Year 2014, Volume 11, Issue 25, Pages 265 - 277 2014-04-02

TEMEL EĞİTİME BAŞLAYAN İKİ VE TEK DİLLİ ÇOCUKLARIN TÜRKÇE SÖZCÜK DAĞARCIĞININ KARŞILAŞTIRILMASI

Yasin Özkara [1]

264 516

The target population of this study, which investigates the development of vocabulary set consists of 6-year-old Russian-Turkish bilingual students and 6-year-old Turkish monolingual students. These 6-year-old students study at primary school during 2013-2014 in Muratpaşa, Antalya Province. The study groups of 30 native speakers of Turkish and 30 bilingual students of Russian-Turkish, 60 students in total. Peabody Picture Vocabulary Test is used to collect the survey data. As a result of the research, it was found that Turkish vocabularies of monolingual students are higher than Turkish vocabularies of Russian–Turkish bilingual students. In addition to that, there is no statistically significant difference between Average Turkish Vocabulary Scores for Turkish monolingual students and Russian–Turkish bilingual students by gender. Another result obtained from this research is that the score of vocabulary set for students whose mothers have university degrees higher than students whose mothers have high school degrees but it was noticed that the educational level of their fathers is not an efficiency factor on the development of vocabulary set for these students.
Rusça- Türkçe iki dilli ve Türkçe tek dilli 6 yaş çocukların sözcük dağarcığı gelişimlerini inceleyen bu araştırmanın çalışma grubunu, 2013–2014 eğitim öğretim yılında Antalya İli, Muratpaşa İlçesine bağlı ilköğretim okullarının birinci sınıfına yeni başlayan, 30’u anadili Türkçe, 30’u Rusça-Türkçe iki dilli olan toplam 60 çocuk oluşturmaktadır. Araştırma verilerinin toplanmasında, Peabody Resim-Kelime Testi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda tek dilli çocukların Türkçe sözcük dağarcığının, Rusça-Türkçe iki dilli çocukların sözcük dağarcığından daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Ayrıca Türkçe tek dilli ve Rusça-Türkçe iki dilli çocukların cinsiyete göre Türkçe sözcük dağarcığı ortalama puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olmadığı belirlenmiştir. Araştırmadan elde edilen bir diğer bulgu annelerin eğitim düzeyine göre üniversite mezunu annelerin çocukların sözcük dağarcığı puanlarının lise mezunu annelerin çocuklarına göre daha yüksek olduğu, babaların eğitim düzeyinin ise çocukların sözcük dağarcığı gelişiminde etkili bir faktör olmadığı belirlenmiştir.
 • Anonim (2005). Türkçe Sözlük. Ankara. TDK Yayını.
 • Baykan, S. Temel, F.Z. Ömeroğlu, E. Bulduk, S. Ersoy, Ö. Avcı, N ve Turla, A. (1995). Ankara'da Farklı Sosyoekonomik Düzeydeki 0-6 Yaş Çocuklarının Gelişim Durumlarının İncelenmesi Üzerine Bir Araştırma. Ankara.
 • Bee, H. ve Boyd, D. (2009). Çocuk Gelişim Psikolojisi (Çev.: Okhan Gündüz). Kaktüs İstanbul. Yayınları.
 • Bukatko, D. (2001). Child Development A Thematic Approach. New York. Hagohton Mifflin Company.
 • Cazden, C., Snow, C., ve Heise-Baigorria, C. (1990). Language Planing in Preschool Education and Annotated Bibliograpy. Report Prepared for the Consulative Group on Early Childhood Care and Development. New York. UNICEF.
 • Charlesworth, R. (1993). Understanding Child Development. New York. Delmar Publishers Inc. Albany.
 • Cole, M. ve Cole, S. R. (2001). The Development of Children. New York. Scientific Amrican Books Distributed by W.H. Freeman and Company.
 • Constantine J. L. (2004). Relationships Among Early Lexical And Literacy Skills and Languageliteracy Environments at Home and School. Unpublished Phd thesis, College of Education University of South Florida. Department of Childhood Education College of Education University of South Florida. USA.
