution: Yaşar Üniversitesi
Country: Turkey


Author: Batuhan Demir

Dates

Publication Date: April 27, 2019

Bibtex @research article { mjss463342, journal = {MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi}, issn = {1694-7215}, address = {Kyrgyz-Turkish Manas University}, year = {2019}, volume = {8}, pages = {1906 - 1915}, doi = {10.33206/mjss.463342}, title = {E-Ticarette Tüketicilerin Güvenlik ve Risk Algılarının Değerlendirilmesi}, key = {cite}, author = {Öztürkoğlu, Yücel and Demir, Batuhan} }
APA Öztürkoğlu, Y , Demir, B . (2019). E-Ticarette Tüketicilerin Güvenlik ve Risk Algılarının Değerlendirilmesi. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi, 8 (2), 1906-1915. DOI: 10.33206/mjss.463342
MLA Öztürkoğlu, Y , Demir, B . "E-Ticarette Tüketicilerin Güvenlik ve Risk Algılarının Değerlendirilmesi". MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 8 (2019): 1906-1915 <http://dergipark.org.tr/mjss/issue/44816/463342>
Chicago Öztürkoğlu, Y , Demir, B . "E-Ticarette Tüketicilerin Güvenlik ve Risk Algılarının Değerlendirilmesi". MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 8 (2019): 1906-1915
RIS TY - JOUR T1 - E-Ticarette Tüketicilerin Güvenlik ve Risk Algılarının Değerlendirilmesi AU - Yücel Öztürkoğlu , Batuhan Demir Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.33206/mjss.463342 DO - 10.33206/mjss.463342 T2 - MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1906 EP - 1915 VL - 8 IS - 2 SN - 1694-7215- M3 - doi: 10.33206/mjss.463342 UR - https://doi.org/10.33206/mjss.463342 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 MANAS Journal of Social Studies E-Ticarette Tüketicilerin Güvenlik ve Risk Algılarının Değerlendirilmesi %A Yücel Öztürkoğlu , Batuhan Demir %T E-Ticarette Tüketicilerin Güvenlik ve Risk Algılarının Değerlendirilmesi %D 2019 %J MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi %P 1694-7215- %V 8 %N 2 %R doi: 10.33206/mjss.463342 %U 10.33206/mjss.463342
ISNAD Öztürkoğlu, Yücel , Demir, Batuhan . "E-Ticarette Tüketicilerin Güvenlik ve Risk Algılarının Değerlendirilmesi". MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 8 / 2 (April 2019): 1906-1915. https://doi.org/10.33206/mjss.463342
AMA Öztürkoğlu Y , Demir B . E-Ticarette Tüketicilerin Güvenlik ve Risk Algılarının Değerlendirilmesi. MJSS. 2019; 8(2): 1906-1915.
Vancouver Öztürkoğlu Y , Demir B . E-Ticarette Tüketicilerin Güvenlik ve Risk Algılarının Değerlendirilmesi. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi. 2019; 8(2): 1915-1906.