Year 2015, Volume 12, Issue 31, Pages 230 - 241 2015-10-20

DİL BİLGİSİ ÖĞRETİMİNDE KAVRAM KARGAŞASININ SORULAR VE GÖRSELLERLE GİDERİLMESİ ÜZERİNE ÖRNEK BİR ÇALIŞMA
A CASE STUDY ON RESOLVING THE CONCEPTUAL CONTRADICTION IN GRAMMAR TEACHING THROUGH QUESTIONS AND IMAGES

Jale Öztürk [1]

403 455

Dil bilgisi kuralları öğretilmeli midir? Öğretilmeliyse nasıl öğretilmelidir? Bu soruların cevabı eski Yunan’dan beri aranmıştır. Bu yazıda bu soruların cevabı aranmayacaktır. Bu yazıda dil bilgisi kuralları kavratılarak öğretilmelidir görüşünden hareket ederek, dil bilgisi öğretiminde kavram kargaşasını gidermekle ilgili örnek bir çalışma yapılacaktır. Çalışmanın uygulanacağı birim Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümüdür. Bu çalışma Türkçe eğitimi bölümü ikinci sınıfta otuz öğrenci ile uygulanacaktır Dil bilgisi konusu olarak isim-fiil ekleri seçilmiştir. Öğrencinin fiilimsi ekleri ile diğer yapım ekleri arasındaki farkı kavraması amaçlanmaktadır. Konu işlenirken yönlendirici sorulardan, grafik ve şekillerden yararlanılacaktır

Should we teach grammar rules? If we should, how should we teach them? The answer to this question has been sought since the ancient Greece. This paper will not seek the answer to this question. With reference to the view that grammar rules should be taught through comprehension, this paper is aimed to present a case study on resolving the conceptual contradiction in grammar teaching. The unit where the study will be implemented is the Faculty of Education, Department of Turkish Language. As the grammar topic, "isim-fiil ekleri (verbal noun suffixes)" have been adopted. It is aimed to have students comprehend the difference between verbal suffixes and other derivational affixes. Guiding questions, graphics and illustrations will be used while treating the subject.

Key Words: Grammar, comprehension, model application, fiilimsi ekleri (verbal suffixes)

  • Banguoğlu, T. ( 1995 ), Türkçenin Grameri, Ankara, TDK Yayınları.
  • Bayraktar, N. ( 2004 ), Türkçede Fiilimsiler, Ankara, TDK Yayınları.
  • Demir, N.-Emine Y. (2005), Türk Dili El Kitabı, Ankara, Grafiker Yayıncılık.
  • Ediskun, H. ( 1992), Türk Dilbilgisi, Remzi Kitabevi, İstanbul.
  • Ergin, M. ( 1972 ), Türk Dil Bilgisi, İstanbul, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları.
  • Gencan, T. N. (1975), Dilbilgisi, İstanbul, Türk Dil Kurumu Yayınları, Murat Matbaacılık.
  • Gülsevin, G. (2004), Türkçede “Sıra dışı Ekler ve Eklerin Tasnif-Tanımlama Sorunu Üzerine”, V. Uluslar arası Türk Dili Kurultayı Bildirileri, 20-26 Eylül 2004, Ankara, TDK Yayınları, p. 1267-1284.
  • Gülsevin, G. (1999), Türkçe Dil Bilgisi Öğretiminde Şartlandırılmış Yanlışların “Düşündürme-Sorgulama Soruları ile Düzeltilmesi” Yöntemi Üzerine Bir Örnek. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. İssue:3, 1999. p. 37-44.
  • Kahraman, T. (2005), Çağdaş Türkiye Türkçesi Dilbilgisi, Ankara, Dumat Basımevi.
  • Korkmaz, Z. (2003), Türkiye Türkçesi Grameri (Şekil Bilgisi ), Ankara, TDK Yayınları.
Primary Language en
Journal Section Araştırma Makaleleri
Authors

Author: Jale Öztürk

Dates

Publication Date: October 20, 2015

Bibtex @ { mkusbed208950, journal = {Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1304-429X}, address = {Mustafa Kemal University}, year = {2015}, volume = {12}, pages = {230 - 241}, doi = {}, title = {A CASE STUDY ON RESOLVING THE CONCEPTUAL CONTRADICTION IN GRAMMAR TEACHING THROUGH QUESTIONS AND IMAGES}, key = {cite}, author = {Öztürk, Jale} }
APA Öztürk, J . (2015). A CASE STUDY ON RESOLVING THE CONCEPTUAL CONTRADICTION IN GRAMMAR TEACHING THROUGH QUESTIONS AND IMAGES. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 12 (31), 230-241. Retrieved from http://dergipark.org.tr/mkusbed/issue/19577/208950
MLA Öztürk, J . "A CASE STUDY ON RESOLVING THE CONCEPTUAL CONTRADICTION IN GRAMMAR TEACHING THROUGH QUESTIONS AND IMAGES". Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 12 (2015): 230-241 <http://dergipark.org.tr/mkusbed/issue/19577/208950>
Chicago Öztürk, J . "A CASE STUDY ON RESOLVING THE CONCEPTUAL CONTRADICTION IN GRAMMAR TEACHING THROUGH QUESTIONS AND IMAGES". Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 12 (2015): 230-241
RIS TY - JOUR T1 - A CASE STUDY ON RESOLVING THE CONCEPTUAL CONTRADICTION IN GRAMMAR TEACHING THROUGH QUESTIONS AND IMAGES AU - Jale Öztürk Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 230 EP - 241 VL - 12 IS - 31 SN - 1304-429X- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Mustafa Kemal University Journal of Social Sciences Institute A CASE STUDY ON RESOLVING THE CONCEPTUAL CONTRADICTION IN GRAMMAR TEACHING THROUGH QUESTIONS AND IMAGES %A Jale Öztürk %T A CASE STUDY ON RESOLVING THE CONCEPTUAL CONTRADICTION IN GRAMMAR TEACHING THROUGH QUESTIONS AND IMAGES %D 2015 %J Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1304-429X- %V 12 %N 31 %R %U
ISNAD Öztürk, Jale . "A CASE STUDY ON RESOLVING THE CONCEPTUAL CONTRADICTION IN GRAMMAR TEACHING THROUGH QUESTIONS AND IMAGES". Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 12 / 31 (October 2015): 230-241.
AMA Öztürk J . A CASE STUDY ON RESOLVING THE CONCEPTUAL CONTRADICTION IN GRAMMAR TEACHING THROUGH QUESTIONS AND IMAGES. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2015; 12(31): 230-241.
Vancouver Öztürk J . A CASE STUDY ON RESOLVING THE CONCEPTUAL CONTRADICTION IN GRAMMAR TEACHING THROUGH QUESTIONS AND IMAGES. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2015; 12(31): 241-230.