Year 2018, Volume 15, Issue 41, Pages 38 - 56 2018-04-29

GİRİŞİMCİLİK MOTİVASYONUNU ETKİLEYEN FAKTÖRLER: KIRGIZİSTAN VE HİNDİSTAN’DA LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLER ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR ARAŞTIRMA

Azamat MAKSÜDÜNOV [1]

82 472

Daha önceki çalışmalarda belirtildiği gibi, girişimcilik motivasyonu kültürden kültüre farklılık göstermektedir. Bu araştırmanın temel amacı farklı kültürleri temsil eden öğrencilerin girişimcilik motivasyonunu belirleyen faktörleri incelemek, benzerlikleri ve farklılıkları ortaya koymaktır. Araştırmanın örneklemini Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde (n=40) ve Hindistan Girişimcilik Geliştirme Enstitüsü’nde (n=50) yüksek lisans eğitimi görmekte olan öğrenciler (toplam n=90) oluşturmaktadır. Veriler anket formu kullanılarak öğrencilerle yüz yüze görüşülerek elde edilmiştir. Araştırma sonuçları, her iki yüksek öğretim kurumu öğrencilerinin girişimci olma niyetlerinin oldukça yüksek olduğunu, girişimcilik motivasyonunu etkileyen faktörlere ilişkin Hindistan’lı öğrencilerin algılamalarının Kırgızistan’lı öğrencilere göre daha pozitif olduğunu göstermektedir. 

