Year 2019, Volume 12, Issue 2, Pages 215 - 236 2019-07-01

MUHASEBE ALANINDA TÜRKİYE’DEKİ TEZLERLE ULUSLARARASI ALAN ENDEKSLERİNDE TARANAN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELERİN KARŞILAŞTIRILMASI
THE COMPARISON OF ACCOUNTING THESES IN TURKEY WITH THE ARTICLES PUBLISHED IN INTERNATIONALLY INDEXED JOURNALS

Ömer Faruk GÜLEÇ [1] , Erkan ÖZTÜRK [2]

96 203

Bilgiye ulaşabilme hızı, teknolojik olanaklardaki gelişmelere bağlı olarak her geçen gün daha da artmaktadır. Bununla birlikte; içinde bulunduğumuz bilgi çağında, farklı ülkelerdeki birçok üniversite özellikle yükseköğretim alanında koordinasyon sağlayarak bilginin evrenselleştirilmesi ve bilimsel gelişmelerin ilerletilmesi adına çalışmalar yapmaktadır. Bu çalışmada, Türkiye’de 2013 - 2017 yılları arasında yazılan yüksek lisans ve doktora tez çalışmaları ile aynı tarihler arasında yazılan uluslararası elit makaleler konuları açısından karşılaştırılmıştır. Bu amaç doğrultusunda, Google Akademik metrikleri ve Scimagojr veri tabanına göre en yüksek atıf alan ve en prestijli 16 dergiden 150 makale incelenmiştir. Aynı tarih aralığında ülkemizde muhasebe alanında yazılmış 510 yüksek lisans tezi ve 103 doktora tezi de incelenmiştir. Makale ve tezlere konuları açısından içerik analizi uygulanmıştır. Elde edilen sonuçlara göre; muhasebe bilimi alanında yükseköğretim düzeyinde üretilen yüksek lisans ve doktora tez konularının uluslararası muhasebe dergilerinde yayımlanan makale konularından önemli ölçüde farklılık gösterdiği sonucuna ulaşılmıştır.  Dünyada muhasebe alanında en çok çalışılan konuların başında Kurumsal Yönetim ile ilgili konular gelmektedir. Şeffaflık, sürdürülebilirlik, kurumsal sosyal sorumluluk ve çevresel raporlama bu konulardan bazılarıdır. Türkiye’deki çalışmalarda ise genellikle muhasebe standartları, vergi mevzuatı ve denetim konularının öne çıktığını söylemek mümkündür.  Ayrıca Türkiye’de muhasebe alanında yaşanan gelişmelerin uluslararası çalışmalardan ziyade yerel ölçekteki düzenleyici kurum ve kuruluşların politikalarından etkilendiği çalışmanın bir diğer değerlendirmesidir.

The speed of access to information increases depending on the developments in technology. Besides, many universities in different countries work on behalf of the globalization of knowledge and scientific advancement by providing coordination especially in the field of higher education. In this study, master and doctoral theses that are written in Turkey and top international articles are compared in terms of their subject for the period between 2013 and 2017. For this purpose, 150 articles from the 16 most prestigious journals with the highest citation based on Google Scholar metrics and Scimagojr database are examined. We also examine 510 master thesis and 103 doctoral thesis that are written in accounting in Turkey for the same period. We apply content analysis to the subjects of the thesis and articles. According to the results, master and doctoral thesis in accounting show significant differences from the articles published in international accounting journals. Corporate governance is one of the most studied subjects in the field of accounting in the world. Disclosure, sustainability, corporate social responsibility and environmental reporting are some of important topics of corporate governance. International accounting standards, tax legislation and auditing are highly studied subjects in Turkey.  In addition, the policies of regulatory agencies and organizations on a local scale shape the development in the field of accounting in Turkey more than international studies.

 • Aktan, C. C. ve Gencel, U. (2010). Yükseköğretimde Akreditasyon. Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 2(2), 137-155.
 • Alkan, G. (2014). Türkiye’de Muhasebe Alanında Yapılan Lisansüstü Tez Çalışmaları Üzerine Bir Araştırma (1984-2012). Muhasebe ve Finansman Dergisi, (61), 41-52.
 • Bonner, S.E., Hesford J.W., Stede W.A.V ve Young S.M. (2006). The Most Influential Journals in Academic Accounting. Accounting, Organizations and Society, 31(4-5), 663-685.
 • Carmona, S., Gutierrez, I. ve Camara, M. (1999). A Profile of European Accounting Research: Evidence from Leading Research Journals. European Accounting Review, 8(3), 463-480.
 • Dyckman, T.R. ve Zeff, S.A. (2015). Accounting Research: Past, Present, and Future. ABACUS: A Journal of Accounting, Finance and Business Studies, 51(4), 511-524.
 • Kurt, G. ve Uçma, T. (2011). Türkiye’deki Muhasebe Araştırmaları Yazını. Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, (4), 69-95.
 • Önce, S. ve Başar, B. (2010). Türkiye’deki Akademik Araştırma Dergilerinde Muhasebe Alanında Yazılmış Makalelerin Analizi: 2000-2008. Muhasebe ve Finansman Dergisi, (45), 55-68.
 • Özkan, A. (2015). Bologna Süreci Kapsamında Yükseköğretimde Akademik Program Etkinliğinin Ölçülmesi: Türkiye Üniversitelerinde Bir Uygulama. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Üretim Yönetimi ve Sayısal Yöntemler Bilim Dalı, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • Prather-Kinsey, J.J. ve Rueschhoff, N.G. (2004). An Analysis of International Accounting Research in U.S.-and Non-U.S.-Based Academic Accounting Journals. Journal of International Accounting Research, 3(1), 63-81.
 • Selimoğlu, S.K., Uzay, Ş. (2007). Türkiye’de Son 10 Yılda Bağımsız Denetim Alanında Yapılan Araştırmalar: Literatür Taraması, Mali Çözüm, (83), 39-52.
 • Utku, B.D. (2009). Muhasebeye İlişkin Konuların Bilimsel Literatürünün Gelişimi: Bir İçerik Analizi, 2004-2008. Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, 11 (2)., 107-128.
 • YÖK (2010). Yükseköğretimde Yeniden Yapılanma: 66 Soruda Bologna Süreci Uygulamaları.
 • http://www.yok.gov.tr/documents/10279/30217/yuksekogretimde_yeniden_yapilanma_66_soruda_bologna_2010.pdf/f3ec7784-e89d-4ee0-ad39-9f74532cd1dc. Erişim: 09.02.2018.
 • Zeff, S.A. (1996). A Study of Academic Research Journals in Accounting. American Accounting Association, 10(3), 158-177.
Primary Language tr
Subjects Management
Journal Section Issue
Authors

