Year 2017, Volume 14, Issue 38, Pages 111 - 130 2017-07-28

1-5. SINIF TÜRKÇE DERS KİTAPLARINDAKİ METİNLERİN İÇERİK AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Muamber Yılmaz [1] , Canan Korkmaz [2]

262 2649

Araştırmanın amacı 1-5. sınıf Türkçe ders kitaplarındaki metinleri içerik açısından incelemektir. Araştırma betimsel niteliklidir. Araştırmanın evrenini Talim Terbiye Kurulu tarafından kabul edilen 1-5. sınıf tüm Türkçe Ders kitapları, örneklemini ise yansız atama yoluyla 11 yayınevine ait 15 Türkçe ders kitabı içerisinden seçilen 492 metin oluşturmaktadır. Araştırma kapmasına alınan yayınevlerinin isimleri şifrelendirilmiştir. Araştırmada veri toplamada kullanılan ölçütler: Metinlerin yazı büyüklüğü ölçütü, metin-başlık uyumu ölçütü, ana fikir bulma ölçütü, kelime sayısı ölçütü, cümle uzunluğu ölçütü, cümlelerin kelime sayısı ölçütü. Verilerin analizinde frekans ve yüzdeden yararlanılmıştır. Araştırma sonucunda; 1-5. sınıf Türkçe ders kitaplarındaki metinlerin yazı büyüklüğünün sınıf düzeyine uygun, başlıkların metinle genel olarak uyumlu olduğu görülmüştür. Uyum yüzdesi en düşük olanın 1. sınıf E (% 68,75) yayınevi olduğu tespit edilmiştir. Ana fikri en az olan metinlerin (% 37,5) 1. sınıf E yayınevine ait olduğu belirlenmiştir. Çoğu yayınevinin metinlerdeki ve cümlelerdeki kelime sayısı kriterini dikkate almadığı tespit edilmiştir.

Metin, İçerik, Türkçe Ders Kitabı
  • Akyol, H. (2008). Yeni programa uygun Türkçe öğretim yöntemleri. Ankara: Kök Yayıncılık.
Journal Section Araştırma Makaleleri
Authors

Author: Muamber Yılmaz
Institution: BARTIN ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Author: Canan Korkmaz
Institution: MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date: July 28, 2017

Bibtex @research article { mkusbed291993, journal = {Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1304-429X}, address = {Mustafa Kemal University}, year = {2017}, volume = {14}, pages = {111 - 130}, doi = {}, title = {1-5. SINIF TÜRKÇE DERS KİTAPLARINDAKİ METİNLERİN İÇERİK AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ}, key = {cite}, author = {Yılmaz, Muamber and Korkmaz, Canan} }
APA Yılmaz, M , Korkmaz, C . (2017). 1-5. SINIF TÜRKÇE DERS KİTAPLARINDAKİ METİNLERİN İÇERİK AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 14 (38), 111-130. Retrieved from http://dergipark.org.tr/mkusbed/issue/30676/291993
MLA Yılmaz, M , Korkmaz, C . "1-5. SINIF TÜRKÇE DERS KİTAPLARINDAKİ METİNLERİN İÇERİK AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ". Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 14 (2017): 111-130 <http://dergipark.org.tr/mkusbed/issue/30676/291993>
Chicago Yılmaz, M , Korkmaz, C . "1-5. SINIF TÜRKÇE DERS KİTAPLARINDAKİ METİNLERİN İÇERİK AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ". Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 14 (2017): 111-130
RIS TY - JOUR T1 - 1-5. SINIF TÜRKÇE DERS KİTAPLARINDAKİ METİNLERİN İÇERİK AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ AU - Muamber Yılmaz , Canan Korkmaz Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 111 EP - 130 VL - 14 IS - 38 SN - 1304-429X- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Mustafa Kemal University Journal of Social Sciences Institute 1-5. SINIF TÜRKÇE DERS KİTAPLARINDAKİ METİNLERİN İÇERİK AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ %A Muamber Yılmaz , Canan Korkmaz %T 1-5. SINIF TÜRKÇE DERS KİTAPLARINDAKİ METİNLERİN İÇERİK AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ %D 2017 %J Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1304-429X- %V 14 %N 38 %R %U
ISNAD Yılmaz, Muamber , Korkmaz, Canan . "1-5. SINIF TÜRKÇE DERS KİTAPLARINDAKİ METİNLERİN İÇERİK AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ". Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 14 / 38 (July 2017): 111-130.
AMA Yılmaz M , Korkmaz C . 1-5. SINIF TÜRKÇE DERS KİTAPLARINDAKİ METİNLERİN İÇERİK AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2017; 14(38): 111-130.
Vancouver Yılmaz M , Korkmaz C . 1-5. SINIF TÜRKÇE DERS KİTAPLARINDAKİ METİNLERİN İÇERİK AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2017; 14(38): 130-111.