Year 2019, Volume 8, Issue 2, Pages 1991 - 2009 2019-04-27

Silahlı Çatışma Hukuku İlkelerinin Değerlendirilmesi: Askeri Gereklilik, Gereksiz Acı ve Istırabın Önlenmesi ve Onur
The Assessment of The Principles of The Law Of Armed Conflıct: Necessity, Humanity and Chivalry

Mehmet Emin Erendor [1]

23 67

Uluslararası toplum tarih boyunca birçok savaş ve çatışma yaşamış ve Birleşmiş Milletler’in (BM) kuruluşuna kadar uluslararası arenada güç kullanımını yasaklanmamıştır. Her ne kadar BM tarafından uluslararası ilişkilerde güç kullanımı yasaklanmış olsa da uluslararası toplum hala dünyanın bazı bölgelerinde birçok çatışma ve savaş yaşamaktadır. Her ne kadar uluslararası ilişkilerde güç kullanımı yasaklansa da ortaya çıkacak savaş/ların ve çatışma/ların sınırlarını belirlemek de önemli bir konu olmaktadır. Bu çerçevede oluşturulan Silahlı Çatışma Hukuku, bu çizgileri gereklilik, insaniyet ve onur ilkeleri altında belirlemiştir. Bu makalede, bu ilkeler analiz edilerek, aralarındaki ilişki detaylandırılacak ve bu üç ilkenin neden Silahlı Çatışma Hukukunun temel prensipleri arasında yer aldığı analiz edilecektir.

International community has experienced many wars and conflicts throughout the history and until the establishment of the United Nations, no one prohibits the use of force in the international arena. Although the UN prohibits the use of force, international community has still been experiencing many conflicts and wars in some areas of the world. While banning use force in the international relations, it was important to determine the lines of the conflicts and wars. The Law of Armed Conflict has determined these lines under the principles of the necessity, humanity and chivalry. In this article, these principles will be analyzed and the relationship between them will be elaborated and the reason of why these three principles are among the basic principles of Armed Conflict Law will be analyzed.

