Year 2016, Volume 13, Issue 35, Pages 0 - 0 2016-09-24

Çevre Okuryazarlığının Kazandırılmasında Yaratıcı Drama Yönteminin Etkisi / Creative Drama Methods' Effect on Gaining the Environmental Literacy

İren Özgün NALÇACI [1] , Murtaza AYKAÇ [2]

861 1605

Çalışma, çevre okuryazarlığının kazandırılmasında yaratıcı drama yönteminin etkisini belirlemeyi amaçlamaktadır. Araştırmanın veri toplama kısmında nitel ve nicel verilerin birlikte kullanıldığı karma araştırma yöntemi kullanılmıştır. Nicel kısım için ön test-son test tek gruplu desen tercih edilmiştir. Nitel kısım ise öğrencilerin yaratıcı dramaya ilişkin görüşlerinin alındığı bir olgubilim çalışmasıdır. Nicel veri toplama aşamasında Erdoğan, 2009 tarafından geliştirilmiş geçerlilik ve güvenilirlikleri test edilmiş Çevreye Yönelik Duyuşsal Eğilimler Ölçeği -4'lü likert 14 madde- ile Çevreye Yönelik Sorumlu Davranış Ölçeği -26 madde- kullanılmıştır. Araştırmada nitel veriler Çevre Okuryazarlığı Ölçeği ve Yaratıcı Dramaya İlişkin Öğrenci Görüşleri ölçekleri ile mülakat yolu ile toplanmıştır. Verilerin analizi sonucunda çevre okuryazarlığı oturumlarının öğrencilerin çevreye yönelik duyuşsal eğilimlerini etkilemezken, çevreye yönelik sorumlu davranışlarını olumlu yönde etkilediği –artırdığı- sonucuna ulaşılmıştır. 

Journal Section Araştırma Makaleleri
Authors

Author: İren Özgün NALÇACI

Author: Murtaza AYKAÇ

Dates

Publication Date: September 24, 2016

Bibtex @ { mkusbed259993, journal = {Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1304-429X}, address = {Mustafa Kemal University}, year = {2016}, volume = {13}, pages = {0 - 0}, doi = {}, title = {Çevre Okuryazarlığının Kazandırılmasında Yaratıcı Drama Yönteminin Etkisi / Creative Drama Methods' Effect on Gaining the Environmental Literacy}, key = {cite}, author = {NALÇACI, İren Özgün and AYKAÇ, Murtaza} }
APA NALÇACI, İ , AYKAÇ, M . (2016). Çevre Okuryazarlığının Kazandırılmasında Yaratıcı Drama Yönteminin Etkisi / Creative Drama Methods' Effect on Gaining the Environmental Literacy. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 13 (35), 0-0. Retrieved from http://dergipark.org.tr/mkusbed/issue/24546/259993
MLA NALÇACI, İ , AYKAÇ, M . "Çevre Okuryazarlığının Kazandırılmasında Yaratıcı Drama Yönteminin Etkisi / Creative Drama Methods' Effect on Gaining the Environmental Literacy". Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 13 (2016): 0-0 <http://dergipark.org.tr/mkusbed/issue/24546/259993>
Chicago NALÇACI, İ , AYKAÇ, M . "Çevre Okuryazarlığının Kazandırılmasında Yaratıcı Drama Yönteminin Etkisi / Creative Drama Methods' Effect on Gaining the Environmental Literacy". Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 13 (2016): 0-0
RIS TY - JOUR T1 - Çevre Okuryazarlığının Kazandırılmasında Yaratıcı Drama Yönteminin Etkisi / Creative Drama Methods' Effect on Gaining the Environmental Literacy AU - İren Özgün NALÇACI , Murtaza AYKAÇ Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 0 EP - 0 VL - 13 IS - 35 SN - 1304-429X- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Mustafa Kemal University Journal of Social Sciences Institute Çevre Okuryazarlığının Kazandırılmasında Yaratıcı Drama Yönteminin Etkisi / Creative Drama Methods' Effect on Gaining the Environmental Literacy %A İren Özgün NALÇACI , Murtaza AYKAÇ %T Çevre Okuryazarlığının Kazandırılmasında Yaratıcı Drama Yönteminin Etkisi / Creative Drama Methods' Effect on Gaining the Environmental Literacy %D 2016 %J Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1304-429X- %V 13 %N 35 %R %U
ISNAD NALÇACI, İren Özgün , AYKAÇ, Murtaza . "Çevre Okuryazarlığının Kazandırılmasında Yaratıcı Drama Yönteminin Etkisi / Creative Drama Methods' Effect on Gaining the Environmental Literacy". Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 13 / 35 (September 2016): 0-0.
AMA NALÇACI İ , AYKAÇ M . Çevre Okuryazarlığının Kazandırılmasında Yaratıcı Drama Yönteminin Etkisi / Creative Drama Methods' Effect on Gaining the Environmental Literacy. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2016; 13(35): 0-0.
Vancouver NALÇACI İ , AYKAÇ M . Çevre Okuryazarlığının Kazandırılmasında Yaratıcı Drama Yönteminin Etkisi / Creative Drama Methods' Effect on Gaining the Environmental Literacy. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2016; 13(35): 0-0.