Year 2014, Volume 11, Issue 25, Pages 297 - 307 2014-03-26

Öğrenen Güçlenmesi Ölçeğinin Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışmaları / The Adaptation of The Learner Empowerment Scale: Validity and Reliability Studies

S. Gülfem Çakır [1] , Mehmet Erdoğan [2]

130 1043

The purpose of this study was to adapt Learning Empowerment Scale into Turkish culture and to present the psychometric properties of the scale. Turkish form of the scale was firstly administered to 271 university students and then the collected data was subjected to explanatory factor analysis (EFA) to reveal the factor structure of the scale. EFA indicated three-factor structure that resemble the original factor-structure and explained %65.26 of the total variance. However, 12 items were excluded since they did not satisfy the necessary criteria. The revised form of the scale was applied to 247 university students to validate the factor structure observed in EFA through using confirmatory factor analysis (CFA). CFA indicated that the model observed in EFA was validated for Turkish culture. There are three sub-scales of LES; Impact (10 items, α =.90), Meaningfulness (7 items, α = .90), and Competency (6 items, α = .88). It was reached to conclusion that the LES could yield valid and reliable results when it is used for assessing university students’ learner empowerment levels in a course in terms of meaningfulness, impact and competency dimesions.

Bu çalışmanın amacı Öğrenen Güçlenmesi Ölçeğini (ÖGÖ) Türk kültürüne uyarlamak ve uyarlanan ölçeğin psikometrik özelliklerini incelemektir. Ölçeğin Türkçe formu, öncelikle 271 üniversite öğrencisine uygulanmış ve toplanan veriler ölçeğin faktör yapısını incelemek üzere açımlayıcı faktör analizinde (AFA) kullanılmıştır. AFA sonuçları, toplam varyansın %65.26'sını açıklayan ve ölçeğin özgün haline benzeyen üç faktörlü bir yapı ortaya koymuştur. Ancak, 12 madde gerekli ölçütleri sağlayamadığı için ölçekten çıkarılmıştır. Çalışmanın ikinci aşamasında, ölçeğin bu formu, AFA'da gözlemlenen faktör yapısını doğrulayıcı faktör analizi (DFA) kullanarak doğrulamak amacıyla 247 üniversite öğrencisine uygulanmıştır. DFA sonuçları, açımlayıcı faktör analizinin ortaya koymuş olduğu modelin Türk kültürü için doğrulandığını göstermiştir. ÖGÖ'nün üç alt boyutu bulunmaktadır; Etki (10 madde, α = .90)  Anlamlılık (7 madde, α = .90), ve Yeterlilik (6 madde, α = .88). Bu bulgulara dayanarak, Öğrenen Güçlenmesi Ölçeğinin Türk üniversite öğrencilerinin bir ders ortamındaki öğrenen güçlenmesi düzeyini anlamlılık, etki ve yeterlilik boyutları açısından değerlendirmeye yönelik geçerli ve güvenilir ölçümler sağlayabildiği sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Öğrenen güçlenmesi, ölçek uyarlama, üniversite öğrencileri

 

Abstract

The purpose of this study was to adapt Learning Empowerment Scale into Turkish culture and to present the psychometric properties of the scale. Turkish form of the scale was firstly administered to 271 university students and then the collected data was subjected to explanatory factor analysis (EFA) to reveal the factor structure of the scale. EFA indicated three-factor structure that resemble the original factor-structure and explained %65.26 of the total variance. However, 12 items were excluded since they did not satisfy the necessary criteria. The revised form of the scale was applied to 247 university students to validate the factor structure observed in EFA through using confirmatory factor analysis (CFA). CFA indicated that the model observed in EFA was validated for Turkish culture. There are three sub-scales of LES; Impact (10 items, α =.90), Meaningfulness (7 items, α = .90), and Competency (6 items, α = .88). It was reached to conclusion that the LES could yield valid and reliable results when it is used for assessing university students' learner empowerment levels in a course in terms of meaningfulness, impact and competency dimensions.

