Year 2019, Volume 8, Issue 2, Pages 1727 - 1743 2019-04-27

Birleşmiş Milletler ve Sürdürülebilir Kalkınmanın Desteklenmesi
The United Nations and Promoting Sustainable Development

Mehmet Emin Erendor [1] , Cem Sunguray [2]

37 61

18. ve 19. yüzyıllarda fabrikaların ve serbest piyasa ilkelerinin yaygınlaşmasıyla birlikte insanlar ve devletler ürünlere kolayca ulaşmaya başladı. Bu süreç hayatı kolaylaştırsa da, doğayı ve insan hayatını ciddi şekilde etkiledi. Birleşmiş Milletler (BM) gibi uluslararası topluluklar, yarım yüzyıldan fazla yoksulluk, çevre sorunları ve kaynakların azlığı ile mücadele etmek için çözümler bulmaya çalıştı. 1987'de yayınlanan Brundtland Komisyonu raporu, daha sonra sürdürülebilir kalkınma olarak adlandırılan, birleşik kalkınmaya ve çevreye olan ihtiyacı açıkladı. İlerleyen yıllarda terörist tehditlerden ve çevresel felaketlerden duyulan korkuların artmasıyla, Binyıl Kalkınma Hedefleri (Milenyum Kalkınma Hedefleri), 2000 yılında BM tarafından iyi bir yaşam sağlamak ve çevreyi korumak amacıyla 22 sivil toplum kuruluşu ile birlikte yayımlandı. Bununla birlikte, Binyıl Kalkınma Hedeflerine ulaşmada yaşanan başarısızlık nedeniyle, sonuç olarak, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SDG) olarak adlandırılan yeni hedefler dizisinin 2030 Gündemi altında daha geniş kapsamlı ve insan merkezli bir yaklaşımla uygulanması kabul edilmiştir. Yeni kabul edilen Sürdürülebilir Kalkınmanın Desteklenmesi (SKD) her ne kadar konuya geniş bir şekilde yaklaşsa da, hedefler ve uygulamalar arasında hala tartışılmaz derecede eksiklikler bulunmaktadır ve bu sebeple bu çalışmanın temel amacı Binyıl Kalkınma Hedefleri ile SKD’lerin etkinliğini kısaca karşılaştırıp analiz etmek ve hedeflere ulaşmak için neden daha somut politikalar ve ademi merkeziyetçi mekanizmalara ihtiyaç duyulduğunu açıklamaktır. 

With the dissemination of the use of factories and open market principals in the 18th and 19th centuries, people and states started to reach products easily. Although this process eased life, it affected nature and human life severely. More than half-century international communities, like the UN, tried to find solutions to tackle poverty, environmental problems, and scarcity of resources. In 1987 Brundtland Commission report explained the need for united development and environment which then called sustainable development. In the following years fears from terroristic threats and environmental disasters increased so in 2000 Millenium Development Goals were published by the UN along with 22 non-governmental organizations with the aim of providing decent lives and protecting the environment. However, MDG was not successful in fulfilling its targets so at the concluding of it, set of new goals called Sustainable Development Goals were agreed to be implemented under 2030 Agenda with wider-pattern and human-centred approach. Despite SDGs broad approach to the subject, there are still incontrovertible lacks between targets and policies so the main aim of this article is to analyze the short comparison between the MDGs and the SDGs effectiveness and explain why more concrete policies and decentralized mechanisms are needed to accomplish goals.

