Year 2018, Volume 9, Issue 35, Pages 109 - 113 2018-12-31

Yoğun Bakıma Yatırılan Zehirlenme Olgularının Değerlendirilmesi
Evaluation of Poisoning Cases Hospitalized to Intensive Care Unit

Feride Sinem Akgün [1] , Özgür Şentürk [2] , Zeynep Güneş Özünal [3] , Esra Sağlam [4]

46 146

Amaç: Akut zehirlenmeler acil servis(AS)’lere başvurular arasında küçük ama önemli bir yer tutar. Bu çalışmada AS’de zehirlenme tanısı konan ve daha sonra yoğun bakıma (YB) yatırılan hastaların demografik ve klinik özelliklerini değerlendirmeyi amaçladık.
Gereç ve Yöntem: Ocak 2009-Haziran 2015 tarihleri arasında AS’de zehirlenme tanısı alan ve YB’a yatırılan hastalar AS protokol defteri, adli raporlar, YB takip defteri ve hastane yazılım sistemi kullanılarak geriye dönükolarak tarandı. Veriler SPSS 16,0’kaydedildi ve istatistikleri yapıldı. 
Bulgular: Toplam 70 hasta YB’a yatırıldı ve bu hastaların %74,3’ü (n=52) kadındı.%85,8 (n=60)’i ilaç zehirlenmesi ile başvurmuşken, geriye kalan %14,2 (n=10)’si ilaç dışı etkenler (alkol, madde (bonzai, esrar, ekstazi), mantar, fare zehiri) ile zehirlenmişti. Zehirlenme tanısı konulan hastaların %81,4 (n=57)’ü özkıyım amacıyla, %8,6(n=6)’sı kaza ile ve %10 (n=7)’u keyif verici maksatla alım gerçekleştirmişlerdi. Özkıyım amaçlı zehirlenmelerde ilaç kullanma oranının %96,5 (n=55) olduğu ve en çok (%76) (n=42) ile Santral Sinir Sistemi (SSS) ilaçlarının kullanıldığı tespit edildi.  Başvuru şikayetleri gruplandırıldığında SSS şikayetleri (%75,7) ile en sık görülürken, Gastrointestinal sistem (GİS) şikayetleri (%24,3) 2. sırada yer aldı.
Sonuç: Zehirlenme tanısı alan hastaların önemli bir bölümünü ilaç zehirlenmeleridir. Bu ilaçların çok büyük bir bölümünün SSS ilaçları grubuna dahildi, zehirlenme vakalarının kadın cinsiyette daha fazla ve büyük bölümünün de özkıyım amaçlı idi.

Aim: Acute poisoning is less frequent and important diagnosis in emergency departments (ED). Aim of the study is to evaluate demographic and clinical properties of the patients diagnosed with poisining in ED and then hospitalized in intensive care unit (ICU).  

Material and Methods: Patients who were diagnosed with intoxication in ED and hospitalized to ICU between January 2009 and June 2015 were recorded according to the ED protocol book, forensic reports, were retrospectively scanned using the intensive care follow-up book and hospital software system. Data were recorded and statistics were made with SPSS 16.0.

Results: A total of 70 patients were hospitalized to ICU and 74.3% of patients were women (n = 52). 85,8% (n=60) of patients were drug poisoning while the remaining 14.2% (n = 10) were alcohol, street drugs (bonzai, marijuana, ecstasia), mushroom, pesticide. 81.4% (n = 57) of the patients diagnosed within toxication for suicide, 8,6% (n = 6) for unintentional and 10% (n = 7) for pleasure. The rate of drug use in suicidal intoxications was 96.5% (n = 55) and the most (76%) (n = 42) and central nervous system (CNS) drugs were used. When the complaints of the patients were grouped, CNS related complaints were the most common (75.7%) and the gastrointestinal (GIS) complaints (24.3%) were the second.

Conclusion: Significant proportion of the patients diagnosed with poisoning were drug intoxications. Large proportion of these drugs were included in the group of CNS medications, poisoning cases occurred in the female gender more and more for suicidal purposes. 