 • A Few from Lieber’s Code and the Law of War, Erişim Linki: http://www.commonlaw.com/Lieber.html (Erişim Tarihi: 16/08/2018)
 • Akan, Z. M. (1950), “1949 Cenevre Sözleşmeleri”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 7 (3), Erişim Linki: http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/38/248/2251.pdf (Erişim Tarihi: 10/12/2018)
 • Akkutay, A. İ. (2016), “Silahlı Çatışmalar Hukukunda İç Silahlı Çatışmaların Uluslararasılaşması”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 65 (1), Erişim Linki: http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/38/2080/21543.pdf (Erişim Tarihi: 17/11/2018)
 • Aldrich R. M. W. (1996), “International Legal Implications Of Information Warfare”, Airpower Journal, Fall, Erişim Linki: http://www.dtic.mil/cgi- bin/Gettrdoc?Ad=Ada365379&Location=U2&Doc=Gettrdoc.Pdf (Erişim Tarihi: 16/09/2018), Pp. 99-110.
 • Aslan, M. Y. (2008), “Savaş Hukukunun Temel Prensipleri”, TBB Dergisi, Sayı 79, Erişim Linki: http://portal.ubap.org.tr/App_Themes/Dergi/2008-79-470.pdf (Erişim Tarihi: 18/12/2018)
 • Banks, D. O. (2001), “Information War Crimes: Mitnick Meets Milosevic”, Air University, Erişim Linki: http://www.iwar.org.uk/iwar/resources/usaf/maxwell/students/2001/01- 019.pdf (Erişim Tarihi: 15/09/2018)
 • Cameron, P. J. (1980), “The Limitations on Methods and Means of Warfare”, in Greig, D.W. (Ed.), The Australian Yearbook of International Law, Vol.9, Erişim Linki: https://heinonline.org/HOL/Page?collection=journals&handle=hein.journals/ayil9&id =1&men_tab=srchresults (Erişim Tarihi: 17/09/2018)
 • Corn, G. S., Hansen, V., Jackson, R., Jenks, M. C., Jensen, E. T. (2012), The Law of Armed Conflict: An Operational Approach, New York: Wolters Kluwer.
 • Doswald-Beck, L. & Vite, S. (1993). “International Humanitarian Law and Human Rights Law”, International Review of the Red Cross, No:293, Erişim Linki: https://www.icrc.org/eng/resources/documents/article/other/57jmrt.htm (Erişim Tarihi: 12/09/2018)
 • Dunlap, C. J. (2016), “The DoD Law of War Manual and its Critics: Some Observations”, International Law Studies, Erişim Linki: https://scholarship.law.duke.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=6261&context=faculty_s cholars hip (Erişim Tarihi: 20/12/2018)
 • Edlinger, B. K. (2007), “Does international humanitarian law substitute christian values?” Erişim Linki: http://www.ami- international.org/assemblyarchive2007/dox/Edlinger_1.pdf (Erişim Tarihi: 17/09/2018)
 • Elsea, J. (2001), “Terrorism and the Law of War: Trying Terrorists as War Criminals before Military Commissions”, CRS Report for Congress, Erişim Linki: http://www.fas.org/irp/crs/RL31191.pdf (Erişim Tarihi: 15/09/2018)
 • Evans, M. (2010), International Law, Oxford: Oxford University Press.
 • Fenrick W.J. (2004), Crimes in Combat: The Relationship between Crimes Against Humanity and War Crimes, Erişim Linki: https://www.icc- cpi.int/NR/rdonlyres/E7C759C8-C5A4-4AD3-8AB5 EF6ED68AC1D4/0/Fenrick.pdf (Erişim Tarihi: 13/09/2018)
 • Forte, D. (1998) (Ed.), Natural Law and Contemporary Public Policy, Washington: Georgetown University Press
 • Geneva Convention (1864), Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded in Armies in the Field, Erişim Linki: https://ihl- databases.icrc.org/ihl/INTRO/120?OpenDocument (Erişim Tarihi: 19/12/2018)
 • Green, Leslie. C. (1993), The Contemporary Law of Armed Conflict, Manchester: Manchester University Press.
 • Güneysu, G. (2012), “Askeri Gereklilik İlkesi ve Uluslararası İnsancıl Hukuk”, Ankara Barosu Dergisi, Sayı 4, Erişim Linki: http://dergipark.gov.tr/download/article- file/398006 (Erişim Tarihi: 17/12/2018)
 • History of the Law of War, Erişim Linki: http://www.au.af.mil/au/awc/awcgate/law/low- workbook.pdf (Erişim Tarihi: 11/09/2018
 • Kaya, İ. ve Acer, Y. (2003), “Silahlı Çatışmalar Hukuku ve Irak Savaşı: İhlallere ve Olası Yargılamalara İlişkin Değerlendirmeler”, Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 11 (3-4), Erişim Linki: http://dergipark.gov.tr/download/article-file/262584 (Erişim Tarihi: 20/12/2018)
 • Kwakwa, Edward; (1992), The International Law of Armed Conflict: Personal and Material Fields of Application, London: Kluwer Academic Publishers.
 • Kolb, R. and Hyde, R. (2008), An introduction to the International Law of Armed Conflicts, Portland: Hart Publishing.
 • Matthee, M., Toebes, B. ve Brus, M.M.T.A. (2013), Armed Conflict and International Law: In Search of the Human Face, Den Haag: Springer