 • Blowers, A., Boersema, J., & Martin, A. (2012). Is sustainable development sustainable? Journal of Integrative Environmental Sciences, 9:1, 1-8. https://doi.org/10.1080/1943815X.2012.666045
 • Brockington, D. (2012). A radically conservative vision? The challenge of UNEP's towards a green economy. Development and Change, 43(1), 409-422. https://doi.org/10.1111/j.1467-7660.2011.01750.x
 • Coady, D., Parry, I., Sears, L., & Shang, B. (2016). How large are global fossil fuel subsidies? World Development, 91, 11-27. https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2016.10.004
 • Evans, A. (2012). The UN’s role on sustainable development. (Accessed at: 17/10/2018), https://cic.nyu.edu/sites/default/files/evans_sustainable_development.pdf
 • Keny-Guyer, N. (2015). 5 ways the sustainable development goals can succeed. (Accessed at: 16/11/2018), https://www.weforum.org/agenda/2015/08/5-ways-sustainable-development-goals-can-success/
 • United Nations Development Group. (2016). The sustainable development goals are coming to life: stories of country implementation and UN support. (Accessed at: 04/11/2018), https://undg.org/wp-content/uploads/2016/12/SDGs-are-Coming-to-Life-UNDG-1.pdf
 • United Nations. (2015). The millennium development goals report. (Accessed at: 10/10/2018), http://www.un.org/millenniumgoals/2015_MDG_Report/pdf/MDG%202015%20rev%20(July%201).pdf
 • United Nations. (2018). The sustainable development goals report. (Accessed at: 25/11/2018), http://sdgactioncampaign.org/wp-content/uploads/2018/06/TheSustainableDevelopmentGoalsReport2018.pdf
 • United Nations, Economic and Social Commission for Asia and the Pacific. (2015). Economic and social survey for asia and the pacific: part 2 – balancing the three dimensions of sustainable development: from integration to implementation. (Accessed at: 02/11/2018), https://www.unescap.org/sites/default/files/survey2015-pt2-cs71-theme-study.pdf
 • Zhou, X., & Moinuddin, M. (2017). Sustainable development goals interlinkages and network analysis: A practical tool for SDG integration and policy coherence. IGES, Japan.
 • Quental, N., Lourenço, J.M., & Da Silva, F. N. (2011). Sustainable development policy: goals, targets and political cycles. Sustainable Development, 19(1), 15-29. https://doi.org/10.1002/sd.416
 • Woodbridge, M. (2015). From MDGs to SDGs: what are the sustainable development goals? (Accessed at: 05/11/2018) http://localizingthesdgs.org/library/251/From-MDGs-to-SDGs-What-are-the-Sustainable-Development-Goals.pdf
Primary Language en
Subjects Social
Published Date Nisan
Journal Section Research Article
Authors

Orcid: 0000-0002-8467-0743
Author: Mehmet Emin Erendor
Institution: ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-6984-7854
Author: Cem Sunguray (Primary Author)
Institution: ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

Dates

Publication Date: April 27, 2019

Bibtex @research article { mjss505714, journal = {MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi}, issn = {1694-7215}, address = {Kyrgyz-Turkish Manas University}, year = {2019}, volume = {8}, pages = {1727 - 1743}, doi = {10.33206/mjss.505714}, title = {The United Nations and Promoting Sustainable Development}, key = {cite}, author = {Erendor, Mehmet Emin and Sunguray, Cem} }
APA Erendor, M , Sunguray, C . (2019). The United Nations and Promoting Sustainable Development. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi, 8 (2), 1727-1743. DOI: 10.33206/mjss.505714
MLA Erendor, M , Sunguray, C . "The United Nations and Promoting Sustainable Development". MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 8 (2019): 1727-1743 <http://dergipark.org.tr/mjss/issue/44816/505714>
Chicago Erendor, M , Sunguray, C . "The United Nations and Promoting Sustainable Development". MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 8 (2019): 1727-1743
RIS TY - JOUR T1 - The United Nations and Promoting Sustainable Development AU - Mehmet Emin Erendor , Cem Sunguray Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.33206/mjss.505714 DO - 10.33206/mjss.505714 T2 - MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1727 EP - 1743 VL - 8 IS - 2 SN - 1694-7215- M3 - doi: 10.33206/mjss.505714 UR - https://doi.org/10.33206/mjss.505714 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 MANAS Journal of Social Studies The United Nations and Promoting Sustainable Development %A Mehmet Emin Erendor , Cem Sunguray %T The United Nations and Promoting Sustainable Development %D 2019 %J MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi %P 1694-7215- %V 8 %N 2 %R doi: 10.33206/mjss.505714 %U 10.33206/mjss.505714
ISNAD Erendor, Mehmet Emin , Sunguray, Cem . "The United Nations and Promoting Sustainable Development". MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 8 / 2 (April 2019): 1727-1743. https://doi.org/10.33206/mjss.505714
AMA Erendor M , Sunguray C . The United Nations and Promoting Sustainable Development. MJSS. 2019; 8(2): 1727-1743.
Vancouver Erendor M , Sunguray C . The United Nations and Promoting Sustainable Development. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi. 2019; 8(2): 1743-1727.