Year 2015, Volume 12, Issue 30, Pages 281 - 297 2015-07-21

ÖRGÜTLERDE ÖDÜLLENDİRMENİN İŞGÖREN MOTİVASYONU VE PERFORMANSI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Erkut Altındağ [1] , Bahar Akgün [2]

418 4345

Based on the survey in this study has been targeted to what degree to effects of awarding on the performance of the employee which based on sample group by small and medium-sized enterprises (SME) at Beyoğlu province in Istanbul, European Side. There is no research about rewarding, the importance of motivation by employees and managers, accordingly based on the evaluation of performance and the effects of these issues on employees in the literature. For this purpose, consisting of 37 questions which are used a 7 point Likert scale questionnaire was prepared to view the subject of the study determined the effect on the employee motivation. Personal information in the first part of the survey, the importance of reward and motivation on employees in the second part of it, and employee performance in the third part of it are prepared for questionnaire. The questionnaire has been applied on 200 employees who work in various SMEs.In this study, the data obtained from the questionnaire was interpreted through SPSS, a statistical software program. With findings according to the results in line, individual motivation impacting performance, and organizational motivation impacting wages positively, has been determined. Results of the study are discussed and recommendations not only managers but also employees who have been made

Bu çalışmada anket yöntemine dayalı olarak, Türkiye’deki küçük ve orta büyüklükteki işletmeler örneklem grubu esas alınmak suretiyle ödüllendirmenin işgören motivasyonu ve performansı üzerindeki etkisinin ne ölçüde olacağının araştırılması hedef alınmıştır. Literatürde ödüllendirme, motivasyonun işgören ve yöneticiler açısından önemi ve buna bağlı olarak çalışan performansının değerlendirilmesi esas alındığı ve bu konuların işgörenler üzerindeki etkilerinin incelendiği bir araştırma bulunmaktadır. Bu amaçla çalışmanın konusu olarak belirlenen ödüllendirmenin işgören motivasyonu üzerindeki etkisini görebilmek için 37 sorudan ve 2 bölümden oluşan, 7’li Likert tutum ölçeğinin kullanıldığı bir anket hazırlanmıştır. Anketin birinci bölümünde kişisel bilgiler, ikinci bölümünde ödüllendirme ve motivasyonunu çalışanlar üzerindeki önemi, üçüncü bölümde ise çalışan performansına yönelik sorular hazırlanmıştır. Anket küçük ve orta büyüklükteki işletmelerde çalışan 200 kişi üzerinde uygulanmıştır. Çalışmamızda, yapılan anket sonucu değerlendirilerek elde edilen veriler SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) istatistik yazılım programı kullanılarak yorumlanmıştır. Analiz sonuçlarına göre ortaya çıkan bulgular doğrultusunda sonucunda bireysel motivasyonun mesleki performansı örgütsel motivasyonunda ücret performansını pozitif yönde etkilediği tespit edilmiştir. Araştırmanın sonuçları tartışılmış, hem işletme yöneticileri hem de işgörenler için önerilerde bulunulmuştur.