Key Words: Learner empowerment, scale adaptation, university students

 • Ekici, G. (2012). Akademik Öz-Yeterlik Ölçeği: Türkçeye uyarlama, geçerlik ve güvenirlik çalışması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 43, 174-185.
 • Frymier, A. B. ve Shulman, G. M. (1994). Development and testing of the learner empowerment instrument in a communication based model. Paper presented at the Annual Meeting of the Speech Communication, New Orleans, LA.
 • Frymier, A. B., Shulman, G. M. ve Houser, M. (1996). The development of a learner empowerment measure. Communication Education, 45, 181-199
 • Hair, J.F., Black, W.C., Babin, B., Anderson, R., and Tatham, R. (2006). Multivariate data analysis. Upper Saddle River, NJ: Prentice-Hall.
 • Houser, M. L. ve Frymier, A. B. (2009). The role of student caharacteristics and teacher behaviors in students' learner empowerment. Communication Education, 58, 35-43.
 • Humbleton, R. K., & Patsula, L. (1999). Increasing the validity of adapted tests: Myths to be avoided and guidelines for improving test adaptation practices Journal of Applied Testing Technology, 1, 1-30.
 • Jöreskog, K.G., & Sörbom, D. (1996). LISREL 8: User's reference guide. Chicago: Scientific Software International.
 • Nichols, J. D. (2006). Empowerment and relationships: a classrom model to enhance student motivation. Learning Environ Res, 9, 149-161.
 • Schrodt, P., Witt, P. L., Myers, S. A., Turman, P. D., Barton, M. H. ve Jernberg, K. A. (2008). Learner empowerment and teacher evaluations as functions of teacher power use in the college classroom. Communication Education, 57, 180-200.
 • Stevens, J. (2002). Applied multivariate statistics for the social sciences. Mahwah, NJ: Lawrence-Erlbaum.
 • Tabacknick, B., and L. Fidell. (2001). Using multivariate statistics. 4th ed. Boston, MA: Allyn & Bacon.
 • Thomas, K., & Velthouse, B. (1990). Cognitive elements of empowerment: An "interpretive" model of intrinsic task motivation. Academy of Management Review, 15, 666-681.
 • Ünal Karagüven, M. H. (2012). Akademik Motivasyon Ölçeğinin Türkçeye adaptasyonu. Kuram ve Uygulamada Egitim Bilimleri, 12(4), 2599-2620.
 • Weber, K. (2003). The relationship of interest to internal and external motivation. Communication Research Reports, 20(4), 376-383.
 • Yılmaz, V. ve Çelik, H.E. (2009). LISREL ile yapısal eşitlik modellemesi-1. Ankara: Pegem Akademi.
Primary Language tr
Journal Section Araştırma Makaleleri
Authors

Author: S. Gülfem Çakır

Author: Mehmet Erdoğan

Dates

Publication Date: March 26, 2014

Bibtex @ { mkusbed208547, journal = {Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1304-429X}, address = {Mustafa Kemal University}, year = {2014}, volume = {11}, pages = {297 - 307}, doi = {}, title = {Öğrenen Güçlenmesi Ölçeğinin Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışmaları / The Adaptation of The Learner Empowerment Scale: Validity and Reliability Studies}, key = {cite}, author = {Çakır, S. Gülfem and Erdoğan, Mehmet} }
APA Çakır, S , Erdoğan, M . (2014). Öğrenen Güçlenmesi Ölçeğinin Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışmaları / The Adaptation of The Learner Empowerment Scale: Validity and Reliability Studies. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 11 (25), 297-307. Retrieved from http://dergipark.org.tr/mkusbed/issue/19562/208547
MLA Çakır, S , Erdoğan, M . "Öğrenen Güçlenmesi Ölçeğinin Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışmaları / The Adaptation of The Learner Empowerment Scale: Validity and Reliability Studies". Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 11 (2014): 297-307 <http://dergipark.org.tr/mkusbed/issue/19562/208547>
Chicago Çakır, S , Erdoğan, M . "Öğrenen Güçlenmesi Ölçeğinin Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışmaları / The Adaptation of The Learner Empowerment Scale: Validity and Reliability Studies". Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 11 (2014): 297-307
RIS TY - JOUR T1 - Öğrenen Güçlenmesi Ölçeğinin Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışmaları / The Adaptation of The Learner Empowerment Scale: Validity and Reliability Studies AU - S. Gülfem Çakır , Mehmet Erdoğan Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - DO - T2 - Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 297 EP - 307 VL - 11 IS - 25 SN - 1304-429X- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Mustafa Kemal University Journal of Social Sciences Institute Öğrenen Güçlenmesi Ölçeğinin Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışmaları / The Adaptation of The Learner Empowerment Scale: Validity and Reliability Studies %A S. Gülfem Çakır , Mehmet Erdoğan %T Öğrenen Güçlenmesi Ölçeğinin Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışmaları / The Adaptation of The Learner Empowerment Scale: Validity and Reliability Studies %D 2014 %J Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1304-429X- %V 11 %N 25 %R %U
ISNAD Çakır, S. Gülfem , Erdoğan, Mehmet . "Öğrenen Güçlenmesi Ölçeğinin Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışmaları / The Adaptation of The Learner Empowerment Scale: Validity and Reliability Studies". Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 11 / 25 (March 2014): 297-307.
AMA Çakır S , Erdoğan M . Öğrenen Güçlenmesi Ölçeğinin Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışmaları / The Adaptation of The Learner Empowerment Scale: Validity and Reliability Studies. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2014; 11(25): 297-307.
Vancouver Çakır S , Erdoğan M . Öğrenen Güçlenmesi Ölçeğinin Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışmaları / The Adaptation of The Learner Empowerment Scale: Validity and Reliability Studies. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2014; 11(25): 307-297.