Year 2019, Volume 12, Issue 2, Pages 181 - 196 2019-07-01

İŞLETMELERİN KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUKLARI VE FİNANSAL PERFORMANSI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ÇİFT YÖNLÜ İNCELENMESİ
DUAL INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITIES AND FINANCIAL PERFORMANCES OF ENTERPRISES

Şerife ÖNDER [1]

137 214

Bu çalışmanın amacı, işletmelerin sosyal performansı ve finansal performansı arasındaki İlişkinin iki yönlü olarak incelenmesidir. İşletmelerin sosyal performansı finansal performansını mı etkilemekte yoksa finansal performansı sosyal performansını mı etkilemektedir? Ayrıca etkileşimin yönü nedir gibi soruların cevabı aranmaktadır.

Çalışmada işletmelerin sosyal performansları, 2016 yılına ait Küresel Raporlama Girişimi (Global Reporting Initiative - GRI) sürdürülebilirlik raporlarının skorları ile ölçülmüştür. Finansal performansın ölçümünde ise Özsermaye Karlılığı Oranı (ROE -  Return on Equity) kullanılmıştır. Ayrıca modelde kontrol değişkeni olarak işletme büyüklüğünü temsil etmek için aktif toplamı kullanılmıştır. Yapılan Çoklu Doğrusal Regresyon Analizi sonucunda, kurumsal sosyal sorumluluk ve işletme performansının birbirini etkilemediği sonucuna ulaşılmıştır. 

The purpose of this study is to examine the relationship between corporate social responsibilities and financial performances of businesses in dually. Does the social performance of the enterprises affect the financial performance or the financial performance affects the social performance? In addition, the answer to questions such as what is the direction of interaction is sought.

In the study, the social performance of the enterprises was measured by the scores of the 2016 Global Reporting Initiative (GRI) sustainability reports. Return On Equity (ROE) was used to measure financial performance. Also in the model, total asset is used to represent the size (control variable) of the firm. As a result of the multi-linear regression analysis, no relationship is found between corporate social responsibility and business performance.

 • Allouche, J., & Laroche, P. (2005). A Meta-Analytical Investigation of the Relationship Between Corporate Social and Financial Performance. Revue de Gestion des Ressources Humaines, 57(1), 18-48.
 • Alparslan, A., & Aygün, M. (2013). Kurumsal sosyal sorumluluk ve Firma Performansı. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 18(1), 435-448.
 • Aras, G., Aybars, A., & Kutlu, O. (2010). Managing corporate performance. International Journal of Productivity and Performance Management, 59(3), 229-254. doi:10.1108/17410401011023573
 • Arsoy, A. P., Arabacı, Ö., & Çiftçioğlu, A. (2012). Corporate Social Responsibility And Financial Performance Relationship: The Case Of Turkey. Muhasebe ve Finansman Dergisi, 53(1), 159-176.
 • Başar, B. (2014). Kurumsal Sosyal Sorumluluk Raporlaması ve Finansal Performans Arasındaki İlişki: Borsa İstanbul’da İşlem Gören Kimya-Petrol-Plastik Sektörü Şirketleri Üzerine Bir Araştırma. Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 21(2):59-72.
 • Bayraktar, T., & Güvenç, D. (2014). Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Kurumsal Sosyal Sorumluluk Algısını Belirleme Üzerine Bir Araştırma: Kandıra Meslek Yüksekokulu Örneği. Çalışma İlişkileri Dergisi, 5(2), 40-50.
 • Dinçer, M. A. M., & Özdemir, Y. (2013). Kurumsal Sosyal Sorumluluk Uygulamaları ve Eşbiçimlilik: On Büyük Türk Holdingi Üzerine Vaka Çalışması. Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 15(2), 31-66.
 • Esteban-Sanchez, P., de la Cuesta-Gonzalez, M., & Paredes-Gazquez, J. D. (2017). Corporate social performance and its relation with corporate financial performance: International evidence in the banking industry. Journal of Cleaner Production, 162, 1102-1110. doi:10.1016/j.jclepro.2017.06.127
 • Fettahoğlu, S. (2014). İşletmelerde sosyal sorumluluk ile finansal Performans arasındaki ilişki: İMKB’ye yönelik bir Uygulama. Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi, 6(1), 11-20.
 • Miras-Rodríguez, M. d. M., Carrasco-Gallego, A., & Escobar-Pérez, B. (2015). Has the CSR engagement of electrical companies had an effect on their performance? A closer look at the environment. Business Strategy and the Environment, 24(8), 819-835. doi:10.1002/bse.1848
 • Moore, G. (2001). Corporate Social and Financial Performance: An Investigation in the U.K. Supermarket Industry. Journal of Business Ethics, 34(3), 299-315. doi:10.1023/a:1012537016969
 • Özgül, V., & Alma, Ö. G. (2008). Doğrusal Regresyon Çözümlemesinde Çoklu Bağlantı Probleminin Sapan Değer İçeren Küçük Örneklemlerde Bir Simülasyon Çalışması İle Saptanması Ve Sonuçları. Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi Fen Dergisi, 2 (32), 41-51.
 • Öztuna, B. (2017). SA 8000: 2014 Sosyal Sorumluluk Standardına Göre Çalışma Yaşamının Değerlendirilmesi. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 6(5), 2368-2378.
 • Preston, L. E., & O'Bannon, D. P. (1997). The corporate social-financial performance relationship. Business and Society, 36(4), 419-429. Rodriguez-Fernandez, M. (2016). Social responsibility and financial performance: The role of good corporate governance. BRQ Business Research Quarterly, 19(2), 137-151. doi:10.1016/j.brq.2015.08.001
 • Sakarya, Ş., Yıldırım, A., & Aytekin, S. (2014). Kurumsal Sosyal Sorumluluk Açıklamalarının Finansal Performans Üzerine Etkisi: BIST-30'da Bir Uygulama. Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 16(1), 1-15.
 • Surroca, J., Tribó, J. A., & Waddock, S. (2010). Corporate responsibility and financial performance: the role of intangible resources. Strategic Management Journal, 31(5), 463-490. doi:10.1002/smj.820
 • Şentürk, Z. A., & Fidan, Z. (2016). Kurumsal Sosyal Sorumluluk Uygulamalarında Paydaş Olarak Kadın: Türkiye ve Amerika'nın En Değerli 100 Markası Üzerine Karşılaştırılmalı Bir Araştırma. Social Sciences, 11(2), 133-149.
 • Waddock, S. A., & Graves, S. B. (1997). The corporate social performance– financial performance link. Strategic Management Journal, 18(4), 303-319.
 • Xiong, B., Lu, W., Skitmore, M., Chau, K. W., & Ye, M. (2016). Virtuous nexus between corporate social performance and financial performance: a study of construction enterprises in China. Journal of Cleaner Production, 129, 223-233. doi:10.1016/j.jclepro.2016.04.078
 • Yeşiltaş, A., & Erdem, R. (2017). Hastanelerin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetlerine yönelik içerik analizi. Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 10(2), 113-124.
 • Zhang, D., Morse, S., & Kambhampati, U. (2017). Sustainable Development and Corporate Social Responsibility. USA: Taylor and Francis.
Primary Language tr
Subjects Management
Journal Section Issue
Authors