 • Akçit, V., Örgütlerde Ödüllendirme ve Cezalandırmanın Örgüt Çalışanlarının Performansına Etkisi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Pamukkale Üniversitesi, Denizli, 2011
 • Barutçugil, İ., Ücretlendirme, Ödüllendirme ve Takdir, Başoğlu, C. (Eds.), Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi (1. Baskı ), Kariyer Yayıncılık İletişim Eğitim Hizmetleri, Ecem Ofset Baskı, İstanbul, 2004
 • Baumeister, R. F. ve Leary, M. R. The need to belong: desire for interpersonal attachments as a fundamental human motivation. Psychological bulletin, 117(3), 497. 1995.
 • Çam, S., İnsan Kaynakları Planlaması, Hayat Yayınları, İstanbul, 2011
 • De Ruyter, K. O., Wetzels, M. ve Feinberg, R. Role stress in call centers: its effects on employee performance and satisfaction. Journal of Interactive Marketing, 15(2), 23-35. 2001.
 • Dolgun, U. , İnsan Kaynakları Yönetimi, Ekin Yayınevi, Ekin Basım Dağıtım Bursa, 2010,
 • Elliot, A. J. ve Dweck, C. S. (Eds.). Handbook of competence and motivation. Guilford Publications. 2013.
 • Hackman, J. R. ve Oldham, G. R. Motivation through the design of work: Test of a theory. Organizational behavior and human performance, 16(2), 250-279. 1976.
 • Javed, L. ve Javed, N. An Empirical Study on the Factors That Affect Employee Motivation and Their Relationship with Job Performance. 2013.
 • Kesici S., Bankalarda Motivasyon Ve İş Tatmini İlişkisi Ve Uygulamadan Bir Örnek, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Pamukkale Üniversitesi, Denizli, 2006
 • Koç, A., Örgütlerde Ödüllendirme Sistemlerinin İş Tatminine Yönelik Bir Araştırma, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, T.C. Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya, 2007
 • Özgür, E., Performans Yönetimi ile Motivasyon İlişkisi Bir Uygulama, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi, Erzurum, 2006
 • Parker, S. K. Beyond motivation: Job and work design for development, health, ambidexterity, and more. Annual review of psychology, 65, 661-691. 2014.
 • Pehlivan, B., İnsan Kaynakları Yönetiminde Performans Değerlendirmesi ve Maliye Bakanlığı Çalışanlarına Yönelik Bir Çalışma, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale, 2008
 • Selen, U. İşletmelerde Motivasyon Sistemi, Araçları ve Yardımcı Öğeler; Ar-Ge Şirketi Örneği, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Namık Kemal Üniversitesi, Tekirdağ, 2009.
 • Yüksel, Ö., İnsan Kaynakları Yönetimi, (6. Baskı), Gazi Kitapevi, Fersa Matbaacılık Baskı, Ankara, 2007,
 • Yürür, Ş., Ödüllendirme Sistemleri ile Örgütsel Adalet Arasındaki İlişkilerin Analizi ve Bir Uygulama, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas, 1998
Primary Language tr
Journal Section Araştırma Makaleleri
Authors

Author: Erkut Altındağ

Author: Bahar Akgün

Dates

Publication Date: July 21, 2015

Bibtex @ { mkusbed208774, journal = {Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1304-429X}, address = {Mustafa Kemal University}, year = {2015}, volume = {12}, pages = {281 - 297}, doi = {}, title = {ÖRGÜTLERDE ÖDÜLLENDİRMENİN İŞGÖREN MOTİVASYONU VE PERFORMANSI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ}, key = {cite}, author = {Altındağ, Erkut and Akgün, Bahar} }
APA Altındağ, E , Akgün, B . (2015). ÖRGÜTLERDE ÖDÜLLENDİRMENİN İŞGÖREN MOTİVASYONU VE PERFORMANSI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 12 (30), 281-297. Retrieved from http://dergipark.org.tr/mkusbed/issue/19576/208774
MLA Altındağ, E , Akgün, B . "ÖRGÜTLERDE ÖDÜLLENDİRMENİN İŞGÖREN MOTİVASYONU VE PERFORMANSI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ". Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 12 (2015): 281-297 <http://dergipark.org.tr/mkusbed/issue/19576/208774>
Chicago Altındağ, E , Akgün, B . "ÖRGÜTLERDE ÖDÜLLENDİRMENİN İŞGÖREN MOTİVASYONU VE PERFORMANSI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ". Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 12 (2015): 281-297
RIS TY - JOUR T1 - ÖRGÜTLERDE ÖDÜLLENDİRMENİN İŞGÖREN MOTİVASYONU VE PERFORMANSI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ AU - Erkut Altındağ , Bahar Akgün Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 281 EP - 297 VL - 12 IS - 30 SN - 1304-429X- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Mustafa Kemal University Journal of Social Sciences Institute ÖRGÜTLERDE ÖDÜLLENDİRMENİN İŞGÖREN MOTİVASYONU VE PERFORMANSI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ %A Erkut Altındağ , Bahar Akgün %T ÖRGÜTLERDE ÖDÜLLENDİRMENİN İŞGÖREN MOTİVASYONU VE PERFORMANSI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ %D 2015 %J Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1304-429X- %V 12 %N 30 %R %U
ISNAD Altındağ, Erkut , Akgün, Bahar . "ÖRGÜTLERDE ÖDÜLLENDİRMENİN İŞGÖREN MOTİVASYONU VE PERFORMANSI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ". Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 12 / 30 (July 2015): 281-297.
AMA Altındağ E , Akgün B . ÖRGÜTLERDE ÖDÜLLENDİRMENİN İŞGÖREN MOTİVASYONU VE PERFORMANSI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2015; 12(30): 281-297.
Vancouver Altındağ E , Akgün B . ÖRGÜTLERDE ÖDÜLLENDİRMENİN İŞGÖREN MOTİVASYONU VE PERFORMANSI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2015; 12(30): 297-281.