 • O’Brien, W. V. and Arend, A. C. (2003) “Just War Doctrine and The International Law of the War”, Military Medical Ethics, Vol. 1, Erişim Linki: http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.222.6665&rep=rep1&type= pdf (Erişim Tarihi: 15/09/2018
 • Pazarcı, H. (2000), Uluslararası Hukuk Dersleri, IV. Kitap, Ankara: Turhan Kitabevi
 • Pham, Peter J. (2004). “Law, Human Rights, Realism and the “War on Terror”, Human Rights&Human Welfare, Vol. 4, Erişim Linki: https://www.du.edu/korbel/hrhw/volumes/2004/pham-2004.pdf (Erişim Tarihi: 19/09/2018)
 • Puls, K. E. (Ed.) (2005), Law of War Handbook, Virginia, Erişim Linki: http://www.loc.gov/rr/frd/Military_Law/pdf/law-war-handbook-2005.pdf (Erişim Tarihi: 10/09/2018)
 • Purposes and Basic Principles of the Law of War, Erişim Linki: http://williamhgloverjd.wordpress.com/2009/12/04/purposes-and-basic-principles-of- the-law-of-war/ (Erişim Tarihi: 16/09/2018)
 • Risjord, Norman K. (2002), Representative Americans: The Civil War Generation, Lanham: Rowman&Littlefield Publishers
 • Sassoli, M., Bouvier, A. A., and Quintin, A. (2011), How Does Law Protect in War?, ICRC, Erişim Linki: https://www.icrc.org/en/doc/assets/files/publications/icrc-0739-part-i.pdf (Erişim Tarihi: 19/12/2018)
 • Shaw, M. (2008), International Law, Cambridge: Cambridge University Press.
 • Shulman, M. R. (1999). “Discrimination in the Laws Information Warfare”, Columbia Journal of Transnational Law, Vol:37.
 • Shulman, Mark. R. (1999), “Legal Constraints on Information Warfare”, Air University, Erişim Linki: http://www.au.af.mil/au/awc/awcgate/cst/csat7.pdf (Erişim Tarihi: 18/08/2018)
 • The Additional Protocol of the Geneva Conventions 1977, Erişim Linki: http://www.icrc.org/ihl.nsf/full/470?opendocument (Erişim Tarihi: 15/09/2018)
 • The Hague Conventions, Erişim Linki: http://www.icrc.org/ihl.nsf/FULL/195 (Erişim Tarihi: 11/09/2018)
 • The International Criminal Tribunal for Former Yugoslavia (ICTY), Erişim Linki: http://www.icty.org/ (Erişim Tarihi: 18/08/2018)
 • The International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR), Erişim Linki: http://www.unictr.org/ (Erişim Tarihi: 18/09/2018)
 • The Law of Land Warfare, Erişim Linki: http://www.combatindex.com/store/MCWP/Sample/USMC_PLANNING_PROCESS/ MCRP_5-12_1A.pdf (Erişim Tarihi:15/09/2018)
 • The Lieber Code of 1863, Erişim Linki: http://www.civilwarhome.com/liebercode.htm (Erişim Tarihi: 16/09/2018)
 • The Military Commander and The Law (2009), Erişim Linki: http://milcom.jag.af.mil/Military_CC_and_Law_2009.pdf (Erişim Tarihi: 17/09/2018)
 • The Military Commander and The Law (2016), Erişim Linki: https://www.holloman.af.mil/Portals/101/documents/JA%20Documents/References/M CL%202016%20web.pdf?ver=2016-11-28-145828-903 (Erişim Tarihi: 17/09/2018)
 • The Rome Statute of the International Criminal Court, Erişim Linki: http://untreaty.un.org/cod/icc/statute/romefra.htm (Erişim Tarihi: 12/09/2018)
 • The United Nations Charter, Erişim Linki: http://www.un.org/en/documents/charter/chapter1.shtml (Erişim Tarihi: 16/09/2018)
 • UK Ministry Of Defense (2005), The Manual of the Law of Armed Conflict, Oxford: Oxford University Press.
 • Updated Statute of the International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia, Erişim Linki: http://www.icty.org/x/file/Legal%20Library/Statute/statute_sept09_en.pdf (Erişim Tarihi: 12/09/2018)
 • Vadnais, D. M. (1997), “Law of Armed Conflict and Information Warfare- How Does the Rule Regarding Reprisals Apply to an Information Warfare Attack?”, Research Paper at The Research Department Air Command and Staff College, Erişim Linki: http://www.fas.org/irp/threat/cyber/97-0116.pdf (Erişim Tarihi: 20/08/2018)
 • Viyana Andlaşmalar Hukuku Sözleşmesi (1969), Erişim Linki: http://www.unicankara.org.tr/doc_pdf/Viyana_69.pdf (Erişim Tarihi: 22/11/2018)
 • Walne George N. (2003). “AFP 110–31: International Law-The Conduct of Armed Conflict And Air Operations And The Line-backer Bombing Campaigns Of The Vietnam War”. Centre for Naval Analyses. Erişim Linki: http://www.dtic.mil/dtic/tr/fulltext/u2/a191278.pdf (Erişim Tarihi: 21/09/2018)
 • 1907 Lahey Sözleşmesi (1907), Kara Harbinin Kanunlari Ve Adetleri Hakkinda Sözleşme, Erişim Linki: http://askerihukuk.net/FileUpload/ds158941/File/kara_harbinin_kanunlari_ve_adetleri _hakkinda_sozlesme.pdf (Erişim Tarihi: 18/12/2018)
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Research Article
Authors

