Year 2015, Volume 12, Issue 31, Pages 423 - 441 2015-10-20

KADIN GİRİŞİMCİLERİN İŞ YAŞAM SÜREÇLERİNİN İNCELENMESİ: ADANA İLİNDEKİ GİRİŞİMCİLER ÜZERİNDE BİR UYGULAMA

Serap Çabuk [1] , Hatice Doğan Südaş [2] , Selin Köksal Araç [3]

232 1103

Today, with growing industrialization and social change,the number of women starting working life is increasing. In this study, it is intended to determine the women entrepreneurs’ profiles, the obstacles and opportunity possibilities faced with and to develop several recommendations in line with these findings. In addition, the marketing activities carried out by female entrepreneurs for the continuity of established works were examined. Data gathered from 100 women entrepreneurs in Adana with a face-to-face interview technique through a structured questionnaire. Findings were discussed from the perspectives of theory

Günümüzde gelişen endüstrileşme ve sosyal değişimlerle birlikte her geçen gün çalışma hayatına katılan kadın sayısında artış olmaktadır. Bu çalışmada Kadın girişimcilerin profillerini belirlemek, karşılaştıkları engellere ve yararlandıkları desteklere ilişkin tespitlerde bulunmak, bu tespitler doğrultusunda çeşitli öneriler geliştirmek amaçlanmaktadır. Ayrıca, Kadın girişimciler tarafından kurulan işlerin devamlılığı için gerçekleştirilen pazarlama faaliyetleri incelenmiştir. Veriler Adana ilinde faaliyet gösteren 100 kadın girişimci örnekleminden yüz yüze görüşme tekniği ile yapılandırılmış anket formunun uygulanması ile elde edilmiştir. Elde edilen sonuçlar teori açısından ele alınarak yorumlanmıştır.

 • Başol, O. (2010). Girişimci Kadın Ve Erkeklerin Başarı Algısındaki Farklılıklar: Küçük Ölçekli İşletmelerde Bursa İli Örneği. Uludağ Üniversitesi Yüksek Lisans Tezi.
 • Bedük, A. (2005). Türkiye’de Çalışan Kadın Ve Kadın Girişimciliği.Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 12(12):106-117.
 • Bozkurt, Ö.Ç., Kalkan, A., Koyuncu, O., & Alparslan, A. M. (2012). Türkiye’de Girişimciliğin Gelişimi: Girişimciler Üzerinde Nitel Bir Araştırma. Journal of Süleyman Demirel University Institute of Social SciencesYear, 1(15):230-247.
 • Brush, C. G., Bruin, A. & Welter, F. (2009). A Gender-Aware Framework For Women's Entrepreneurship. International Journal of Gender and Entrepreneurship, 1(1):8-24. doi: 10.1108/17566260910942318
 • Brush C.G. & Cooper S.Y. (2012). Female Entrepreneurship and Economic Development: An International Perspective, Entrepreneurship & Regional Development, 24 (1-2):1-6. doi:10.1080/08985626.2012.637340
 • Emirza, E. (2010). Endüstriyel İşletmelerde Markalaşma Düzeyinin Ölçülmesine Yönelik Bir Alan Araştırması, Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, 2:129-143.
 • GTF. (2014) South East Europe Women Entrepreneurship: Best Practices 2014http://www.gtf.hr/media/5447/SEE_WE_Best_Practices_2014.pdf
 • Hisrich R.D. &Brush C. (1983). The Woman Entrepreneur: Management Skills and Business Problems, Journal of Small Business Management, January, 30-37.
 • Hisrich R.D. & Öztürk S.A. (1999). Women Entrepreneurs in a Developing Economy, Journal of Management Development,18(2):114-125. http://dx.doi.org/10.1108/02621719910257639
 • Kavak, B., & Karabacakoğlu, Ç. (2007). Endüstriyel Ürünler İçin Stratejik Markalama Süreci: Küçük İşletmeler Üzerinde Keşifsel Bir Araştırma. Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 62(02):111-133.
 • Kelley D.J., Brush, C.G., Greene, P.G. & Litovsky Y. (2010). Global EntrepreneurshipMonitorWomen'sReport.http://www.gemconsortium.org/docs/download/768
 • Keskin, S. (2014). Türkiye’de Kadın Girişimcilerin Durumu. Journal Of Entrepreneurship & Development/Girisimcilik Ve Kalkinma Dergisi, 9(1): 71-94.
 • Kim, J.L.S. & Ling C.S. (2001). Work-family Conflict of Women Entrepreneurs in Singapore, Women in Management Review, 16(5):204-221. http://dx.doi.org/10.1108/09649420110395692
 • Kuvan, H. (2007). Türk girişimcilerinin yaşam ve çalışma değerleri Malatyalı girişimciler üzerine bir araştırma (Doctoral dissertation, Sosyal Bilimler).
 • Öz, C. S., & Çolakoğlu, C. (2014). Türkiye’de Mikro Kredi Uygulamasının Sakarya İli Özelinde İncelenmesi. Calisma Ve Toplum, 43(4):177-205.
 • Soysal, A. (2010). Türkiye’de Kadın Girişimciler: Engeller ve Fırsatlar Bağlamında Bir Değerlendirme, Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 65(1):83-114.
 • Tutar, F., & Yetişen, H. (2009). Türkiye'de Kadının Ekonomik Kalkınmadaki Rolü. Niğde Üniversitesi İİBF Dergisi, 2(2):116-131
 • TUİK(2012).İstatistiklerleKadın.http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=13458
 • TUİK(2013).İstatistiklerleKadın.http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=16056
 • TUİK(2014).İşgücüİstatistikleri.http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=16007
 • Ufuk, H. &Özgen Ö. (2001). Interaction Between the Business and Family Lives of Women Entrepreneurs in Turkey, Journal of Business Ethics, 31:95-106.
 • Vita L.D., Mari M. & Poggesi S. (2014). Women Entrepreneurs in and from Developing Countries: Evidences from the Literature. European Management Journal, 32:451-460. doi:10.1016/j.emj.2013.07.009
 • Welsh, D.H.B, Memili, E., Kaciak, E. &Miyuki, O. (2014a). Japanese Women Entrepreneurs: Implications for Family Firms. Journal of Small Business Management, 52 (2):286- 305. doi: 10.1111/jsbm.12099
 • Welsh, D.H,B., Memilli, E., Kaciak, E. & Sadoon, A.A. (2014b). Saudi Women Entrepreneurs: A Growing Economic Segment. Journal of Business Research, 67:758-762. doi:10.1016/j.jbusres.2013.11.040
 • Soysal, A. (2010). Türkiye'de Kadın Girişimciler: Engeller Ve Fırsatlar Bağlamında Bir Değerlendirme. Ankara Üniversitesi Sbf Dergisi, 65(01):083-114.
Primary Language tr
Journal Section Araştırma Makaleleri
Authors

