MOLESTO: Edebiyat Araştırmaları Dergisi
Cover Image
e-ISSN 2636-798X | Period Biannually | Founded: 2018 | Publisher Bülent AYYILDIZ |

1.951

10.978

DUYURU

2018 yılı Mart ayında yayın hayatına başlayan dergimiz Molesto: Edebiyat Araştırmaları Dergisi (Online) ismiyle ve T.C. Kültür Bakanlığı, Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü’nce Dergimize ait ISSN numarası ISSN 2636-798X olarak belirlenmiştir.
MOLESTO: EDEBİYAT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ


Dante’nin ölümsüz yapıtı İlahi Komedya’nın Cehennem bölümünün 10. kantosunda kullanılan “molesto” sözcüğü her ne kadar huzursuzluk-zahmet veren ve musallat olan gibi olumsuz anlamlarda kullanılıyor olsa da söz konusu kelimenin dergimizin adı olarak seçilmesinin sebebi sıradanlıktan uzaklaşmak ve derginin bilim dünyasına yeni bir bakış açısının yansımasının bir göstergesi olarak düşünülmüştür. “Molesto” çoğu zaman sıkıntılı olan yayın sürecini keyfe çevirmesi amacını taşımaktadır. Böylece gerçekte olumsuz bir anlam taşıyan “molesto” sözcüğü bu sayede, ironik biçimde, olumlu bir anlam taşıyacaktır.


-Derginin Amacı

Uluslararası nitelikte ve hakemli olması planlanan dergimizin kuruluş amacı çeşitli kuramlar ve yaklaşımlarla İtalyan, Fransız, İspanyol edebiyatları alanında ve Türk edebiyatında yeni çalışmalara olanak sağlayan nitelikli bir akademik yayın çıkarmaktır.

-Odak ve Kapsam

Dergimizin içeriği disiplinler arası ve karşılaştırmalı bir yaklaşımla yazılmış özgün akademik makalelerden oluşması planlanmakta olup, Türkçe, İtalyanca, Fransızca ve İspanyolca dillerinde farklı çalışmalara yer vermesi planlanmaktadır. Dergimiz yılda dört sayı olarak yayımlanacaktır. Yayımlanmak üzere dergimize gönderilen tüm yazılar yayın kurulu tarafından belirlenen, alanında yetkin hakemlerce değerlendirilecektir.

-Yayın Sıklığı

MOLESTO: EDEBİYAT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez yayınlanmaktadır.

-Yayın Dili

Türkçe, İtalyanca, Fransızca, İngilizce ve İspanyolca.MOLESTO: Edebiyat Araştırmaları Dergisi

e-ISSN 2636-798X | Period Biannually | Founded: 2018 | Publisher Bülent AYYILDIZ |
Cover Image

1.951

10.978

DUYURU

2018 yılı Mart ayında yayın hayatına başlayan dergimiz Molesto: Edebiyat Araştırmaları Dergisi (Online) ismiyle ve T.C. Kültür Bakanlığı, Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü’nce Dergimize ait ISSN numarası ISSN 2636-798X olarak belirlenmiştir.
MOLESTO: EDEBİYAT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ


Dante’nin ölümsüz yapıtı İlahi Komedya’nın Cehennem bölümünün 10. kantosunda kullanılan “molesto” sözcüğü her ne kadar huzursuzluk-zahmet veren ve musallat olan gibi olumsuz anlamlarda kullanılıyor olsa da söz konusu kelimenin dergimizin adı olarak seçilmesinin sebebi sıradanlıktan uzaklaşmak ve derginin bilim dünyasına yeni bir bakış açısının yansımasının bir göstergesi olarak düşünülmüştür. “Molesto” çoğu zaman sıkıntılı olan yayın sürecini keyfe çevirmesi amacını taşımaktadır. Böylece gerçekte olumsuz bir anlam taşıyan “molesto” sözcüğü bu sayede, ironik biçimde, olumlu bir anlam taşıyacaktır.


-Derginin Amacı

Uluslararası nitelikte ve hakemli olması planlanan dergimizin kuruluş amacı çeşitli kuramlar ve yaklaşımlarla İtalyan, Fransız, İspanyol edebiyatları alanında ve Türk edebiyatında yeni çalışmalara olanak sağlayan nitelikli bir akademik yayın çıkarmaktır.

-Odak ve Kapsam

Dergimizin içeriği disiplinler arası ve karşılaştırmalı bir yaklaşımla yazılmış özgün akademik makalelerden oluşması planlanmakta olup, Türkçe, İtalyanca, Fransızca ve İspanyolca dillerinde farklı çalışmalara yer vermesi planlanmaktadır. Dergimiz yılda dört sayı olarak yayımlanacaktır. Yayımlanmak üzere dergimize gönderilen tüm yazılar yayın kurulu tarafından belirlenen, alanında yetkin hakemlerce değerlendirilecektir.

-Yayın Sıklığı

MOLESTO: EDEBİYAT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez yayınlanmaktadır.

-Yayın Dili

Türkçe, İtalyanca, Fransızca, İngilizce ve İspanyolca.DUYURULAR

MOLESTO: EDEBİYAT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ Cilt 2 Sayı 2 Haziran 2019 sayısı için makale göndermek isteyen yazarların çalışmalarını en geç 24 Mayıs 2019 tarihine kadar sistem üzerinden yüklemeleri gerekmektedir.