Year 2014, Volume 11, Issue 25, Pages 427 - 457 2014-04-02

Türkiye'de Liman Özelleştirmeleri İskenderun Liman Örneği / Port Privatization in Turkey: Example of Iskenderun Port

Alpaslan Ateş [1]

223 2722

Along with globalization of the economy, world trade is significantly improved. Transportation sector which is fundamental dynamic of developing world trade has also been increased with globalization. Being environmental friendly, economical and has significant amount of carrying capacity per cruise, maritime transport has a quite high share in transportation sector, despite changing according to distance and amount. Ports are one of the main components of maritime transportation. Effectiveness of port operations has very important issue on maritime transportation. One of the main factors affecting the effectiveness of the port is port management regime. The aim of the study is to evaluate the privatization process of Iskenderun Port, stayed behind the technological developments in the world port management, in terms of privatization assumptions of both Turkish public and the world ports.

Ekonominin küreselleşmesi ile beraber dünya ticareti önemli oranda gelişmiştir. Gelişen ticaretin temel dinamiklerinden olan ulaştırma sektörü paralel ilerleme göstermiştir. Ulaştırma sektörü içerisinde, mesafeye ve miktara göre değişmekle beraber, ekonomikliği, çevresel olması ve tek seferde önemli miktarda yük taşıma hacmine sahip olması gibi özelliklerden dolayı deniz yolu taşımacılığının payı oldukça yüksektir. Denizyolu taşımacılığının temel bileşenlerinden biri limanlardır. Limanların etkinliği bu taşımacılığın etkinliği üzerinde çok önemli bir yere sahiptir. Limanların etkinliğini etkileyen temel unsurlardan biri liman yönetim şeklidir.

Bu çalışmada dünya liman işletmeciliğinde teknolojik gelişimlerin gerisinde kalan Türk kamu limanlarının özelleştirme nedenlerinin yanı sıra dünyadaki özelleştirme kabulleri çerçevesinde İskenderun Limanının özelleştirme sürecinin değerlendirilmesi amaçlanmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Liman Yönetimi, Özelleştirme, İskenderun Limanı.

 

Abstract

Along with globalization of the economy, world trade is significantly improved. Transportation sector which is fundamental dynamic of developing world trade has also been increased with globalization. Being environmental friendly, economical and has significant amount of carrying capacity per cruise, maritime transport has a quite high share in transportation sector, despite changing according to distance and amount. Ports are one of the main components of maritime transportation. Effectiveness of port operations has very important issue on maritime transportation. One of the main factors affecting the effectiveness of the port is port management regime.

The aim of the study is to evaluate the privatization process of Iskenderun Port, stayed behind the technological developments in the world port management, in terms of privatization assumptions of both Turkish public and the world ports.

Key words: Port management, Privatization, Port of Iskenderun.

