Year 2015, Volume 12, Issue 29, Pages 258 - 282 2015-04-21

YAĞLI TOHUMLAR VE BİTKİSEL YAĞ SEKTÖRÜNÜN FİNANSAL ANALİZİ: HATAY İLİNDE BİR UYGULAMA

Songül Kakilli Acaravcı [1] , Onur Cenk Ergüven [2]

394 1889

analysis, we tried to determine whether the results were consistent. We also share the firm's position in the industry and has been the subject of study. Analysis as a result of oilseeds cultivation has increased and supply of raw materials pose a problem-free in 2010, raw material supply problems experienced other periods (2009 and 2011) by the capacity utilization rate to rise, depending on the company's decrease in cost because the overall sector profitability levels were higher, Cotton Inc.'s profitability of the sector than in the same period value has been determined that high place. While cotton Inc.'s higher than the sector in an approach was found to be less risk
Bu çalışmanın amacı bitkisel yağ sektöründe yağlı tohum hammaddesi yetersizliğinden kaynaklanan atıl kapasite sorununun olası etkilerini finansal oranlar yardımıyla yorumlamak suretiyle ülkede yağlı tohum üretiminin önemini ortaya koymak ve konuyla ilgili öneriler geliştirmektir. Çalışmada sektörel sorunlara yönelik açıklamalar yapılmış, bitkisel yağ sektörünün finansal oranları yorumlanmış ve sonrasında pamuk bitkisinin ağırlıkla yetiştirildiği Hatay ilinde temsili bir firmanın finansal tabloları oran analizi teknikleriyle analiz edilmiştir. Elde edilen bulgular, yağlı tohumlar ve bitkisel yağ sektörünün oran analizi sonuçları ile mukayese edilmiş, böylece sonuçların tutarlı olup olmadığı tespit edilmeye çalışılmıştır. Ayrıca firmanın sektördeki yeri ve payı inceleme konusu edilmiştir. Analiz neticesinde yağlı tohum ekiminin arttığı ve hammadde temininde sorun yaşanmayan 2010 yılında, hammadde temininde sorun yaşanan diğer dönemlere (2009 ve 2011) göre kapasite kullanım oranının yükselmesine bağlı olarak şirketin maliyetlerinde azalış olduğu için sektör genelinde karlılık değerlerinin arttığı, Pamuk A.Ş.’nin aynı dönemdeki karlılık değerlerinin sektöre göre daha yüksek gerçekleştiği saptanmıştır. Öte yandan Pamuk A.Ş.’nin sektöre göre daha az risk alan bir yaklaşımda olduğu görülmüştür
 • Kaynakça
 • Alnıak, B. (2013). Dosya: Antepfıstığı. Tarla Sera Dergisi, Mart, 23.
 • Barford, E. (2013). Oilseeds Planting for profit Renewable Resources Waste not, want not. Oils&Fats International Dergisi, Temmuz.
 • Basiron, Y. (2007). European Journal of Lipid Science and Technology. Special Issue: Palm Oil, 109, 289-295, Palm Oil Production Through Sustainable Plantations, Weinheim.
 • Bitkisel Yağ Sanayicileri Derneği. (2012). Yağlı Tohum Bitkiler & Bitkisel Yağlar. İstanbul.
 • Erem T., Sezgin A., Külekçi M. ve Kumbasaroğlu H. (2010). Dünyada ve Türkiye’de Ayçiçeği Üretimi ve Dış Ticaretindeki Gelişmeler. İl Çevre ve Orman Müdürlüğü, Erzurum.
 • Fidan H. ve Özçelik A. (2003). “Türkiye Ekonomisi Yönünden Ayçiçeğinin Önemi”. Türkiye 1. Yağlı Tohumlar, Bitkisel Yağlar ve Teknolojileri Sempozyumu Bildirileri, 22-23 Mayıs 2003, (Ed.:Dölekoğlu,T.) İstanbul: Bitkisel Yağ Sanayicileri Derneği Yayınları, 83.
