Year 2016, Volume 13, Issue 33, Pages 316 - 333 2016-04-14

ÜRETME-SATIN ALMA KARARLARINDA FAALİYETE DAYALI MALİYET SİSTEMİ VE KISITLAR TEORİSİ: DOĞRUSAL PROGRAMLAMA İLE ÖRNEK UYGULAMA

Elif DEMİRCİOĞLU [1] , Mert DEMİRCİOĞLU [2]

277 677

Günümüz modern üretim teknolojilerinin kullanıldığı üretim ortamlarında geleneksel maliyet sistemlerine göre alınacak kararlar yetersiz olabilmektedir. Karar alma sürecini iyileştirmek ve daha rasyonel kararlar alabilmek için, geleneksel sistemlerin eksikliklerini gidermek üzere, modern yöntemlerden faaliyete dayalı maliyet sistemi ve kısıtlar teorisi kullanılabilmektedir. Üretme-satın alma kararlarına göre hangi ürünlerin işletmede üretileceği hangilerinin dışarıdan satın alınacağı kararı verilmektedir ki bu kararlar işletme karlılığının arttırılmasında oldukça önemlidir. Bu kararı verirken geleneksel sistemlerden yararlanılabileceği gibi modern yöntemlerden faaliyete dayalı maliyet sistemi ve kısıtlar teorisini de ayrı ayrı kullanmak mümkündür. Bu çalışmanın amacı, işletme karlılığının arttırılmasında önemli olan üretme-satın alma kararlarında, faaliyete dayalı maliyet sistemi ve kısıtlar teorisini kullanmak ve elde edilen karlılık sonucunu geleneksel yöntemle belirlenen karlılık sonucu ile karşılaştırmaktır. Bu çerçevede örnek bir işletmede üretme-satın alma kararları için doğrusal programlama modeli kullanılarak faaliyete dayalı maliyet sistemi ve kısıtlar teorisine ilişkin ayrı ayrı modeller geliştirilmiş, elde edilen karlılık sonuçları geleneksel sistem karlılık sonucu ile karşılaştırılmıştır.
Üretme-satın alma kararları, faaliyete dayalı maliyet sistemi, kısıtlar teorisi
 • Alsmadi, M, Almani A. & Khan Z., (2014), Implementing an integrated ABC and TOC approach to enhance decision making in a Lean context, International Journal of Quality & Reliability Management, Vol. 31, Issue 8, p. 906 - 920
 • Brierley, J.A., Cowton, C. J. & Drury, C., (2006), The Application of Costs in Make-or-Buy Decisions, International Journal of Management, Vol. 23., No. 4; p. 794-800.
 • Coman, A. & Ronen B., (1995), The Enhanced Make-or-Buy Decision: The Fallacy of Traditional Cost Accounting and the Theory of Constraints, Human Systems Management, Vol.14, No. 4, p. 303-308.
 • Coman, A. & Ronen B., (2000), Production outsourcing: A linear programming model for the Theory-Of-Constraints, International Journal of Production Research, Vol. 38, No. 7, p. 1631-1639.
 • Fu, A., (2000), Theory of Constraints and Activity Based Costing, University of Auckland Business Review, Vol. 2, No.2, p. 66-74.
 • Goldratt, E. M. & Fox R. E., (1986), The Race, North River Press Inc., USA.
 • Goldratt, E. M., (1990), Theory Of Constraints, North River Press, Great Barrington, Massachusetts
 • Huang, S-Y., Chen H-J, Chiu A-A & Chen C-P, (2014), The application of the theory of constraints and activity-based costing to business excellence: the case of automotive electronics manufacture firms, Total Quality Management, Vol. 25, No. 5, p. 532–545
 • Kee, R.C., (1995), Integrating Activity-Based Costing with The Theory of Constraints to Enhance Production-Related Decision-Making, Accounting Horizons, Vol.9, Issue 4, p.48-62.
 • Kee, R.C., (1998), Integrating ABC and The Theory of Constraints to Evaluate Outsourcing Decisions, Journal of Cost Management, Vol.12, Issue 1, p.24-37.
 • Kee, R. C. & Schmidt C., (2000), A Comparative Analysis of Utilizing Activity-Based Costing and The Theory of Constraints For Making Product-Mix Decisions, International Journal of Production Economics, 63, p.1-17.
 • Kee, R.C., (2001), Evaluating The Economics of Short- and Long- Run Production- Related Decisions, Journal of Managerial Issues, Vol.XIII, No 2, p.139-158.
 • MacArthur, J. B., (1993), Theory of Constraints and Activity-based Costing: Friends or Foes?, Journal of Cost Management, Vol. 7, No. 2, p. 50-56.
 • Ray, A., Sarkar B. & Sanyal S., (2008), Improved TOC for Outsourcing Decision, International Journal of Management Science and Engineering Management, Vol. 3, No. 4, p. 303-311.
 • Schneeweiss, Ch., (1998), On The Applicability of Activity Based Costing as A Planning Instrument, International Journal of Production Economics, Vol.54, Issue 3, p. 277—284.
 • Sheu, C., Chen M-H. & Kovar S., (2003), Integrating ABC and TOC for Better Manufacturing Decision Making, Integrated Manufacturing Systems, Vol. 14 Issue 5, p. 433 – 441
 • Ünal, E. N., Demircioğlu, M. & Küçüksavaş, N., (2006), Optimal Ürün Karması Belirlemede Faaliyete Dayalı Maliyet Sistemi ve Kısıtlar Teorisi, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 15, Sayı 2, s.327-344.
 • Vergauwen, P., (2002), Using Theory of Constraints and ABC to Enhance Cost Calculations at DuoGraphic B.V. - a Case Study-, Universiteit Maastricht Faculty of Economics & Business Administration MARC, Accounting & Information Management Section, The Netherlands.
Primary Language tr
Journal Section Araştırma Makaleleri
Authors