 • Daneman, M. ve Blennerhassett, A. (1984). “How to Assess the Listening Comprehension skills of Prereaders”. Jounal of Educational Pyschology.76(6):137-138.
 • Deniz Kan. Ü. (2006). “Erken Çocukluk Yıllarında Okuma – Yazmaya Hazırlık”. Çağdaş Eğitim Dergisi, 31,16-20.
 • Dickison, D. K. ve Tabors, P. O. (2001). Beginning Literacy with Language: Young Children Learning at Home and School. Baltimore, Brookes Publishing.
 • Güneş, F. (2013). “Kelimelerin Gücü ve Zihinsel Sözlük”. Siirt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 1; 1-24.
 • Genesee, F. ve Nicoladis, E. (2006). Bilingual Acquisition: Bilingual First Language Acqisition. (Ed: E. Hoff & M. Shatz) Handbook Of Language Development, Oxfort, Eng. Blackwelll.
 • Hoff, E. (2006). “How Social Contexts Support and Shape Language Development”. Developmental Riview, 26(1), 55-88.
 • Hoff-Ginsberg, E. (1991). “Mother-Child Conversation in Different Social Classes and Communicative Settings”. Child Development, 62(4), 782-796.
 • İpek, N. ve Bilgin, A. (2007). “Primary School Students' Vocabulary Development”. Elementary Education Online, 6(3), 344-365.
 • Iverson, J. M. ve Goldin-Meadow, S. (2005). “Gesture Paves The Way For Language Development”. Psychological Science, 16 (5), 367-371.
 • Karakuş, İ. (2000). Türkçe Türk Dili ve Edebiyatı Öğretimi. Ankara. Sistem Ofset Yayınları.
 • Kierman, B. ve Swisher, L. (1990). The Initial Learning of Novel English Words: Two Single-Subject Experiments With Minority-Language Children”. Journal Speech and Hearing Research. 33(4):707-716.
 • Maviş, İ. (2005). Çocukta Anlam Bilgisinin Gelişimi. (Ed.: Seyhun Topbaş), Dil ve Kavram Gelişimi. Ankara. Kök Yayıncılık.
 • Neuman, S.B. ve Dickinson, D. K. (2002). Handbook of Early Literacy Development. New York: Guilford Publication.
 • Öner, N. (1997). Türkiye'de Kullanılan Psikolojik Testler. İstanbul. Boğaziçi Üniversitesi Matbaası.
 • Özgüven, İ. E. (1998). Psikolojik Testler. Ankara. Pdrem Yayınları.
 • Öztürk, H. (1995). Okul Öncesi Eğitim Kurumlarına Devam Eden ve Etmeyen Birinci Sınıf Çocukların Alıcı Dil ve İfade Edici Dil Düzeyleri. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ankara.
 • Rowe, M. L. (2008). “Child-Directed Speech: Relation To Socioeconomic Status, Knowledge Of Child Development, And Child Vocabulary Skill”. Journal of Child Language, 35, 185-205.
 • Paradis, J. (2001). “Do Bilingual Two Year Olds Have Separate Phonological Systems”. International Journal of Bilingualism. 5,19-38.
 • Salaway, L. J. (2008). Efficacy of A Direct Instruction Approach to Promote Early Learning. Unpublished Phd thesis. Duquesne University. Department of Counseling, Psychology and Special Education, Pittsburgh.
 • Sencer, M. (1989). Toplum Bilimlerinde Yöntem. İstanbul. Beta Basım.
 • Uyanık, Ö. ve Kandır, A. (2010). “Okul Öncesi Dönemde Erken Akademik Beceriler”. Kuramsal Eğitimbilim, 3 (2), 118-134.
 • Yalçın, S. K. ve Özek, F. (2006). “Söz Varlığının Temel Dil Becerilerinin ve Akademik Disiplinlerin Kazanımına Olan Etkileri”. Millî Eğitim. 171, 130-139.
 • Yazıcı G. Z. (2007). Birinci ve İkinci Dili Türkçe Olan İki Dilli Çocukların Türkçeyi Kazanımlarına Dil Merkezli Okul Öncesi Eğitim Programının Etkisi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Yayınlanmamış Doktora Tezi. Ankara.
 • Yazıcı, Z. (2011). Okul Öncesi Çocuk ve İki Dillilik” (Ed: Mücella Uluğ, Gülçin Karadeniz), Okul Öncesi Çocuk ve Ankara. Nobel Yayıncılık, s. 215-226.
 • Yıldırım Doğru, S., Bek, H., Konuk Er, R. ve Demiray, P. (2010). “Engelli ve Normal Gelişim Gösteren Okul Öncesi Çocukların Sözcük Dağarcığı Düzeylerinin Belirlenmesi”. TÜBAV Bilim Dergisi. 3 (4), 335-341.
Primary Language tr
Journal Section Araştırma Makaleleri
Authors