 • Genç, F. (2010). Türkiye Bitkisel Yağlar Ticaret Dengesi. FOI 2010 –Fats&Oils, İstanbul.
 • Göksu, Ç. (2010). Vegetable Oils and Fats. Export Promotion Center of Turkey, Ankara.
 • Hasanoğlu, H. (2009). Anorganik Kimya. http://www.kimya.sakarya.edu.tr/Anorganik%20Kimya/anorganik %20kimya-2009/hhasanoglu.pdf (Erişim Tarihi: 22.12.2011).
 • Haspolat, I. (2012). Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar ve Biyogüvenlik. Ankara Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Dergisi, 59, 75-80.
 • http://www.bysd.org.tr/DisTicaretGoster.aspx?ID=507, 2013 (Erişim Tarihi: 14.12.2011).
 • James, C. (2011). 2011 Yılında Üretilen Transgenik Ürünlerin (GDO) Global Durumunun Özeti. ISAAA, 43.
 • Kocagöz, B. (2003). “Pamuk Çekirdeğinin Türkiye Yağ İhtiyacının Giderilmesindeki Rolünden Hareketle Pamuk Üretiminin Geleceği”. Türkiye 1. Yağlı Tohumlar, Bitkisel Yağlar ve Teknolojileri Sempozyumu Bildirileri, 22-23 Mayıs 2003, (Ed.:Dölekoğlu,T.) İstanbul: Bitkisel Yağ Sanayicileri Derneği Yayınları, 114-117.
 • Koçak, İ. (2007). Türkiye’de Yağlı Tohumlar ve Bitkisel Yağ Piyasası Analizi ve Alternatif Politikalar: Ampirik bir Uygulama. Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi, Ege Üniversitesi, İzmir.
 • Miran, B. (2005). Türkiye’de Tarım. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü, İzmir.
 • Onurlubaş E. ve Kızılaslan H. (2007). Türkiye’de Bitkisel Yağ Sanayindeki Gelişmeler ve Geleceğe Yönelik Beklentiler. Tarımsal Ekonomi Araştırma Enstitüsü, Ankara.
 • Öner, T. (2006). Soya Sektör Raporu. İstatistik Şubesi, İstanbul.
 • Öztürk F., Yalçın M. ve Dıraman H. (2009). Gıda Teknolojileri Elektronik Dergisi, 4, 2. http://teknolojikarastirmalar.com/pdf/tr/02_2009_4_2_58_411.pdf (Erişim Tarihi: 14.12.2011).
 • Serin, Ö. (2011). Dünya ve Türkiye’de Pamuk Tohumu Üretimi; Arz-Talep Dengesi. Bitkisel Yağlar Konferansı, İstanbul.
 • Sırtıoğlu, İ. (2013). Turkey Oilseeds and Products Annual Report. Global Agricultural Information Network.
 • TCMB (2013). http://www.tcmb.gov.tr/sektor/2012/index.htm (Erişim Tarihi: 02.02.2013).
 • Tekçe, A. (2011). Türkiye’de Ayçiçeği Tohumu Üretimi, Arz ve Talep Dengesi. Bitkisel Yağlar Konferansı, İstanbul.
 • Tekçe, A. (2013). Yağlık Ayçiçeği & Ayçiçeği Yağı Üretimi ve Arz/Talep Dengesi. Bitkisel Yağlar Konferansı, İstanbul.
 • Türkiye İstatistik Kurumu http://www.tuik.gov.tr/UstMenu.do?metod=temelist (Erişim Tarihi: 11.12.2012).
 • Uğur, E. (2011). Yağlı Tohumlu Bitkiler, Bitkisel Yağlar Konferansı, İstanbul.
 • Uğur, E. (2012). Yabited 1.Bitkisel Yağ Kongresi. Türkiye’de Yağlı Tohum Bitkileri Üretimi ve Bitkisel Yağ Sanayi Konferansı, Adana.
 • Uğur, E. (2013). Yağlı Tohumlu Bitkiler, Bitkisel Yağlar Konferansı – 2013, İstanbul.
 • Unipro, http://www.unipro.com.tr/Hakkimizda.html (Erişim Tarihi: 22.03.2012).
 • USDA,http://www.fas.usda.gov/psdonline/psdreport.aspx?hidReportRetrievalName=BVS&hidReportRetrievalID=706&hidReportRetrievalTemplateID=8 (Erişim Tarihi: 15.09.2013).
 • Yılmaz, N. (2009). Ayçiçeği Yağı. Uluslararası Ticaret Merkezi, İstanbul.
Primary Language tr
Journal Section Araştırma Makaleleri
Authors