 • Aktan, C. C. (1994). Kamu Ekonomisinden Piyasa Ekonomisine Özelleştirme, Doğuş Matbaası, Ankara
 • Ateş, A., Karadeniz, Ş. Ve Esmer, S. (2010). Dünya Konteyner Taşımacılığı Pazarında Türkiye'nin Yeri. Dokuz Eylul University, Maritime Faculty Journal. Volume 2 (2). P:83-98.
 • Cook, P. ve Kırkpatrıck, C. (1989). Privatization in Less Developed Countries, Worchester, Billing&Sons, 2nd Edition.
 • Çağlar, V., Esmer S. ve Oral, E. Z. (2010). “Özelleştirme ve Özelleştirme Aşamasında Olan Limanların Sektörel İncelenmesi”, Türkiye'nin Kıyı ve Deniz Alanları VIII. Ulusal Kongresi, Bildiriler Kitabı, Cilt: 2 Sayfa: 925-935. Trabzon.
 • Denizcilik Çalışma Grubu Raporu. (2013). 11. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Şurası, Ankara.
 • Doğan, M. (1998). İşletme ekonomisi ve yönetimi, Anadolu Matbaacılık, İzmir, s. 66
 • Doğan, E. (2007). Türkiye'de Liman Özelleştirmeleri ve Tekirdağ Limanı'nın Özelleştirme Sürecinin İncelenmesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Ana Bilim Dalı Lojistik ve Deniz Ulaştırması Tezsiz Yüksek Lisans Projesi, İzmir.
 • Ece, N.J. (2005). Limanların Özelleştirilmesi, http://www.denizhaber.com
 • Esmer, S. (2009). Konteyner Terminallerinde Lojistik Süreçlerin Optimizasyonu ve Bir Simülasyon Modeli, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Anabilim Dalı Doktora Tezi, İzmir.
 • Koday, S. (1998). İskenderun Limanı, Türk Coğrafya Dergisi, Sayı: 33, Sayfa:211-235, İstanbul.
 • Matons, J.G. (1992). Privatisation and the Private Sector in Ports, Challenge of Port Competition Seminar, Kuala Lumpur, Malaysia, August 10-17.
 • Megisson, W. (2000). Privization, Foreign Policy, Spring 2000, Issue 118, s.14
 • Ott, F. ve Hartley, K. (1991). Privatization and Economic Efficiency: A Comparitive Analysis of Developed and Developing Countries , Elgar Publishing Ltd. UNCTAD. (1999). Technical note: the fourth generation port. UNCTAD Ports Newsletter, 19, 9–12.
 • Paixao, A.C. ve Marlow, P.B. (2003). Fourth Generation Ports – a question of agility? International Journal of Physical Distribution & Logistics Management. Vol. 33 No. 4. S: 335-376.
 • Robinson, R. (2003). Port authorities: Defining functionality within a value-driven chain paradigm. Proceedings of International Association of Maritime Economists Annual Conference, Busan,September, pp. 654–674.
 • Türk Limancılık Sektörü Raporu 2012. (2012). Türkiye Liman İşletmecileri Derneği, Yayın No: 7.
 • Yurt Ansiklopedisi. (1982). Cilt:5, s:3400, İstanbul
 • https://atlantis.denizcilik.gov.tr/istatistik/istatistik_yuk.aspx, (Erişim Tarihi: 27.12.2013)
 • https://atlantis.denizcilik.gov.tr/istatistik/istatistik_konteyner.aspx (Erişim Tarihi: 17.12.2013)
 • http://www.gemport.com.tr/sayfa.asp?id=tarihce (Erişim Tarihi: 27.12.2013)
 • http://www.limak.com.tr/ (Erişim tarihi: 23.12.2013)
 • http://www.limakports.com.tr/limakport/vizyon-misyon-ve-degerler (Erişim Tarihi: 27.12.2013)
 • http://www.oib.gov.tr/baskanlik/felsefe.htm (Erişim tarihi: 26.12.2013)
 • http://www.oib.gov.tr/portfoy/tcdd_iskenderun.htm (Erişim tarihi: 26.12.2013)
 • http://www.oib.gov.tr/program/uygulamalar/varlik_satisve_devir8.htm (Erişim tarihi: 26.12.2013)
 • http://www.paraanaliz.com/portal/articles/1311/iskenderun-limani (Erişim tarihi: 26.12.2013)
 • http://www.tcdd.gov.tr/home/detail/?id=305 (T.C. Devlet Demiryolları İstatistik Yıllığı, Erişim Tarihi: 27.12.2013)
 • http://www.resmigazete.gov.tr/default.aspx (Erişim tarihi: 26.12.2013)
 • http://tdi.gov.tr/?s=icerikDetay&icerikId=747 (Erişim tarihi: 26.12.2013)
 • http://www.tdk.gov.tr (Erişim Tarihi: 27.12.2013)
Primary Language tr
Journal Section Araştırma Makaleleri
Authors

Author: Alpaslan Ateş

Dates

Publication Date: April 2, 2014

Bibtex @ { mkusbed208482, journal = {Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1304-429X}, address = {Mustafa Kemal University}, year = {2014}, volume = {11}, pages = {427 - 457}, doi = {}, title = {Türkiye'de Liman Özelleştirmeleri İskenderun Liman Örneği / Port Privatization in Turkey: Example of Iskenderun Port}, key = {cite}, author = {Ateş, Alpaslan} }
APA Ateş, A . (2014). Türkiye'de Liman Özelleştirmeleri İskenderun Liman Örneği / Port Privatization in Turkey: Example of Iskenderun Port. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 11 (25), 427-457. Retrieved from http://dergipark.org.tr/mkusbed/issue/19562/208482
MLA Ateş, A . "Türkiye'de Liman Özelleştirmeleri İskenderun Liman Örneği / Port Privatization in Turkey: Example of Iskenderun Port". Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 11 (2014): 427-457 <http://dergipark.org.tr/mkusbed/issue/19562/208482>
Chicago Ateş, A . "Türkiye'de Liman Özelleştirmeleri İskenderun Liman Örneği / Port Privatization in Turkey: Example of Iskenderun Port". Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 11 (2014): 427-457
RIS TY - JOUR T1 - Türkiye'de Liman Özelleştirmeleri İskenderun Liman Örneği / Port Privatization in Turkey: Example of Iskenderun Port AU - Alpaslan Ateş Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - DO - T2 - Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 427 EP - 457 VL - 11 IS - 25 SN - 1304-429X- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Mustafa Kemal University Journal of Social Sciences Institute Türkiye'de Liman Özelleştirmeleri İskenderun Liman Örneği / Port Privatization in Turkey: Example of Iskenderun Port %A Alpaslan Ateş %T Türkiye'de Liman Özelleştirmeleri İskenderun Liman Örneği / Port Privatization in Turkey: Example of Iskenderun Port %D 2014 %J Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1304-429X- %V 11 %N 25 %R %U
ISNAD Ateş, Alpaslan . "Türkiye'de Liman Özelleştirmeleri İskenderun Liman Örneği / Port Privatization in Turkey: Example of Iskenderun Port". Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 11 / 25 (April 2014): 427-457.
AMA Ateş A . Türkiye'de Liman Özelleştirmeleri İskenderun Liman Örneği / Port Privatization in Turkey: Example of Iskenderun Port. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2014; 11(25): 427-457.
Vancouver Ateş A . Türkiye'de Liman Özelleştirmeleri İskenderun Liman Örneği / Port Privatization in Turkey: Example of Iskenderun Port. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2014; 11(25): 457-427.