Author: Yasin Özkara

Bibtex @ { mkusbed208545, journal = {Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1304-429X}, address = {Mustafa Kemal University}, year = {2014}, volume = {11}, pages = {265 - 277}, doi = {}, title = {TEMEL EĞİTİME BAŞLAYAN İKİ VE TEK DİLLİ ÇOCUKLARIN TÜRKÇE SÖZCÜK DAĞARCIĞININ KARŞILAŞTIRILMASI}, key = {cite}, author = {Özkara, Yasin} }
APA Özkara, Y . (2014). TEMEL EĞİTİME BAŞLAYAN İKİ VE TEK DİLLİ ÇOCUKLARIN TÜRKÇE SÖZCÜK DAĞARCIĞININ KARŞILAŞTIRILMASI. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 11 (25), 265-277. Retrieved from http://dergipark.org.tr/mkusbed/issue/19562/208545
MLA Özkara, Y . "TEMEL EĞİTİME BAŞLAYAN İKİ VE TEK DİLLİ ÇOCUKLARIN TÜRKÇE SÖZCÜK DAĞARCIĞININ KARŞILAŞTIRILMASI". Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 11 (2014): 265-277 <http://dergipark.org.tr/mkusbed/issue/19562/208545>
Chicago Özkara, Y . "TEMEL EĞİTİME BAŞLAYAN İKİ VE TEK DİLLİ ÇOCUKLARIN TÜRKÇE SÖZCÜK DAĞARCIĞININ KARŞILAŞTIRILMASI". Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 11 (2014): 265-277
RIS TY - JOUR T1 - TEMEL EĞİTİME BAŞLAYAN İKİ VE TEK DİLLİ ÇOCUKLARIN TÜRKÇE SÖZCÜK DAĞARCIĞININ KARŞILAŞTIRILMASI AU - Yasin Özkara Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - DO - T2 - Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 265 EP - 277 VL - 11 IS - 25 SN - 1304-429X- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Mustafa Kemal University Journal of Social Sciences Institute TEMEL EĞİTİME BAŞLAYAN İKİ VE TEK DİLLİ ÇOCUKLARIN TÜRKÇE SÖZCÜK DAĞARCIĞININ KARŞILAŞTIRILMASI %A Yasin Özkara %T TEMEL EĞİTİME BAŞLAYAN İKİ VE TEK DİLLİ ÇOCUKLARIN TÜRKÇE SÖZCÜK DAĞARCIĞININ KARŞILAŞTIRILMASI %D 2014 %J Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1304-429X- %V 11 %N 25 %R %U
ISNAD Özkara, Yasin . "TEMEL EĞİTİME BAŞLAYAN İKİ VE TEK DİLLİ ÇOCUKLARIN TÜRKÇE SÖZCÜK DAĞARCIĞININ KARŞILAŞTIRILMASI". Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 11 / 25 (April 2014): 265-277.