Author Guidelines

Yazar rehberi

Açık Erişim Politikası

Bu dergi açık erişim sağlama politikasını benimsemiştir. Açık erişim bilginin global değişimini artırarak insanlık için yararlı sonuçlar doğurmaktadır.

 

Yazar Rehberi

Makale Yazım Kuralları

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi’ne gönderilen yazılar başka bir yerde yayımlanmamış ya da yayımlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır. Yayımlanmak üzere kabul edilen tüm yazıların, her türlü ortamda yayın hakları Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi’ne aittir. Dergide yayınlanan makalelerdeki görüşler, tamamen yazarın sorumluluğunda olup, dergi kurulları üzerinde hiçbir bağlayıcılığı yoktur.

Hakem incelemesinden geçen yazıların yayınlandığı bir dergi bölümüne makale gönderilirken, Kör Hakemlik ilkelerine uyulmalıdır.

Gönderilen yazıların Türk Dil Kurumu tarafından belirlenen yazım kurallarına uygunluğu gözetilmelidir.

 

Makale Başlığı

Yazının başlığı, 17 punto, ortalı, kelimelerin ilk harfleri büyük yazılmalıdır.

Makale ilk gönderiminde yazar adı içermemelidir. Yazı kabul edilip yayınlanma aşamasına geldiğinde yazarların isimleri eklenmelidir. Bu kısımda, yazar adı, altında kurum ve iletişim bilgileri 10 punto, ortalı, Times New Roman formatında yazılır. Sadece kurum ve iletişim bilgileri italik yazılır.

 

Özet

Özet; araştırmanın amacını, yöntemini, başlıca bulgularını ve ulaşılan başlıca sonuçları içermeli. Özet, Times New Roman 10 punto italik ve iki yana dayalı olarak 150-200 sözcük arasında yazılır. Özet kısmında atıf kullanılmamalıdır. Anahtar kelimeler tercihen makale başlığında kullanılmayan 4-6 kelime arasında olmalıdır.

 

Metin

Yazı, Microsoft Office Word programıyla 11 puntoda, tek satır aralığında, Times New Roman yazı stiliyle yazılmalıdır. Vurgulamalarda altını çizme yerine italik kullanılmalıdır. Tüm şekil, resim ve tablolar sayfa sonu yerine metin içinde uygun kısımlara yerleştirilmelidir.

Sayfa Yapısı A4 boyutlarındadır. Kenar boşlukları üst, alt, sağ ve sol boşluk 2,5 cm dir. Paragraflar iki yana dayalı olmalıdır. Satır sonu tire işaretleri kullanılmamalıdır.

Dergiye gönderilen yazılar ana metin, tablo, şekil ve referanslar dâhil olmak üzere 4000-8000 kelime arasında olmalıdır. Çalışmalar tek sütun olarak hazırlanmalıdır.

 

Başlıklar

Makalenin giriş kısmına “Giriş” başlığı kullanılmamalıdır. Diğer ana başlıklar (Yöntem, Bulgular, Tartışma, Kaynakça)  ortalı, 14 punto ve koyu yazılmalıdır.

İkinci düzey başlıklar sola dayalı 12 punto ve koyu yazılmalıdır.

Üçüncü düzey başlıklar, 11 punto, sola dayalı, 0,5 cm içerden ve koyu yazılır.

 

Kaynakça

Kaynakçada bulunan kaynaklar yazarların soy ismine göre alfabetik olarak sıralanır.

Aynı yazara ait eserler en eski tarihten yeniye doğru sıralanır.

Aynı yazarın aynı tarihli eserleri için, tarih sonuna “a, b, c,..” harferi getirilerek

yerleştirilir:  Ertürk, A. (2013a), Ertürk, A. (2013b)

Yazarı belli olmayan eserlerde, eser adı yazara ismi yerine koyulur.

Mevcut olduğu durumlarda referansların DOI veya URL'leri verilmelidir.

 

 

Kitap

Bakioğlu, A. (2014). Çağdaş sınıf yönetimi. (2. Baskı). Ankara: Nobel.

 

Kitap bölümü

Bakioğlu, A. ve Pekince, D. (2014). Eğitimin doğası. A. Bakioğlu (Ed.), Eğitim bilimine giriş içinde, (2. Baskı), (s. 1-33). Ankara: Nobel

 

Çeviri kitap

Hegel, G.W.F. (2011). Tarihte akıl. (Ö. Sözer, Çev.). (3. Baskı). İstanbul: Kabalcı (Orijinal Basım 1830).

 

Makaleler

Ertürk, A. (2016). Organizational Trust of Mobbing Victims: A Study of Turkish Teachers. Journal of Education and Training Studies, 4(11), 49-57. DOI:10.11114/jets.v4i11.1827

 

Şeker, H. & Kömür, S. (2008). The relationship between critical thinking skills and in-class questioning behaviours of English language teaching students. European Journal of Teacher Education, 31(4), 389 – 402. http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/02619760802420784 adresinden 01.02.2017 tarihinde alınmıştır.

 

Gazete makalesi

Yılmaz, Ş. (2014, 18 Şubat). Ödevleri anne-baba yapmamalı. Sabah Gazetesi, s.7.

 

Kongre, seminer, sempozyum, kurultay

Şeker, H. (2014). Öğretmen adaylarının okuma anlamaya yönelik soru sorma davranışları ve çalışma alışkanlıkları üzerine. 7. Uluslararası UTEOK Türkçenin Eğitimi Öğretimi Kurultayı. Muğla 19-21 Haziran. Turkiye.

 

Tezler

Ertürk, A. (2011). İlköğretim okullarında görevli öğretmen ve yöneticilere yönelik duygusal yıldırma davranışlarının incelenmesi. (Yayımlanmamış doktora tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Ankara

 

Gizlilik beyanı

Bu dergi sitesindeki isimler ve eposta adresleri sadece bu derginin belirtilen amaçları doğrultusunda kullanılacaktır; farklı herhangi bir amaç için veya diğer kişilerin kullanımına açılmayacaktır.