Orcid: 0000-0002-8467-0743
Author: Mehmet Emin Erendor (Primary Author)
Institution: ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date: April 27, 2019

Bibtex @research article { mjss508318, journal = {MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi}, issn = {1694-7215}, address = {Kyrgyz-Turkish Manas University}, year = {2019}, volume = {8}, pages = {1991 - 2009}, doi = {10.33206/mjss.508318}, title = {Silahlı Çatışma Hukuku İlkelerinin Değerlendirilmesi: Askeri Gereklilik, Gereksiz Acı ve Istırabın Önlenmesi ve Onur}, key = {cite}, author = {Erendor, Mehmet Emin} }
APA Erendor, M . (2019). Silahlı Çatışma Hukuku İlkelerinin Değerlendirilmesi: Askeri Gereklilik, Gereksiz Acı ve Istırabın Önlenmesi ve Onur. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi, 8 (2), 1991-2009. DOI: 10.33206/mjss.508318
MLA Erendor, M . "Silahlı Çatışma Hukuku İlkelerinin Değerlendirilmesi: Askeri Gereklilik, Gereksiz Acı ve Istırabın Önlenmesi ve Onur". MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 8 (2019): 1991-2009 <http://dergipark.org.tr/mjss/issue/44816/508318>
Chicago Erendor, M . "Silahlı Çatışma Hukuku İlkelerinin Değerlendirilmesi: Askeri Gereklilik, Gereksiz Acı ve Istırabın Önlenmesi ve Onur". MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 8 (2019): 1991-2009
RIS TY - JOUR T1 - Silahlı Çatışma Hukuku İlkelerinin Değerlendirilmesi: Askeri Gereklilik, Gereksiz Acı ve Istırabın Önlenmesi ve Onur AU - Mehmet Emin Erendor Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.33206/mjss.508318 DO - 10.33206/mjss.508318 T2 - MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1991 EP - 2009 VL - 8 IS - 2 SN - 1694-7215- M3 - doi: 10.33206/mjss.508318 UR - https://doi.org/10.33206/mjss.508318 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 MANAS Journal of Social Studies Silahlı Çatışma Hukuku İlkelerinin Değerlendirilmesi: Askeri Gereklilik, Gereksiz Acı ve Istırabın Önlenmesi ve Onur %A Mehmet Emin Erendor %T Silahlı Çatışma Hukuku İlkelerinin Değerlendirilmesi: Askeri Gereklilik, Gereksiz Acı ve Istırabın Önlenmesi ve Onur %D 2019 %J MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi %P 1694-7215- %V 8 %N 2 %R doi: 10.33206/mjss.508318 %U 10.33206/mjss.508318
ISNAD Erendor, Mehmet Emin . "Silahlı Çatışma Hukuku İlkelerinin Değerlendirilmesi: Askeri Gereklilik, Gereksiz Acı ve Istırabın Önlenmesi ve Onur". MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 8 / 2 (April 2019): 1991-2009. https://doi.org/10.33206/mjss.508318
AMA Erendor M . Silahlı Çatışma Hukuku İlkelerinin Değerlendirilmesi: Askeri Gereklilik, Gereksiz Acı ve Istırabın Önlenmesi ve Onur. MJSS. 2019; 8(2): 1991-2009.
Vancouver Erendor M . Silahlı Çatışma Hukuku İlkelerinin Değerlendirilmesi: Askeri Gereklilik, Gereksiz Acı ve Istırabın Önlenmesi ve Onur. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi. 2019; 8(2): 2009-1991.