Causes and Effects of Returning The Fiıgurative Art
Figüratif Resme Geri Dönüşün Nedenleri ve Etkileri

Serpil Yayman ATASEVEN [1]

460 802

Great changes taking place in the plastic arts have begun to make itself felt in the first half of the 20th century. Concepts and ideas connected to avant-garde art have created the basic of these changes. Art has undertaken the job of investigating itself, adressing the existing definition and producing concept, the main task of philosophy. Concepts which have come up with modernism have formatted the art throughout 20th century. Machine aesthetic and industry that modernism defended have reached another dimension with eliminating the myth of art. The developments related to modernism have broken all the rules of traditional art which applied until the day. 

Increasing mass production with technological developments has affected art, as well. Pop art has used available works of art stylistically not subjectively. Moreover, capitalism has eliminated the power of art called eternity based on monetization of art. For this reason, conceptual art has tried to prevent from this with ignoring art object but after a while it was not able to save itself from being part of art market. Conceptual art has cared a universal existence enacting judgement and emotion with denying the idea of beauty as in modernism. Therefore, formal structure of canvas painting has replaced with language and symbol. Uncertainty of discrimination between artistic and inartistic ones has ended up with solving the critical attitude.


Key Words: artist, capitalism, conceptual art, figure. 

Plastik sanatlarda yaşanan büyük değişimler 20. yüzyılın ilk yarısında kendini hissettirmeye başlamıştır. Bu değişimlerin temelini Avant-Garde sanata bağlı kavram ve düşünceler oluşturmuştur. Sanat, artık kendini sorgulayan, var olan tanımları tekrar ele alan, felsefenin temel görevi olan, kavram üretmek işini üstlenmiştir. Modernizmle birlikte ortaya çıkan kavramlar 20. yüzyıl boyunca sanatı biçimlendirmiştir.  Modernizmin savunduğu makine estetiği ve endüstrinin, sanat mitosunu ortadan kaldırmasıyla başka bir boyuta varmıştır. Modernizme bağlı bu gelişmeler geleneksel sanatın o güne kadar geçerli olan tüm kurallarını yıkmıştır.

Teknolojik gelişmeler ile birlikte seri üretimin artması sanatı da etkilemiştir. Pop art hazır yapıtları konu olarak değil, biçimsel olarak kullanmıştır.  Kapitalizm de, sanatın paraya dönüştürülmesi, sanatın sonsuzluk olarak adlandırılan gizli gücünü ortadan kaldırmıştır. Bu nedenle Kavramsal Sanat, sanat nesnesini yok ederek bunu engellemeye çalışmış ama bir süre sonra kendisi de sanat pazarının içine girmekten kurtulamamıştır. Sanat yapıtı kapitalist toplumda meta durumuna düşmekten kurtulamamıştır. Kavramsal Sanat, modernizmde olduğu gibi güzellik düşüncesini yadsımış, yargı ve duyguların yasalaştığı evrensel bir varoluşa önem vermiştir. Bu nedenle tuval resminin biçimsel yapısı yerini dil ve sembollere bırakmıştır. Sanat ve sanat olmayan arasındaki ayrımın belirsizliği eleştirel tavrın çözülmesi ile son bulmuştur.

 

Anahtar Kelimeler: figür, kapitalizm, kavramsal sanat, sanatçı. 

  • Batur, E. (2000). Modernizmin Serüveni, (4. Baskı), İstanbul: YKY.
  • Baudrillard, J. (2000). Sanatın Komplosu, (Çev: Cem İleri), Sanat Dünyamız, Sayı, 76.
  • Danto, A. C. (2010). Sanatın Sonundan Sonra, (Çev. Zeynep Demirsu),(1.Basım), İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
  • Erzen, L. N. (2003). Modernizm Sonrası Sanat, http://www.felsefeekibi.com
  • Foster, H. (2009). Gerçeğin Geri Dönüşü, (Çev. Esin Hoşsucu), (1. Basım), İstanbul.
  • Giderer, H. E. (2003). Resmin Sonu, Ankara: Ütopya Yayınevi.
  • İskender, K. (1990). Hangi ya da Nasıl Bir Yeni ve de Ne Yapmalı? Sanat Çevresi, Sayı, 143.
  • Kahraman, H. B. (1991). Sanatta Konvansiyonel Tradisyone İlişkisinbakışlar: Resim-Kavramsal Sanat Açısından, Hürriyet Gösteri, Sayı,125.
Primary Language en
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Author: Serpil Yayman ATASEVEN

Dates

Publication Date: May 11, 2016

Bibtex @ { muefd209982, journal = {Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {2148-6999}, eissn = {2148-6999}, address = {Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi}, year = {2016}, volume = {3}, pages = {0 - 0}, doi = {10.21666/mskuefd.55429}, title = {Causes and Effects of Returning The Fiıgurative Art}, key = {cite}, author = {ATASEVEN, Serpil Yayman} }
APA ATASEVEN, S . (2016). Causes and Effects of Returning The Fiıgurative Art. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3 (ÖS (SI) 1), 0-0. DOI: 10.21666/mskuefd.55429
MLA ATASEVEN, S . "Causes and Effects of Returning The Fiıgurative Art". Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 3 (2016): 0-0 <http://dergipark.org.tr/muefd/issue/19665/209982>
Chicago ATASEVEN, S . "Causes and Effects of Returning The Fiıgurative Art". Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 3 (2016): 0-0
RIS TY - JOUR T1 - Causes and Effects of Returning The Fiıgurative Art AU - Serpil Yayman ATASEVEN Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - doi: 10.21666/mskuefd.55429 DO - 10.21666/mskuefd.55429 T2 - Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 0 EP - 0 VL - 3 IS - ÖS (SI) 1 SN - 2148-6999-2148-6999 M3 - doi: 10.21666/mskuefd.55429 UR - https://doi.org/10.21666/mskuefd.55429 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 MSKU Journal of Education Causes and Effects of Returning The Fiıgurative Art %A Serpil Yayman ATASEVEN %T Causes and Effects of Returning The Fiıgurative Art %D 2016 %J Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 2148-6999-2148-6999 %V 3 %N ÖS (SI) 1 %R doi: 10.21666/mskuefd.55429 %U 10.21666/mskuefd.55429
ISNAD ATASEVEN, Serpil Yayman . "Causes and Effects of Returning The Fiıgurative Art". Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 3 / ÖS (SI) 1 (May 2016): 0-0. https://doi.org/10.21666/mskuefd.55429
AMA ATASEVEN S . Causes and Effects of Returning The Fiıgurative Art. MSKUEFD. 2016; 3(ÖS (SI) 1): 0-0.
Vancouver ATASEVEN S . Causes and Effects of Returning The Fiıgurative Art. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2016; 3(ÖS (SI) 1): 0-0.