Orcid: 0000-0001-9251-0283
Author: Şerife ÖNDER (Primary Author)
Institution: DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ, KÜTAHYA SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU
Country: Turkey


Dates

Publication Date: July 1, 2019

Bibtex @research article { muvu378507, journal = {Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi}, issn = {1308-3740}, eissn = {2564-6591}, address = {Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası}, year = {2019}, volume = {12}, pages = {181 - 196}, doi = {10.29067/muvu.378507}, title = {İŞLETMELERİN KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUKLARI VE FİNANSAL PERFORMANSI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ÇİFT YÖNLÜ İNCELENMESİ}, key = {cite}, author = {ÖNDER, Şerife} }
APA ÖNDER, Ş . (2019). İŞLETMELERİN KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUKLARI VE FİNANSAL PERFORMANSI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ÇİFT YÖNLÜ İNCELENMESİ. Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi, 12 (2), 181-196. DOI: 10.29067/muvu.378507
MLA ÖNDER, Ş . "İŞLETMELERİN KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUKLARI VE FİNANSAL PERFORMANSI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ÇİFT YÖNLÜ İNCELENMESİ". Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi 12 (2019): 181-196 <http://dergipark.org.tr/muvu/issue/44127/378507>
Chicago ÖNDER, Ş . "İŞLETMELERİN KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUKLARI VE FİNANSAL PERFORMANSI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ÇİFT YÖNLÜ İNCELENMESİ". Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi 12 (2019): 181-196
RIS TY - JOUR T1 - İŞLETMELERİN KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUKLARI VE FİNANSAL PERFORMANSI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ÇİFT YÖNLÜ İNCELENMESİ AU - Şerife ÖNDER Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.29067/muvu.378507 DO - 10.29067/muvu.378507 T2 - Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 181 EP - 196 VL - 12 IS - 2 SN - 1308-3740-2564-6591 M3 - doi: 10.29067/muvu.378507 UR - https://doi.org/10.29067/muvu.378507 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Journal of Accounting and Taxation Studies İŞLETMELERİN KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUKLARI VE FİNANSAL PERFORMANSI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ÇİFT YÖNLÜ İNCELENMESİ %A Şerife ÖNDER %T İŞLETMELERİN KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUKLARI VE FİNANSAL PERFORMANSI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ÇİFT YÖNLÜ İNCELENMESİ %D 2019 %J Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi %P 1308-3740-2564-6591 %V 12 %N 2 %R doi: 10.29067/muvu.378507 %U 10.29067/muvu.378507
ISNAD ÖNDER, Şerife . "İŞLETMELERİN KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUKLARI VE FİNANSAL PERFORMANSI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ÇİFT YÖNLÜ İNCELENMESİ". Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi 12 / 2 (July 2019): 181-196. https://doi.org/10.29067/muvu.378507
AMA ÖNDER Ş . İŞLETMELERİN KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUKLARI VE FİNANSAL PERFORMANSI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ÇİFT YÖNLÜ İNCELENMESİ. JATS. 2019; 12(2): 181-196.
Vancouver ÖNDER Ş . İŞLETMELERİN KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUKLARI VE FİNANSAL PERFORMANSI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ÇİFT YÖNLÜ İNCELENMESİ. Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi. 2019; 12(2): 196-181.