 • Tüfek D, Taşdemir BB, Sıvacı R. Retrospective Analysis Of Intoxication Cases Followed Up In Intensive Care Unit. Journal of the Turkish Society of Intensive Care Aug (2017); 15(2): 67-71.
 • Vallersnes Om, Jacobsen D, Ekeberg Ø, Brekke M. Patients presenting with acute poisoning to an outpatient emergency clinic: a one-year observational study in Oslo, Norway. BMC Emergency Medicine (2015);15;18.
 • Selçuk M, Çakar N. Single-center analysis of acute intoxication:Six-year data case. Türk Yoğun Bakım Derneği Dergisi (2015):13;57-61.
 • Yeşil O, Akoğlu H, Onur Ö, Güneysel Ö. Retrospective evaluation of poisoning patients in the emergency department. Marmara Medical Journal 2008;21(1):26-32.
 • Köse I, Zincircioğlu Ç, Şenoğlu N, Yılmaz Ç, Atçeken G, Erbay RH. One-year retrospective analysis of poisoning cases admitted to our intensive care unit and evaluation of mortality related factors. Tepecik Eğit. Ve Araşt. Hast. Dergisi 2015; 25(1):28-32.
 • Sorge M, Weidhase L, Bernhard M, Gries A, Petros S. Self-poisoning in the acute care medicine 2005-2012. Anaesthesist. 2015 Jun;64(6):456-62.
 • Kaya S, Kararmaz A, Karaman H, Turhanoğlu S. The Retrospective analysis of poisoinig cases in intensive care unit. Dicle Tıp Dergisi 2006; 33:242-244.
 • Dağlı R, Kocaoğlu N, Bayır H, Hakkı M, Erbesler ZA, Kahraman M, et al. Yoğun bakım servisimizdeki intoksikasyon vakalarının incelenmesi. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp dergisi 2016;3(1):17-20.
 • 2016 Annual Report of the American Association of Poison Control Centers' National Poison Data System (NPDS): 34th Annual Report. Epub 2017 Nov 29.
 • Akkas M. Coşkun F, Ulu N, Sivri B. An epidemilogical evaluation of 1098 acute poisoning cases from Turkey. Vet Hum Toxicol 2004; 46:213-215.
 • Özayar E, Değerli S, Güleç H, Şahin S, Dereli N. Retrospective analysis of intoxication cases in the ICU. Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Dergisi 2011;2(3):59-62.
 • Forsberg S, Höjer J, Ludwigs U. Hospital mortality among poisoned patients presenting unconscious. ClinToxicol (Phila) 2012; 50:254-257.
 • Eddleston M, Juszczak E, Buckley NA, Senarathna L, Mohamed F, Dissanayake W et al. Multiple-dose activated charcoal in acuteself-poisoning: a randomised controlled trial. Lancet 2008; 371:579-587
Primary Language tr
Subjects Health Care Sciences and Services
Journal Section Original Articles
Authors

Orcid: 0000-0001-6537-866X
Author: Feride Sinem Akgün (Primary Author)
Institution: MALTEPE ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Author: Özgür Şentürk
Institution: MALTEPE ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Author: Zeynep Güneş Özünal
Institution: MALTEPE ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Author: Esra Sağlam
Institution: MALTEPE ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Bibtex @research article { mkutfd489778, journal = {Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Dergisi}, issn = {}, eissn = {2149-3103}, address = {Mustafa Kemal University}, year = {2018}, volume = {9}, pages = {109 - 113}, doi = {10.17944/mkutfd.489778}, title = {Yoğun Bakıma Yatırılan Zehirlenme Olgularının Değerlendirilmesi}, key = {cite}, author = {Akgün, Feride Sinem and Şentürk, Özgür and Özünal, Zeynep Güneş and Sağlam, Esra} }
APA Akgün, F , Şentürk, Ö , Özünal, Z , Sağlam, E . (2018). Yoğun Bakıma Yatırılan Zehirlenme Olgularının Değerlendirilmesi. Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Dergisi, 9 (35), 109-113. DOI: 10.17944/mkutfd.489778
MLA Akgün, F , Şentürk, Ö , Özünal, Z , Sağlam, E . "Yoğun Bakıma Yatırılan Zehirlenme Olgularının Değerlendirilmesi". Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Dergisi 9 (2018): 109-113 <http://dergipark.org.tr/mkutfd/issue/42058/489778>
Chicago Akgün, F , Şentürk, Ö , Özünal, Z , Sağlam, E . "Yoğun Bakıma Yatırılan Zehirlenme Olgularının Değerlendirilmesi". Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Dergisi 9 (2018): 109-113
RIS TY - JOUR T1 - Yoğun Bakıma Yatırılan Zehirlenme Olgularının Değerlendirilmesi AU - Feride Sinem Akgün , Özgür Şentürk , Zeynep Güneş Özünal , Esra Sağlam Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.17944/mkutfd.489778 DO - 10.17944/mkutfd.489778 T2 - Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 109 EP - 113 VL - 9 IS - 35 SN - -2149-3103 M3 - doi: 10.17944/mkutfd.489778 UR - https://doi.org/10.17944/mkutfd.489778 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 The Medical Journal of Mustafa Kemal University Yoğun Bakıma Yatırılan Zehirlenme Olgularının Değerlendirilmesi %A Feride Sinem Akgün , Özgür Şentürk , Zeynep Güneş Özünal , Esra Sağlam %T Yoğun Bakıma Yatırılan Zehirlenme Olgularının Değerlendirilmesi %D 2018 %J Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Dergisi %P -2149-3103 %V 9 %N 35 %R doi: 10.17944/mkutfd.489778 %U 10.17944/mkutfd.489778
ISNAD Akgün, Feride Sinem , Şentürk, Özgür , Özünal, Zeynep Güneş , Sağlam, Esra . "Yoğun Bakıma Yatırılan Zehirlenme Olgularının Değerlendirilmesi". Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Dergisi 9 / 35 (December 2019): 109-113. https://doi.org/10.17944/mkutfd.489778