Year 2019, Volume 8, Issue 2, Pages 1641 - 1658 2019-04-27

The Example of two Mosques with Wooden Ceiling in Amasya: Mosques of The Şihlar and Kizilkıslacik Villages
Amasya’da Ahşap Tavanlı İki Cami Örneği: Şıhlar ve Kızılkışlacık Köyü Camileri

Fazilet Koçyiğit [1]

47 78

The origin of the tradition of making wooden ceilings and pillars is based on the Turkish architecture of Central Asia. This tradition continued also in Anatolia. Mosques were built in this technique from the 13th to the 19th centuries in Anatolia. In the 18th and 19th centuries, it was observed that this construction technique was frequently applied and it is seen that it is used the wall paintings (with a pen-work technique – Kalemişi) that reflect the style of the period. The two mosques with wooden ceilings in Şıhlar and Kızılkışlacık villages of Amasya, which is the subject of this study, provide valuable information about the architecture and ornaments of the 18th-19th century. The buildings that have not been studied before will be examined in the context of their plan, material and the ornament features. It will be tried to reveal the importance in Turkish art of the buildings that examined in detail.  It will be taken a step to protect of these buildings that have survived in a dilapidated condition at the present day. 

Ahşap tavanlı ve direkli cami yapma geleneğinin kökeni, Orta Asya Türk mimarisine dayanır. Bu gelenek Anadolu’da da devam ettirilmiştir. Anadolu’da XIII. Yüzyıldan XIX. Yüzyıla kadar bu teknikte camiler inşa edilmiştir. XVIII ve XIX. yüzyıllarda ise bu inşa tekniğinin sıkça uygulandığı ve döneminin üslubunu yansıtan kalemişi bezemelerle bir arada kullanıldığı görülmektedir.

Bu çalışmanın konusu olan Amasya’nın Şıhlar ve Kızılkışlacık Köylerindeki ahşap tavanlı iki cami, XVIII-XIX. yüzyıl mimarisi ve bezemesi hakkında değerli bilgiler sunmaktadır. Daha önce çalışılmamış olan bu eserler; plan, malzeme ve bezeme özellikleri bağlamında incelenecektir. Ayrıntılı bir şekilde incelenen eserlerin, Türk sanatındaki yeri ve önemi ortaya konulmaya çalışılacaktır. Günümüzde harap durumda olan eserlerin korunması yönünde adımlar atılacaktır.

 • Akok, M. (1946). “Kastamonu’nun Kasaba Köyünde Candarlıoğlu Mahmud Bey Camii”, Belleten, X, 293-302.
 • Çal, H. (2000). Niğde Şehrindeki Ahşap Tavanlı Camiler ve Mescidler, Ankara: T.C. Kültür Bakanlığı Yayınevi.
 • Deniz, B. (2016). “Aksaray’da (Niğde) Ahşap Sütunlu İki Köy Camii” Sanat Tarihi Dergisi, 4, 19-56.
 • Denktaş, M. (2004). “Pınarbaşı-Uzunyayla’daki Ahşap Direkli Camiler”, Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 16, 53-89.
 • Duran, R. (1985). “Konya Sarayönü'nde Üç Ahşap Cami”, Vakıflar Dergisi, XIX, 47-62.
 • Karamağaralı, H. (1982). “Sahipata Caminin Restitüsyonu Hakkında Bir Deneme”, Röleve Restorasyon Dergisi, 3, 49-76.
 • Koçyiğit Tepe, F. (2017). “Zamana Yenik Düşen Bir Esere Görgü Tanığı Olmak: Amasya Kaleköy Camii”, Karadeniz Araştırmaları, 53, 153-166.
 • Kuran, A. (1972). “Anadolu’da Ahşap Sütunlu Selçuklu Mimarisi”, Malazgirt Armağanı, 179-186.
 • Tay, L. (2017). “Kırşehir Mucur Camileri”, SDÜ Art-E, Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat Dergisi, X, 691-729.
 • Uysal, Z. (2014). “18. Yüzyıldan Ahşap Direkli İki Cami”, Turkish Studies, 9, 1107-1123.
 • Yavuz, M. (2009). “Doğu Karadeniz Köy Camilerinde Bezeme Anlayışı”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2/6, 306-322.
Primary Language tr
Subjects Social
Published Date Nisan
Journal Section Research Article
Authors

Orcid: 0000-0002-4352-3413
Author: Fazilet Koçyiğit (Primary Author)
Institution: AMASYA UNIVERSITY
Country: Turkey


Dates

Publication Date: April 27, 2019

Bibtex @research article { mjss522073, journal = {MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi}, issn = {1694-7215}, address = {Kyrgyz-Turkish Manas University}, year = {2019}, volume = {8}, pages = {1641 - 1658}, doi = {10.33206/mjss.522073}, title = {Amasya’da Ahşap Tavanlı İki Cami Örneği: Şıhlar ve Kızılkışlacık Köyü Camileri}, key = {cite}, author = {Koçyiğit, Fazilet} }
APA Koçyiğit, F . (2019). Amasya’da Ahşap Tavanlı İki Cami Örneği: Şıhlar ve Kızılkışlacık Köyü Camileri. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi, 8 (2), 1641-1658. DOI: 10.33206/mjss.522073
MLA Koçyiğit, F . "Amasya’da Ahşap Tavanlı İki Cami Örneği: Şıhlar ve Kızılkışlacık Köyü Camileri". MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 8 (2019): 1641-1658 <http://dergipark.org.tr/mjss/issue/44816/522073>
Chicago Koçyiğit, F . "Amasya’da Ahşap Tavanlı İki Cami Örneği: Şıhlar ve Kızılkışlacık Köyü Camileri". MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 8 (2019): 1641-1658
RIS TY - JOUR T1 - Amasya’da Ahşap Tavanlı İki Cami Örneği: Şıhlar ve Kızılkışlacık Köyü Camileri AU - Fazilet Koçyiğit Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.33206/mjss.522073 DO - 10.33206/mjss.522073 T2 - MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1641 EP - 1658 VL - 8 IS - 2 SN - 1694-7215- M3 - doi: 10.33206/mjss.522073 UR - https://doi.org/10.33206/mjss.522073 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 MANAS Journal of Social Studies Amasya’da Ahşap Tavanlı İki Cami Örneği: Şıhlar ve Kızılkışlacık Köyü Camileri %A Fazilet Koçyiğit %T Amasya’da Ahşap Tavanlı İki Cami Örneği: Şıhlar ve Kızılkışlacık Köyü Camileri %D 2019 %J MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi %P 1694-7215- %V 8 %N 2 %R doi: 10.33206/mjss.522073 %U 10.33206/mjss.522073
ISNAD Koçyiğit, Fazilet . "Amasya’da Ahşap Tavanlı İki Cami Örneği: Şıhlar ve Kızılkışlacık Köyü Camileri". MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 8 / 2 (April 2019): 1641-1658. https://doi.org/10.33206/mjss.522073
AMA Koçyiğit F . Amasya’da Ahşap Tavanlı İki Cami Örneği: Şıhlar ve Kızılkışlacık Köyü Camileri. MJSS. 2019; 8(2): 1641-1658.
Vancouver Koçyiğit F . Amasya’da Ahşap Tavanlı İki Cami Örneği: Şıhlar ve Kızılkışlacık Köyü Camileri. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi. 2019; 8(2): 1658-1641.