Girişimcilik, Girişimcilik motivasyonu, Kırgızistan, Hindistan
 • Ahmed, T., Chandran, V.G.R. & Klobas, J. (2017). Specialized entrepreneurship education: does it really matter? Fresh evidence from Pakistan. International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research, Vol. 23 No. 1, pp. 4-19.
 • Aziz, N., Friedman, B. A., Bopieva, A. & Keles, I. (2013). Entrepreneurial Motives and Perceived Problems: An Empirical Study of Entrepreneurs in Kyrgyzstan. International Journal Of Business, 18(2), pp. 163-176.
 • Bhandari, N. C. (2006). Intention for Entrepreneurship among Students in India. The Journal of Entrepreneurship, Vol. 15, No. 2. pp. 169-179.
 • Breazeale, N., Fortunato, M. W.-P., Allen IV, J. E., Hustedde, R. J. & Pushkarskaya, H. (2015). Constructing a Multi-Dimensional Measure of Local Entrepreneurial Culture. Community Development, Vol. 46, No. 5, pp. 516–540.
 • Çavuş, Ş. ve Geri, R. (2014). Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Son Sınıfında Okuyan Öğrencilerinin Girişimcilik Özelliklerinin Belirlenmesi. 6. Uluslararası Girişimcilik Kongresi Bildiri Kitabı, 24-26 Nisan 2014, Bişkek/Kırgızistan, s. 171-179.
 • Fitzsimmons, J.R., Douglas, E.J. (2005), Entrepreneurial Attitudes and Entrepreneurial Intentions: A Cross-Cultural Study of Potential Entrepreneurs in India, China, Thailand and Australia, Babson-Kauffman Entrepreneurial Research Conference, Wellesley, MA. June 2005, s.1-20.
 • Friedman Barry A., Nergis Aziz, Ibrahim Keles & Salavat Sayfullin. (2012). Predictors of Students` Desire to be an Entrepreneur: Kyrgyzstan, Georgia, and the United States. Eurasian Journal of Business and Economics, 5 (9), pp. 129-140.
 • Gupta, V. & Fernandez, Ch. (2009). Cross-Cultural Similarities and Differences in Characteristics Attributed to Entrepreneurs: A Three-Nation Study, Journal of Leadership & Organizational Studies, Volume 15 Number 3, pp. 304-318.
 • HGGE, http://ediindia.ac.in/new/index.asp, 02.05.2017
 • Iakovleva, T., Kolvereid, L. & Stephan, U. (2011). Entrepreneurial Intentions in Developing and Developed Countries, Education + Training, Vol. 53 No. 5, pp. 353-370.
 • Iakovleva, T. & Solesvik, M. Z. (2014). Entrepreneurial İntentions in Post-Soviet Economies. Int. J. Entrepreneurship and Small Business, Vol. 21, No. 1, pp. 79-100.
 • İrmiş, A. ve Barutçu, E. (2012). Öğrencilerin Kendilerini Girişimci Bir Kişiliğe Sahip Görmelerini ve İş Kurma Niyetlerini Etkileyen Faktörler: Bir Alan Araştırması. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 26, Sayı: 2, s.1-25.
 • Isada, F., Lin, H-Ch. & Isada, Y. (2015). Entrepreneurship of University Students in Taiwan and Japan. Management Research Review, Vol. 38 No. 12, pp. 1251-1266.
 • KTMÜ-SBE,http://manas.edu.kg, 02.05.2017
 • Lee, S. M., Lim, S. & Pathak, R. D. (2011). Culture and Entrepreneurial Orientation: A Multi-Country Study. International Entrepreneurship Management Journal, Vol 7, pp. 1–15.
 • Lewis, P., Wei, L., Hao, Y., Yong, L. & Vaccaro, L. C. (2013), Factors İnfluencing the Formation of Chinese And American Entrepreneurs, Journal of Entrepreneurship and Public Policy, Vol. 2 Iss 1 pp. 54 – 66.
 • Mansor, M. & Othman, N. (2011). CoBLAS: Inculcating Entrepreneurial Culture among Higher Education Institutions’ Students. International Journal of Social Science and Humanity, Vol. 1, No. 1, pp. 86-91
 • Mogollón, R. H. & Rubio, P. P. (2010). An Approach to Entrepreneurial Culture and Education in Secondary School. International Journal of Business Environment, Vol. 3, No. 1, pp. 120-134.
 • Moriano, J. A., Gorgievski. M., Laguna, M., Stephan, U. & Zarafshani, K. (2012). A Cross-Cultural Approach to Understanding Entrepreneurial Intention. Journal of Career Development, 39(2) pp. 162-185.
 • Nathalie, Duval-Couetil, Chad M. Gotch & Soohyun Yi .(2014). The Characteristics and Motivations of Contemporary Entrepreneurship Students, Journal of Education for Business, 89:8, pp. 441-449.
 • Nyello, R., Kalufya, N., Rengua, C., Masunga J. N. and Ngirwa, Ch. (2015). Effect of Entrepreneurship Education on the Entrepreneurial Behaviour: The Case of Graduates in the Higher Learning Institutions in Tanzania. Asian Journal of Business Management, 7(2): pp. 37-42.
 • Özdemir, L. (2015). Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimlerinin Sosyo-Demografik Özellikler Açısından Değerlendirilmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, C.20, S.1, ss.41-65.
 • Sandhu, M. S., Sidique, S. F. & Riaz, S. (2011). Entrepreneurship Barriers and Entrepreneurial Inclination Among Malaysian Postgraduate Students. International Journal of Entrepreneurial Behaviour & Research, Vol. 17 No. 4, pp. 428-449.
 • Vasantha Kumara, S.A. & Saharranam, C. (2009), Entrepreneurial Characteristics among Business Management Students: An Empirical Study, The IUP Journal of Management Research, 8(6), pp 7-29.
 • The Global Entrepreneurship and Development Institute. (2017). Global Entrepreneurship Index, https://thegedi.org/2017-global-entrepreneurship-index/, 26.04.2017.
 • Turker, D. & Selcuk, S. S. (2009), Which Factors Affect Entrepreneurial İntention of University Students?, Journal of European Industrial Training, Vol. 33 Iss 2 pp. 142 – 159.
 • World Bank, http://databank.worldbank.org, 26.04.2017.
 • Yılmaz, C., Urdaletova, A., Özdil, T. ve Gülçiçiek, B. (2016). Kırgızistan ve Türkiye’deki Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Konusuyla İlgili Tutum ve Davranışları. 7. Uluslararası Girişimcilik Kongresi Bildiri Kitabı, 12-14 Mayıs 2016, Bişkek/Kırgızistan, s. 685-704.
 • http://www.stat.kg, 25.04.2017
 • http://www.facts-about-india.com/, 25.04.2017
 • http://www.doingbusiness.org, 25.04.2017
 • http://www.heritage.org/, 25.04.2017
 • https://thegedi.org/, 25.04.2017
Subjects Social
Journal Section Araştırma Makaleleri
Authors