Author: Elif DEMİRCİOĞLU

Author: Mert DEMİRCİOĞLU

Bibtex @ { mkusbed209118, journal = {Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1304-429X}, address = {Mustafa Kemal University}, year = {2016}, volume = {13}, pages = {316 - 333}, doi = {}, title = {ÜRETME-SATIN ALMA KARARLARINDA FAALİYETE DAYALI MALİYET SİSTEMİ VE KISITLAR TEORİSİ: DOĞRUSAL PROGRAMLAMA İLE ÖRNEK UYGULAMA}, key = {cite}, author = {DEMİRCİOĞLU, Elif and DEMİRCİOĞLU, Mert} }
APA DEMİRCİOĞLU, E , DEMİRCİOĞLU, M . (2016). ÜRETME-SATIN ALMA KARARLARINDA FAALİYETE DAYALI MALİYET SİSTEMİ VE KISITLAR TEORİSİ: DOĞRUSAL PROGRAMLAMA İLE ÖRNEK UYGULAMA. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 13 (33), 316-333. Retrieved from http://dergipark.org.tr/mkusbed/issue/19579/209118
MLA DEMİRCİOĞLU, E , DEMİRCİOĞLU, M . "ÜRETME-SATIN ALMA KARARLARINDA FAALİYETE DAYALI MALİYET SİSTEMİ VE KISITLAR TEORİSİ: DOĞRUSAL PROGRAMLAMA İLE ÖRNEK UYGULAMA". Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 13 (2016): 316-333 <http://dergipark.org.tr/mkusbed/issue/19579/209118>
Chicago DEMİRCİOĞLU, E , DEMİRCİOĞLU, M . "ÜRETME-SATIN ALMA KARARLARINDA FAALİYETE DAYALI MALİYET SİSTEMİ VE KISITLAR TEORİSİ: DOĞRUSAL PROGRAMLAMA İLE ÖRNEK UYGULAMA". Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 13 (2016): 316-333
RIS TY - JOUR T1 - ÜRETME-SATIN ALMA KARARLARINDA FAALİYETE DAYALI MALİYET SİSTEMİ VE KISITLAR TEORİSİ: DOĞRUSAL PROGRAMLAMA İLE ÖRNEK UYGULAMA AU - Elif DEMİRCİOĞLU , Mert DEMİRCİOĞLU Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 316 EP - 333 VL - 13 IS - 33 SN - 1304-429X- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Mustafa Kemal University Journal of Social Sciences Institute ÜRETME-SATIN ALMA KARARLARINDA FAALİYETE DAYALI MALİYET SİSTEMİ VE KISITLAR TEORİSİ: DOĞRUSAL PROGRAMLAMA İLE ÖRNEK UYGULAMA %A Elif DEMİRCİOĞLU , Mert DEMİRCİOĞLU %T ÜRETME-SATIN ALMA KARARLARINDA FAALİYETE DAYALI MALİYET SİSTEMİ VE KISITLAR TEORİSİ: DOĞRUSAL PROGRAMLAMA İLE ÖRNEK UYGULAMA %D 2016 %J Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1304-429X- %V 13 %N 33 %R %U
ISNAD DEMİRCİOĞLU, Elif , DEMİRCİOĞLU, Mert . "ÜRETME-SATIN ALMA KARARLARINDA FAALİYETE DAYALI MALİYET SİSTEMİ VE KISITLAR TEORİSİ: DOĞRUSAL PROGRAMLAMA İLE ÖRNEK UYGULAMA". Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 13 / 33 (April 2016): 316-333.