Year 2019, Volume 12, Issue 2, Pages 427 - 438 2019-07-01

TÜRKİYE’DE VERGİ ENTEGRASYONU OLGUSU
THE FACT OF TAX INTEGRATION IN TURKEY

Arzu POLAT [1] , H. Muhammet KEKEÇ [2]

70 117

Gelir vergisi ve kurumlar vergisi, gelir üzerinden alınan vergilerdir. Esasen kurumların sahipleri de kişilerdir ve kurum kazançları en nihayetinde kişilerin kazançlarına dahil olmakta ve paylarıyla orantılı olarak gelir vergisi ödemektedirler. Aynı kaynağın mükerrer vergilendirilmesi çifte vergileme sorununa sebep olmaktadır. Bu sorunun ortadan kaldırılabilmesi adına, vergide entegrasyon çalışmaları yapılmış ve yapılmaya devam edilmektedir. Vergi entegrasyonunun sağlanması hem etkin vergi sisteminin oluşturulmasına hem vergi tabanının genişletilmesine hem de vergi adaletinin sağlanmasına yardımcı olacaktır.

Income and corporate tax are taxes which are collected on income. In fact,  owners of corporations are individuals and eventually corporate income is included in the earnings of individuals and so they pay income tax in proportion to their share. Twice taxation of same source causes double taxation problem. For the purpose of eliminating this problem;  tax integration studies have been made and are continuing to be done. Ensuring integration of tax will help to establish an efficient tax system, to expand the tax base and to ensure tax justice.

  • Budak, T. (2006). Kurumlar Vergisinde Entegrasyon: 5479 ve 5520 Sayılı Yasa ile Nereden Nereye? Vergi Sorunları Dergisi.
  • Hubbard, R. G. (1993). Corporate Tax Integration: A View From The Treasury Deparmant. Journal of Economic Perspectives.
  • Karaca, Y. (2000). Vergi Entegrasyonu ve Bu Bağlamda Türk Kurumlar Vergisi Sistemine İlişkin Genel Bir Değerlendirme. Active Dergisi.
  • Karaca, Y. (2001, Haziran), “Vergi Entegrasyonu: Teori ve Tartışmalar-I”, Yaklaşım Dergisi.
  • Kulu, B. (1998). Kurumlar Vergisi ve Gelir Vergisi Arasında Vergisel Entegrasyon Teorileri ve Yürürlükteki Türk Vergi Sisteminin Eleştirisi. Vergi Dünyası Dergisi.
  • Ozansoy, A. (2010). Kurumlar Vergisi ve Gelir Vergisinin Entegrasyonu. Mali Çözüm, S.97.
  • Şen, H., & Sağbaş, İ. (2016). Vergi Teorisi ve Politikası. Ankara: Kalkan Matbaacılık.
  • Taş, B. (2002). OECD Üyesi Ülkelerde Gelir ve Kurumlar Vergisi Entegrasyonu ve Türkiye İçin Yeni Bir Model Önerisi. Vergi Dünyası Dergisi.
Primary Language tr
Subjects Management
Journal Section Issue
Authors

Author: Arzu POLAT (Primary Author)
Institution: GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Author: H. Muhammet KEKEÇ (Primary Author)
Institution: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date: July 1, 2019

Bibtex @other { muvu384889, journal = {Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi}, issn = {1308-3740}, eissn = {2564-6591}, address = {Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası}, year = {2019}, volume = {12}, pages = {427 - 438}, doi = {10.29067/muvu.384889}, title = {TÜRKİYE’DE VERGİ ENTEGRASYONU OLGUSU}, key = {cite}, author = {POLAT, Arzu and KEKEÇ, H. Muhammet} }
APA POLAT, A , KEKEÇ, H . (2019). TÜRKİYE’DE VERGİ ENTEGRASYONU OLGUSU. Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi, 12 (2), 427-438. DOI: 10.29067/muvu.384889
MLA POLAT, A , KEKEÇ, H . "TÜRKİYE’DE VERGİ ENTEGRASYONU OLGUSU". Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi 12 (2019): 427-438 <http://dergipark.org.tr/muvu/issue/44127/384889>
Chicago POLAT, A , KEKEÇ, H . "TÜRKİYE’DE VERGİ ENTEGRASYONU OLGUSU". Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi 12 (2019): 427-438
RIS TY - JOUR T1 - TÜRKİYE’DE VERGİ ENTEGRASYONU OLGUSU AU - Arzu POLAT , H. Muhammet KEKEÇ Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.29067/muvu.384889 DO - 10.29067/muvu.384889 T2 - Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 427 EP - 438 VL - 12 IS - 2 SN - 1308-3740-2564-6591 M3 - doi: 10.29067/muvu.384889 UR - https://doi.org/10.29067/muvu.384889 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Journal of Accounting and Taxation Studies TÜRKİYE’DE VERGİ ENTEGRASYONU OLGUSU %A Arzu POLAT , H. Muhammet KEKEÇ %T TÜRKİYE’DE VERGİ ENTEGRASYONU OLGUSU %D 2019 %J Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi %P 1308-3740-2564-6591 %V 12 %N 2 %R doi: 10.29067/muvu.384889 %U 10.29067/muvu.384889
ISNAD POLAT, Arzu , KEKEÇ, H. Muhammet . "TÜRKİYE’DE VERGİ ENTEGRASYONU OLGUSU". Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi 12 / 2 (July 2019): 427-438. https://doi.org/10.29067/muvu.384889
AMA POLAT A , KEKEÇ H . TÜRKİYE’DE VERGİ ENTEGRASYONU OLGUSU. JATS. 2019; 12(2): 427-438.
Vancouver POLAT A , KEKEÇ H . TÜRKİYE’DE VERGİ ENTEGRASYONU OLGUSU. Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi. 2019; 12(2): 438-427.