Author: Azamat MAKSÜDÜNOV
Institution: Kırgızistan – Türkiye Manas Üniversitesi
Country: Kyrgyzstan


Dates

Publication Date: April 29, 2018

Bibtex @research article { mkusbed351595, journal = {Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1304-429X}, address = {Mustafa Kemal University}, year = {2018}, volume = {15}, pages = {38 - 56}, doi = {}, title = {GİRİŞİMCİLİK MOTİVASYONUNU ETKİLEYEN FAKTÖRLER: KIRGIZİSTAN VE HİNDİSTAN’DA LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLER ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR ARAŞTIRMA}, key = {cite}, author = {MAKSÜDÜNOV, Azamat} }
APA MAKSÜDÜNOV, A . (2018). GİRİŞİMCİLİK MOTİVASYONUNU ETKİLEYEN FAKTÖRLER: KIRGIZİSTAN VE HİNDİSTAN’DA LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLER ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR ARAŞTIRMA. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 15 (41), 38-56. Retrieved from http://dergipark.org.tr/mkusbed/issue/36823/351595
MLA MAKSÜDÜNOV, A . "GİRİŞİMCİLİK MOTİVASYONUNU ETKİLEYEN FAKTÖRLER: KIRGIZİSTAN VE HİNDİSTAN’DA LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLER ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR ARAŞTIRMA". Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 15 (2018): 38-56 <http://dergipark.org.tr/mkusbed/issue/36823/351595>
Chicago MAKSÜDÜNOV, A . "GİRİŞİMCİLİK MOTİVASYONUNU ETKİLEYEN FAKTÖRLER: KIRGIZİSTAN VE HİNDİSTAN’DA LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLER ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR ARAŞTIRMA". Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 15 (2018): 38-56
RIS TY - JOUR T1 - GİRİŞİMCİLİK MOTİVASYONUNU ETKİLEYEN FAKTÖRLER: KIRGIZİSTAN VE HİNDİSTAN’DA LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLER ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR ARAŞTIRMA AU - Azamat MAKSÜDÜNOV Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 38 EP - 56 VL - 15 IS - 41 SN - 1304-429X- M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Mustafa Kemal University Journal of Social Sciences Institute GİRİŞİMCİLİK MOTİVASYONUNU ETKİLEYEN FAKTÖRLER: KIRGIZİSTAN VE HİNDİSTAN’DA LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLER ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR ARAŞTIRMA %A Azamat MAKSÜDÜNOV %T GİRİŞİMCİLİK MOTİVASYONUNU ETKİLEYEN FAKTÖRLER: KIRGIZİSTAN VE HİNDİSTAN’DA LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLER ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR ARAŞTIRMA %D 2018 %J Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1304-429X- %V 15 %N 41 %R %U
ISNAD MAKSÜDÜNOV, Azamat . "GİRİŞİMCİLİK MOTİVASYONUNU ETKİLEYEN FAKTÖRLER: KIRGIZİSTAN VE HİNDİSTAN’DA LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLER ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR ARAŞTIRMA". Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 15 / 41 (April 2018): 38-56.
AMA MAKSÜDÜNOV A . GİRİŞİMCİLİK MOTİVASYONUNU ETKİLEYEN FAKTÖRLER: KIRGIZİSTAN VE HİNDİSTAN’DA LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLER ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR ARAŞTIRMA. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2018; 15(41): 38-56.
Vancouver MAKSÜDÜNOV A . GİRİŞİMCİLİK MOTİVASYONUNU ETKİLEYEN FAKTÖRLER: KIRGIZİSTAN VE HİNDİSTAN’DA LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLER ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR ARAŞTIRMA. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2018; 15(41): 56-38.