Author: Ömer Faruk GÜLEÇ
Institution: KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Author: Erkan ÖZTÜRK (Primary Author)
Institution: KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date: July 1, 2019

Bibtex @research article { muvu430404, journal = {Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi}, issn = {1308-3740}, eissn = {2564-6591}, address = {Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası}, year = {2019}, volume = {12}, pages = {215 - 236}, doi = {10.29067/muvu.430404}, title = {MUHASEBE ALANINDA TÜRKİYE’DEKİ TEZLERLE ULUSLARARASI ALAN ENDEKSLERİNDE TARANAN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELERİN KARŞILAŞTIRILMASI}, key = {cite}, author = {GÜLEÇ, Ömer Faruk and ÖZTÜRK, Erkan} }
APA GÜLEÇ, Ö , ÖZTÜRK, E . (2019). MUHASEBE ALANINDA TÜRKİYE’DEKİ TEZLERLE ULUSLARARASI ALAN ENDEKSLERİNDE TARANAN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELERİN KARŞILAŞTIRILMASI. Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi, 12 (2), 215-236. DOI: 10.29067/muvu.430404
MLA GÜLEÇ, Ö , ÖZTÜRK, E . "MUHASEBE ALANINDA TÜRKİYE’DEKİ TEZLERLE ULUSLARARASI ALAN ENDEKSLERİNDE TARANAN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELERİN KARŞILAŞTIRILMASI". Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi 12 (2019): 215-236 <http://dergipark.org.tr/muvu/issue/44127/430404>
Chicago GÜLEÇ, Ö , ÖZTÜRK, E . "MUHASEBE ALANINDA TÜRKİYE’DEKİ TEZLERLE ULUSLARARASI ALAN ENDEKSLERİNDE TARANAN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELERİN KARŞILAŞTIRILMASI". Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi 12 (2019): 215-236
RIS TY - JOUR T1 - MUHASEBE ALANINDA TÜRKİYE’DEKİ TEZLERLE ULUSLARARASI ALAN ENDEKSLERİNDE TARANAN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELERİN KARŞILAŞTIRILMASI AU - Ömer Faruk GÜLEÇ , Erkan ÖZTÜRK Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.29067/muvu.430404 DO - 10.29067/muvu.430404 T2 - Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 215 EP - 236 VL - 12 IS - 2 SN - 1308-3740-2564-6591 M3 - doi: 10.29067/muvu.430404 UR - https://doi.org/10.29067/muvu.430404 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Journal of Accounting and Taxation Studies MUHASEBE ALANINDA TÜRKİYE’DEKİ TEZLERLE ULUSLARARASI ALAN ENDEKSLERİNDE TARANAN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELERİN KARŞILAŞTIRILMASI %A Ömer Faruk GÜLEÇ , Erkan ÖZTÜRK %T MUHASEBE ALANINDA TÜRKİYE’DEKİ TEZLERLE ULUSLARARASI ALAN ENDEKSLERİNDE TARANAN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELERİN KARŞILAŞTIRILMASI %D 2019 %J Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi %P 1308-3740-2564-6591 %V 12 %N 2 %R doi: 10.29067/muvu.430404 %U 10.29067/muvu.430404
ISNAD GÜLEÇ, Ömer Faruk , ÖZTÜRK, Erkan . "MUHASEBE ALANINDA TÜRKİYE’DEKİ TEZLERLE ULUSLARARASI ALAN ENDEKSLERİNDE TARANAN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELERİN KARŞILAŞTIRILMASI". Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi 12 / 2 (July 2019): 215-236. https://doi.org/10.29067/muvu.430404
AMA GÜLEÇ Ö , ÖZTÜRK E . MUHASEBE ALANINDA TÜRKİYE’DEKİ TEZLERLE ULUSLARARASI ALAN ENDEKSLERİNDE TARANAN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELERİN KARŞILAŞTIRILMASI. JATS. 2019; 12(2): 215-236.
Vancouver GÜLEÇ Ö , ÖZTÜRK E . MUHASEBE ALANINDA TÜRKİYE’DEKİ TEZLERLE ULUSLARARASI ALAN ENDEKSLERİNDE TARANAN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELERİN KARŞILAŞTIRILMASI. Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi. 2019; 12(2): 236-215.