Author: Serap Çabuk

Author: Hatice Doğan Südaş

Author: Selin Köksal Araç

Bibtex @ { mkusbed208924, journal = {Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1304-429X}, address = {Mustafa Kemal University}, year = {2015}, volume = {12}, pages = {423 - 441}, doi = {}, title = {KADIN GİRİŞİMCİLERİN İŞ YAŞAM SÜREÇLERİNİN İNCELENMESİ: ADANA İLİNDEKİ GİRİŞİMCİLER ÜZERİNDE BİR UYGULAMA}, key = {cite}, author = {Çabuk, Serap and Doğan Südaş, Hatice and Köksal Araç, Selin} }
APA Çabuk, S , Doğan Südaş, H , Köksal Araç, S . (2015). KADIN GİRİŞİMCİLERİN İŞ YAŞAM SÜREÇLERİNİN İNCELENMESİ: ADANA İLİNDEKİ GİRİŞİMCİLER ÜZERİNDE BİR UYGULAMA. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 12 (31), 423-441. Retrieved from http://dergipark.org.tr/mkusbed/issue/19577/208924
MLA Çabuk, S , Doğan Südaş, H , Köksal Araç, S . "KADIN GİRİŞİMCİLERİN İŞ YAŞAM SÜREÇLERİNİN İNCELENMESİ: ADANA İLİNDEKİ GİRİŞİMCİLER ÜZERİNDE BİR UYGULAMA". Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 12 (2015): 423-441 <http://dergipark.org.tr/mkusbed/issue/19577/208924>
Chicago Çabuk, S , Doğan Südaş, H , Köksal Araç, S . "KADIN GİRİŞİMCİLERİN İŞ YAŞAM SÜREÇLERİNİN İNCELENMESİ: ADANA İLİNDEKİ GİRİŞİMCİLER ÜZERİNDE BİR UYGULAMA". Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 12 (2015): 423-441
RIS TY - JOUR T1 - KADIN GİRİŞİMCİLERİN İŞ YAŞAM SÜREÇLERİNİN İNCELENMESİ: ADANA İLİNDEKİ GİRİŞİMCİLER ÜZERİNDE BİR UYGULAMA AU - Serap Çabuk , Hatice Doğan Südaş , Selin Köksal Araç Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 423 EP - 441 VL - 12 IS - 31 SN - 1304-429X- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Mustafa Kemal University Journal of Social Sciences Institute KADIN GİRİŞİMCİLERİN İŞ YAŞAM SÜREÇLERİNİN İNCELENMESİ: ADANA İLİNDEKİ GİRİŞİMCİLER ÜZERİNDE BİR UYGULAMA %A Serap Çabuk , Hatice Doğan Südaş , Selin Köksal Araç %T KADIN GİRİŞİMCİLERİN İŞ YAŞAM SÜREÇLERİNİN İNCELENMESİ: ADANA İLİNDEKİ GİRİŞİMCİLER ÜZERİNDE BİR UYGULAMA %D 2015 %J Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1304-429X- %V 12 %N 31 %R %U
ISNAD Çabuk, Serap , Doğan Südaş, Hatice , Köksal Araç, Selin . "KADIN GİRİŞİMCİLERİN İŞ YAŞAM SÜREÇLERİNİN İNCELENMESİ: ADANA İLİNDEKİ GİRİŞİMCİLER ÜZERİNDE BİR UYGULAMA". Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 12 / 31 (October 2015): 423-441.