Mus Alparslan University Journal of Science
Cover Image
ISSN 2147-7930 | e-ISSN 2149-6455 | Period Biannually | Founded: 2013 | Publisher Mus Alparslan University |

Muş Alparslan Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi [Mus Alparslan University Journal of Science], fen bilimleri alanında özgün ve nitelikli çalışmaları bilimsel bir yaklaşımla ele almak amacıyla yayımlanan uluslararası hakemli bir dergidir. Haziran ve Aralık olmak üzere yılda iki defa düzenli olarak yayımlanmaktadır.     Muş Alparslan Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi:

 • International Innovative Journal Impact Factor (IIJIF),
 • Research Bible,
 • Scientific Indexing Sevice
 • infobase index
 • DRJI (Directory of Research Journals Indexing)
 • CrossRef DOI
 • Academic keys
 • COSMOS IF
 • Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)
 • Index Copernicus
 • National Science Digital Library
 • CiteFactor
 • CAB Abstract
 • Sindex
 • SOBİAD
 • Open J Gate
 • ROADtarafından indekslenmektedir.

Mus Alparslan University Journal of Science

ISSN 2147-7930 | e-ISSN 2149-6455 | Period Biannually | Founded: 2013 | Publisher Mus Alparslan University |
Cover Image

13.844

28.575

Muş Alparslan Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi [Mus Alparslan University Journal of Science], fen bilimleri alanında özgün ve nitelikli çalışmaları bilimsel bir yaklaşımla ele almak amacıyla yayımlanan uluslararası hakemli bir dergidir. Haziran ve Aralık olmak üzere yılda iki defa düzenli olarak yayımlanmaktadır.     Muş Alparslan Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi:

 • International Innovative Journal Impact Factor (IIJIF),
 • Research Bible,
 • Scientific Indexing Sevice
 • infobase index
 • DRJI (Directory of Research Journals Indexing)
 • CrossRef DOI
 • Academic keys
 • COSMOS IF
 • Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)
 • Index Copernicus
 • National Science Digital Library
 • CiteFactor
 • CAB Abstract
 • Sindex
 • SOBİAD
 • Open J Gate
 • ROADtarafından indekslenmektedir.

Volume 6 - Issue 2 Last Issue
Volume 6 - Issue 2 - Dec 2018
 1. POM Temelli Katalitik Membran Kontaktörün Hazırlanması ve Karakterize Edilmesi
  Pages 539 - 544
  Ali Kemal TOPALOGLU, Yılmaz YILDIRIM
 2. Yoğun İşlem Yüküne Sahip Matris Çarpımı Hesaplama Sürelerinin Önbellek Kullanım Optimizasyonu ve Paralel Programlama Teknikleri Kullanılarak İyileştirilmesi
  Pages 545 - 551
  Mustafa Furkan KESKENLER, Eyüp Fahri KESKENLER
 3. Interface Design and Performance Analysis for a Haptic Robot
  Pages 553 - 560
  Tayfun ABUT, Servet SOYGÜDER
 4. Farklı Kimyasal İçeriğe Sahip Tellerin İki Pasolu Sert Dolgulu Malzemelerin Aşınma Davranışına Etkileri
  Pages 561 - 564
  Hülya Durmuş, Nilay ÇÖMEZ, Canser GÜL, Melis YURDDAŞKAL
 5. Restricted Optimal Control Problem for Stochastic Switching Linear Systems with Variable Delay
  Pages 565 - 569
  Çerkez AĞAYEVA, Melis ALPASLAN TEKİN
 6. Betonarme Perde Çerçeveli Yapılardaki Kiriş Süreksizliğinin Etkin Göreli Kat Ötelemeleri ve İkinci Mertebe Etkileri Bakımından İrdelenmesi
  Pages 571 - 580
  Sedat SEVEN, Ömer KELEŞOĞLU
 7. Metil Kırmızısının Silikajel Üzerindeki Çözeltiden Adsorpsiyonu: Denge İzotermleri Ve Kinetik İncelemeler
  Pages 581 - 589
  İbrahim GÖZETEN, Ali SAVRAN
 8. Effect of Multi-Walled Carbon Nanotubes on the Water-Based Drilling Muds
  Pages 591 - 594
  Abdullah ÖZKAN
 9. G=S(1), G=S(2) ve alt Grubları için G- Yörüngeler
  Pages 595 - 602
  Muhsin İNCESU, Osman GÜRSOY
 10. Investigation of the Severe Geomagnetic Storm Effects on Ionosphere at Nighttime through ROTI
  Pages 603 - 609
  Selçuk SAĞIR, Ramazan ATICI, İskender DÖLEK