Mütefekkir
Cover Image
ISSN 2148-5631 | e-ISSN 2148-8134 | Period Biannually | Founded: 2014 | Publisher Aksaray University | http://mutefekkir.aksaray.edu.tr

20.578

68.724
Derigimize makale göndermek için http://mutefekkir.aksaray.edu.tr adresinden giriş yapmanız gereklidir.

Mütefekkir

ISSN 2148-5631 | e-ISSN 2148-8134 | Period Biannually | Founded: 2014 | Publisher Aksaray University | http://mutefekkir.aksaray.edu.tr
Cover Image

20.578

68.724
Derigimize makale göndermek için http://mutefekkir.aksaray.edu.tr adresinden giriş yapmanız gereklidir.
Volume 6 - Issue 11 - Jun 2019
 1. Osmanlı’da Para Vakfı Uygulamasına Güçlü Bir İtiraz: İmam Birgivî’nin Para Vakfı Aleyhindeki Görüşleri
  Pages 13 - 32
  Necmeddin GÜNEY
 2. Sure Mukaddimelerinde Verilen Bilgiler Çerçevesinde Müfessirlerin 'Sure Bütünlüğü'ne Yaklaşımları (Klasik-Çağdaş Karşılaştırılması)
  Pages 33 - 64
  Ali KAYA
 3. El-Fükûk İsimli Eseri Çerçevesinde Sadreddin Konevî’nin Hadis Kullanımı
  Pages 65 - 100
  Taha ÇELİK
 4. Kur’ân Öncesi Cahiliye Toplumunun Melek İnancı
  Pages 101 - 122
  Şuayip KARATAŞ
 5. Muhtâr es-Sekafî’nin Ehl-i Beyt ve Benî Hâşim Bireyleri ile İlişkileri
  Pages 123 - 144
  Yasin KURNAZ
 6. Türkçe-Arapça Dilbilgisi Öğretiminde Transferin Problemlerin Çözümündeki Kolaylaştırıcı Etkisi
  Pages 145 - 162
  Hasan UÇAR
 7. Nebevî Eğitimin Semeresi Olarak Mus‘ab b. Umeyr: Hayatı ve Hz. Peygamber Tarafından Eğitilmesi
  Pages 163 - 192
  Ahmet GÜZEL
 8. الفصل الرابع فيما يتعلق بعلم الأصول من كتاب نقد الأفكار في رد الأنظار للإمام ملا خسرو
  Pages 211 - 238
  Adel ABED
 9. İslami İlimler Fakültesi Öğrencilerinin Mesleki Kaygı Düzeylerinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi
  Pages 193 - 210
  Ali KUŞCALI
 10. İdil (Volga) Bulgarları ve Göçebe Dünya
  Pages 239 - 254
  Selim KARAGÖZ, Zufar Gumarovich ŞAKİROV, Fayaz Sharipovich HUZİN
 11. Kalvin’in Enstitüleri’nde Negatif Tecrübe ve Bunun Sistematik Sonuçları
  Pages 255 - 276
  Mahmut TOPTAŞ, William A. WRIGHT
 12. El-İmam el-Mâtürîdî ve Menhecu Ehli’s-Sünne fî Tefsîri’l-Kur'an, Ahmet Sa‘d ed-Demenhûrî
  Pages 277 - 286
  Süleyman NAROL
 13. İslam Düşüncesinde Değerler Metafiziği, İbrahim Çetindaş
  Pages 287 - 292
  Aysel BENGİ