Year 2014, Volume 11, Issue 28, Pages 61 - 68 2015-01-26

TÜRK ATASÖZLERİNDE BORÇ ve BORÇLULUK

Cevdet Avcı [1]

193 537

Proverb should an important place in public life .One of the sayings of the anonymous world of expression is opinion of the public philosophy. With the provisions transmitter feature prominent proverbs, the Turkish culture emerges from the past in many written sources. Although Turkish proverb sare carried in to inscriptive culture their main realm of existence is the spoken culture settings. Phrases such as proverbs and idioms one of the basic means of communication in Turkish culture. Events, attitudes and behaviors in society is very strong cultural tradition of oral expression is mediated by these patterns. Proverbs are one of society's life experience to the next generation of transport vehicles. The economic life of society relevant experience in this experience as well. In people's attitude towards the debt and the debt is reflected in the economic life of the proverbs. The aim of this study is to examine the economic dimensions in the public life of the debt and debtness and the implications of the proverbs. In this context priorities are given to information about the general characteristics of proverbial sayings by explaining the term. The formation and usage of proverbs is evaluated. Later the selected proverbs structure, content, function and usage context is examined

Özet

Atasözleri toplumların anonim dünya görüşünün ifade biçimlerinden birisidir. Türk kültüründe atasözleri Türk halk felsefesini yansıtır. Hüküm verici özelliğiyle ön plana çıkan atasözleri Türk kültürünün pek çok yazılı kaynağında karşımıza çıkmaktadır. Türk atasözleri, geçmişten bugüne pek çok yazılı kaynakta takip edilebilmektedir. Yazılı kültür ortamına taşınmış olmasına karşın Türk atasözlerinin, asıl varlık alanı sözlü kültür ortamıdır. Atasözleri, halk fikrinin en yoğun ifade biçimleri olarak sözlü ortamda nesilden nesile aktarılmaktadır.

Bu çalışmada ilk olarak atasözü terimi izah edilecektir. Atasözlerinin genel nitelikleri hakkında kısaca bilgi verilerek, oluşum ve kullanımı özellikleri değerlendirilecektir. Daha sonra halk hayatının ekonomik boyutu içerisinde yer alan borç ve borçluluk konusunun atasözlerine yansıma biçimleri ele alınacaktır. Bu bağlamda seçilen atasözleri yapı, içerik ve kullanım ve bağlamları ile işlev özellikleri çerçevesinde değerlendirilmeye çalışılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Atasözleri, Ticaret, Borç, Borçluluk, Halk Fikri

 • Kaynakça
 • Aça Mehmet, Ekici Metin vd. (2010) “Anonim Halk Edebiyatı.” Türk Halk Edebiyatı El Kitabı. Ed. M. Öcal Oğuz. Ankara: Grafiker Yay.,ss. 129-234.
 • Akün Ömer Faruk. (2006). “Atalar Sözü.” TÜBAR-XIX-Bahar, ss. 117-119
 • Aksoy Ömer Asım. (1945). Gaziantep Ağzı II, Deyimler, Meşhur Sözler Atasözleri, Dualar, Beddualar. TDK.
 • Boratav Pertev Naili. (1995). 100 Soruda Türk Halk Edebiyatı.Gerçek Yayınevi, İstanbul.
 • Bölge Ağızlarında Atasözleri ve Deyimler I-II. (2009). 4. Baskı, TDK, Ankara.
 • Çobanoğlu Özkul. “Geleneksel Dünya Görüşü veya Halk Felsefesinin Halkbilimi Çalışmalarındaki Yeri ve Önemi Üzerine Bazı Tespitler” Milli Folklor. C. 6. Yıl 12. S. 45. Bahar 2000.
 • Çobanoğlu Özkul. (2004). Türk Dünyası Ortak Atasözleri Sözlüğü. Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yayınları, Ankara.
 • Elçin, Şükrü, (1981) Halk Edebiyatına Giriş. Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara.
 • Oy Aydın. (1972). Tarih Boyunca Türk Atasözleri. Türkiye İş Bankası Yayınları, İstanbul.
 • http://tdkterim.gov.tr/atasoz/ (07.04.2012 tarihinde erişilmiştir.)
Primary Language tr
Journal Section Araştırma Makaleleri
Authors

Author: Cevdet Avcı

Bibtex @ { mkusbed208791, journal = {Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1304-429X}, address = {Mustafa Kemal University}, year = {2015}, volume = {11}, pages = {61 - 68}, doi = {}, title = {TÜRK ATASÖZLERİNDE BORÇ ve BORÇLULUK}, key = {cite}, author = {Avcı, Cevdet} }
APA Avcı, C . (2015). TÜRK ATASÖZLERİNDE BORÇ ve BORÇLULUK. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 11 (28), 61-68. Retrieved from http://dergipark.org.tr/mkusbed/issue/19574/208791
MLA Avcı, C . "TÜRK ATASÖZLERİNDE BORÇ ve BORÇLULUK". Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 11 (2015): 61-68 <http://dergipark.org.tr/mkusbed/issue/19574/208791>
Chicago Avcı, C . "TÜRK ATASÖZLERİNDE BORÇ ve BORÇLULUK". Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 11 (2015): 61-68
RIS TY - JOUR T1 - TÜRK ATASÖZLERİNDE BORÇ ve BORÇLULUK AU - Cevdet Avcı Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 61 EP - 68 VL - 11 IS - 28 SN - 1304-429X- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Mustafa Kemal University Journal of Social Sciences Institute TÜRK ATASÖZLERİNDE BORÇ ve BORÇLULUK %A Cevdet Avcı %T TÜRK ATASÖZLERİNDE BORÇ ve BORÇLULUK %D 2015 %J Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1304-429X- %V 11 %N 28 %R %U
ISNAD Avcı, Cevdet . "TÜRK ATASÖZLERİNDE BORÇ ve BORÇLULUK". Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 11 / 28 (January 2015): 61-68.