Yayın politikası

Yayın politikası

Odak ve kapsam

1. Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Dergisinde; klinik ve temel tıp bilimleri ile ilgili deneysel ve klinik çalışmalar, olgu sunumları, derlemeler ve editöre mektup yayınlanır.


2. Dergi 3 ayda bir olmak üzere yılda dört sayı / bir cilt olarak yayınlanır. Dergimizde yazı gönderme ve işlem ücreti alınmamaktadır.


3. Gönderilen yazıların daha önce yayınlanmamış olması veya başka dergide değerlendirme aşamasında olmaması gerekmektedir. Hazırlanan yazılar herhangi bir kongrede sunulmuş ise bu durumun gönderilen makalede, kongrenin adı, tarih dipnot olarak bildirilmesi gerekmektedir.

4. Dergi intihal için iThenticate programını kullanır. https://app.ithenticate.com/en_us/login

 

Bölüm politikaları

Giriş ve Kapak Sayfası

Seçilmemiş Açık gönderilerSeçilmiş DizinlenmişSeçilmiş Hakem değerlendirmesinden geçmiş

İçindekiler

Seçilmemiş Açık gönderilerSeçilmiş DizinlenmişSeçilmiş Hakem değerlendirmesinden geçmiş

Makaleler

Seçilmemiş Açık gönderilerSeçilmiş DizinlenmişSeçilmiş Hakem değerlendirmesinden geçmiş

Derlemeler

Seçilmemiş Açık gönderilerSeçilmiş DizinlenmişSeçilmiş Hakem değerlendirmesinden geçmiş

Olgu Sunumu

Seçilmemiş Açık gönderilerSeçilmiş DizinlenmişSeçilmiş Hakem değerlendirmesinden geçmiş

Yazım Kuralları

Seçilmemiş Açık gönderilerSeçilmiş DizinlenmişSeçilmiş Hakem değerlendirmesinden geçmiş
 

Değerlendirme süreci

Dergimiz "çift-hakem" yöntemiyle çalışmakta olup, İngilizce ve Türkçe yazılmış Özgün araştırma, derleme ve olgu sunumları değerlendirilerek hakem görüşleri doğrultusunda uygun görülenleri yayınlamaktadır.

- Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizcedir. Her yayının başında bir Türkçe Özet ve bir İngilizce Abstract olmalıdır. Metinde sade ve anlaşılır bir yazım dili kullanılmalı, bilimsel yazım tarzı benimsenmeli, gereksiz tekrarlardan kaçınılmalı ve kısaltmalar ilk kullanıldığı yerde tanımlanmalıdır.

- Başvuru mektubunda yazının tüm yazarlar tarafından okunduğu, onaylandığı, yazının bütün yayın haklarının dergimize verildiği, yazıda belirtilen çalışmanın orijinal olduğu, daha önce herhangi bir yerde (kongre bildirileri dışında) yayınlanmadığı, aynı anda başka bir dergiye (Türkçe veya İngilizce) değerlendirilmek üzere gönderilmediği ve yazının Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Dergisi’nin yazım kurallarına aynen uyularak hazırlanmış olduğu ifade edilmeli ve bu amaçla yazarlar isimlerinin karşılarını imzalamalıdırlar. Ayrıca mektup, yazı ile ilgili tüm yazışmaların gönderilebileceği yazarın isim, adres, elektronik posta adresi, telefon ve faks numaralarını içermelidir.

- Dergiye sunulan çalışmaların "Etik Kurul Onayı" sorumluluğu yazarlara aittir. Bununla beraber Editör, gerektiğinde yazarlardan etik kurul belgesi isteme hakkını saklı tutar.
- Yazışma adresinde belirtilen yazar; tüm yazışmalardan, makale üzerindeki değişikliklerden (yazar sayı ve sırası dâhil) ve yayına kabul edilen yazıların matbaa provasının düzeltilmesinden sorumludur.

- Tüm yazılar editörün e-mail adresine postalanmalıdır.

-Yayının baskı öncesi matbaa provası yazışmadan sorumlu yazara gönderilir ve 2 gün içerisinde kontrol edilerek dergiye geri gönderilmesi istenir.

 

Açık erişim politikası

Dergimiz daha fazla araştırmacıya ulaşabilmek için Açık Erişimi Politikasını benimsemiştir.

Açık Erişim Politikası bilginin küresel değişimini arttırarak bilim ve insanlık için daha faydalı sonuçlar doğuracağı öngörülmektedir.

Daha fazla bilgi için:

http://www.budapestopenaccessinitiative.org/boai-10-translations/turkish-translation.

 

Lisans Bilgisi

Bu lisans, kullanan kişilere orjinal eserden alıntı yaptıkları sürece, eserinizi dağıtma, karıştırma, ince ayar yapma, ya da üzerine çalışma haklarını verir.

Daha fazla bilgi için;

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

(CC BY 4.0)ISSN: 2149-3103