Year 2019, Volume 12, Issue 2, Pages 289 - 316 2019-07-01

BENFORD YASASI’NIN MALİ DENETİM ALANINDA KULLANIMI ÜZERİNE BİR UYGULAMA
AN APPLICATION ON THE USE OF BENFORD’S LAW IN THE FIELD OF FINANCIAL AUDIT

Merve KIYMAZ KIVRAKLAR [1] , Şuayyip Doğuş DEMİRCİ [2]

80 126

Denetim alanında zaman faktörünü olumlu anlamda etkileyen ve inceleme yapılacak verilerin tespitini kolaylaştırmak için kullanılan dijital analiz tekniklerinden bir tanesi de Benford Yasası’dır. Benford Yasası temelde bir matematik kuralı olmakla birlikte sayıların ilk haneleri öncelikli olmak üzere, her bir rakamın belirli hanelerde rastlanma olasılıklarını göstermektedir. Denetçi veri setlerini Benford Yasası ile analiz ettiğinde bu rakamların doğruyu gösterip göstermediği hakkında fikir sahibi olmaktadır. Bu bağlamda çalışmada bir işletmenin finansal verileri Benford Yasası kapsamında değerlendirmeye tabi tutulmuştur. Muhasebe işlemlerinde en sık kullanılan dört adet hesap belirlenmiş ve bu hesaplara ilişkin kayıtlı olan tutarların Benford Yasası’na uygun dağılıp dağılmadığı incelenmiştir. İnceleme sadece Benford Yasası ile sınırlı kalmamıştır. Sonuçlar Ki-Kare Testi ile desteklenmiştir. Sonuç olarak tek başına birinci basamak testinin yeterli olmadığı, gerektiğinde ikinci basamak ve ilk iki basamak testlerinin de güvenilir sonuçlar almak adına uygulanması gerektiği tespit edilmiştir. 

One of the digital analysis techniques used to facilitate the identification of the data to be examined, which affects the time factor positively in the field of supervision, is the Benford’s Law. The Benford’s Law basically represents a mathematical rule, with the first numbers of the numbers being the priority, and each figure showing the probability of encountering certain numbers. When the auditor analyzes the dataset with the Benford’s Law, he has an idea of ​​whether the figures show correctness.In this context, the financial data of a company has been assessed under the Benford’s Law. Four most frequently used accounts were identified in the accounting process and it was examined whether the amounts registered for these accounts were appropriately distributed to the Benford’s Law. The review was not limited to the Benford’s Law. The results were supported by Chi-Square Test. As a result, it has been determined that the first step test alone is insufficient and that the second and third step tests should be applied in order to obtain reliable results.

  • 4. ICAFR'17
Primary Language tr
Subjects Management
Journal Section Issue
Authors

Author: Merve KIYMAZ KIVRAKLAR
Institution: SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Author: Şuayyip Doğuş DEMİRCİ
Institution: İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi
Country: Turkey


Dates

Publication Date: July 1, 2019

Bibtex @research article { muvu340793, journal = {Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi}, issn = {1308-3740}, eissn = {2564-6591}, address = {Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası}, year = {2019}, volume = {12}, pages = {289 - 316}, doi = {10.29067/muvu.340793}, title = {BENFORD YASASI’NIN MALİ DENETİM ALANINDA KULLANIMI ÜZERİNE BİR UYGULAMA}, key = {cite}, author = {KIYMAZ KIVRAKLAR, Merve and DEMİRCİ, Şuayyip Doğuş} }
APA KIYMAZ KIVRAKLAR, M , DEMİRCİ, Ş . (2019). BENFORD YASASI’NIN MALİ DENETİM ALANINDA KULLANIMI ÜZERİNE BİR UYGULAMA. Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi, 12 (2), 289-316. DOI: 10.29067/muvu.340793
MLA KIYMAZ KIVRAKLAR, M , DEMİRCİ, Ş . "BENFORD YASASI’NIN MALİ DENETİM ALANINDA KULLANIMI ÜZERİNE BİR UYGULAMA". Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi 12 (2019): 289-316 <http://dergipark.org.tr/muvu/issue/44127/340793>
Chicago KIYMAZ KIVRAKLAR, M , DEMİRCİ, Ş . "BENFORD YASASI’NIN MALİ DENETİM ALANINDA KULLANIMI ÜZERİNE BİR UYGULAMA". Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi 12 (2019): 289-316
RIS TY - JOUR T1 - BENFORD YASASI’NIN MALİ DENETİM ALANINDA KULLANIMI ÜZERİNE BİR UYGULAMA AU - Merve KIYMAZ KIVRAKLAR , Şuayyip Doğuş DEMİRCİ Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.29067/muvu.340793 DO - 10.29067/muvu.340793 T2 - Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 289 EP - 316 VL - 12 IS - 2 SN - 1308-3740-2564-6591 M3 - doi: 10.29067/muvu.340793 UR - https://doi.org/10.29067/muvu.340793 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Journal of Accounting and Taxation Studies BENFORD YASASI’NIN MALİ DENETİM ALANINDA KULLANIMI ÜZERİNE BİR UYGULAMA %A Merve KIYMAZ KIVRAKLAR , Şuayyip Doğuş DEMİRCİ %T BENFORD YASASI’NIN MALİ DENETİM ALANINDA KULLANIMI ÜZERİNE BİR UYGULAMA %D 2019 %J Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi %P 1308-3740-2564-6591 %V 12 %N 2 %R doi: 10.29067/muvu.340793 %U 10.29067/muvu.340793
ISNAD KIYMAZ KIVRAKLAR, Merve , DEMİRCİ, Şuayyip Doğuş . "BENFORD YASASI’NIN MALİ DENETİM ALANINDA KULLANIMI ÜZERİNE BİR UYGULAMA". Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi 12 / 2 (July 2019): 289-316. https://doi.org/10.29067/muvu.340793
AMA KIYMAZ KIVRAKLAR M , DEMİRCİ Ş . BENFORD YASASI’NIN MALİ DENETİM ALANINDA KULLANIMI ÜZERİNE BİR UYGULAMA. JATS. 2019; 12(2): 289-316.
Vancouver KIYMAZ KIVRAKLAR M , DEMİRCİ Ş . BENFORD YASASI’NIN MALİ DENETİM ALANINDA KULLANIMI ÜZERİNE BİR UYGULAMA. Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi. 2019; 12(2): 316-289.