Author: Songül Kakilli Acaravcı

Author: Onur Cenk Ergüven

Dates

Publication Date: April 21, 2015

Bibtex @ { mkusbed208859, journal = {Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1304-429X}, address = {Mustafa Kemal University}, year = {2015}, volume = {12}, pages = {258 - 282}, doi = {}, title = {YAĞLI TOHUMLAR VE BİTKİSEL YAĞ SEKTÖRÜNÜN FİNANSAL ANALİZİ: HATAY İLİNDE BİR UYGULAMA}, key = {cite}, author = {Kakilli Acaravcı, Songül and Ergüven, Onur Cenk} }
APA Kakilli Acaravcı, S , Ergüven, O . (2015). YAĞLI TOHUMLAR VE BİTKİSEL YAĞ SEKTÖRÜNÜN FİNANSAL ANALİZİ: HATAY İLİNDE BİR UYGULAMA. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 12 (29), 258-282. Retrieved from http://dergipark.org.tr/mkusbed/issue/19575/208859
MLA Kakilli Acaravcı, S , Ergüven, O . "YAĞLI TOHUMLAR VE BİTKİSEL YAĞ SEKTÖRÜNÜN FİNANSAL ANALİZİ: HATAY İLİNDE BİR UYGULAMA". Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 12 (2015): 258-282 <http://dergipark.org.tr/mkusbed/issue/19575/208859>
Chicago Kakilli Acaravcı, S , Ergüven, O . "YAĞLI TOHUMLAR VE BİTKİSEL YAĞ SEKTÖRÜNÜN FİNANSAL ANALİZİ: HATAY İLİNDE BİR UYGULAMA". Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 12 (2015): 258-282
RIS TY - JOUR T1 - YAĞLI TOHUMLAR VE BİTKİSEL YAĞ SEKTÖRÜNÜN FİNANSAL ANALİZİ: HATAY İLİNDE BİR UYGULAMA AU - Songül Kakilli Acaravcı , Onur Cenk Ergüven Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 258 EP - 282 VL - 12 IS - 29 SN - 1304-429X- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Mustafa Kemal University Journal of Social Sciences Institute YAĞLI TOHUMLAR VE BİTKİSEL YAĞ SEKTÖRÜNÜN FİNANSAL ANALİZİ: HATAY İLİNDE BİR UYGULAMA %A Songül Kakilli Acaravcı , Onur Cenk Ergüven %T YAĞLI TOHUMLAR VE BİTKİSEL YAĞ SEKTÖRÜNÜN FİNANSAL ANALİZİ: HATAY İLİNDE BİR UYGULAMA %D 2015 %J Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1304-429X- %V 12 %N 29 %R %U
ISNAD Kakilli Acaravcı, Songül , Ergüven, Onur Cenk . "YAĞLI TOHUMLAR VE BİTKİSEL YAĞ SEKTÖRÜNÜN FİNANSAL ANALİZİ: HATAY İLİNDE BİR UYGULAMA". Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 12 / 29 (April 2015): 258-282.
AMA Kakilli Acaravcı S , Ergüven O . YAĞLI TOHUMLAR VE BİTKİSEL YAĞ SEKTÖRÜNÜN FİNANSAL ANALİZİ: HATAY İLİNDE BİR UYGULAMA. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2015; 12(29): 258-282.
Vancouver Kakilli Acaravcı S , Ergüven O . YAĞLI TOHUMLAR VE BİTKİSEL YAĞ SEKTÖRÜNÜN FİNANSAL ANALİZİ: HATAY İLİNDE BİR UYGULAMA. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2015; 12(29): 282-258.