Year 2019, Volume 12, Issue 2, Pages 317 - 330 2019-07-01

MALİYET YAPIŞKANLIĞININ YENİDEN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ: BORSA İSTANBUL İMALAT SANAYİ ÖRNEĞİ
REVISITING COST STICKINESS: THE CASE OF TURKISH MANUFACTURING FIRMS QUOTED ON İSTANBUL STOCK EXCHANGE

Mehmet Emin KARABAYIR [1]

39 106

Maliyet davranışı ile ilgili çalışmalar; maliyetlerde faaliyetler arttıkça meydana gelen artış ile faaliyetler azaldıkça meydana gelen azalışın aynı oranda gerçekleşmediğini, yani faaliyetlere bağlı olarak ortaya çıkan maliyet artış ve azalışlarının asimetrik olduğunu ortaya çıkarmıştır. Literatürde maliyet yapışkanlığı olarak adlandırılan bu durum, geleneksel maliyet yaklaşımında savunulan “maliyetlerin faaliyet artışına ve azalışına aynı derecede tepki verdiği” tezinin tersini ortaya koymaktadır. Bu çalışmada da, Borsa İstanbul’da faaliyet gösteren 116 imalat firmasının 2008-2016 dönemi yıllık verilerinin maliyet yapışkanlığı davranışı gösterip göstermediği test edilmiştir.  Bu amaçla; satışlar ile satışların maliyeti, satışlar ile pazarlama satış ve dağıtım giderleri ve satışlar ile genel yönetim giderleri dâhil edilmek suretiyle üç farklı model kurulmuş ve panel veri analizi ile test edilmiştir. Yapılan analizler sonucunda, her üç modele göre de maliyet yapışkanlığının varlığı tespit edilmiştir. Bu durum önceki çalışmaları destekler niteliktedir.

Cost behavior studies revealed that costs increase more with activity increases than they decrease with activity decreases, i.e. increases and decreases in costs are asymmetrical. This reveals the opposite of the thesis that "costs react equally to the increase and decrease in activity" in the traditional cost approach. This situation is called cost stickiness in the literature. This study also aims to test whether 116 manufacturing firms trading in İstanbul Stock Exchange show cost stickiness behavior for 2008-2016 period. For this purpose, three different models with (1) sales and cost of sales; (2) sales and marketing, selling and distribution expenses; (3) sales and general administration expenses were established and tested with panel data analysis. Results of the analyses revealed that cost stickiness exists for all three models, supporting previous studies.

 • Alavinasab, S. M., Mehrabanpour, M. R. ve Ahmadi, A. (2017). The effect of economic growth on cost stickiness in Tehran Stock Exchange. International Journal of Finance and Accounting, 6(3), 87-94.
 • Anderson, M. C., Banker, R. D. ve Janakiraman, S. N. (2003). Are selling, general and administrative costs “sticky”?, Journal of Accounting Research, 41(1), 47-63.
 • Balakrishnan, R., Gruca, T. S. (2008). Cost stickiness and core competency: A note. Contemporary Accounting Research, 25(4), 993-1006.
 • Baltagi, B. (2005). Econometric Analysis of Panel Data, (3. Baskı). England: John Wiley & Sons Ltd.
 • Calleja, K., Steliaros, M. ve Thomas, D.C. (2006). A note on cost stickiness: Some international comparisons, Management Accounting Research, (17), 127-140.
 • Chen, C. X., Lu, H. Ve Sougiannis, T. (2012). The agency problem, corporate governance and the asymmetrical behavior of selling, general, and administrative costs. Contemporary Accounting Research, 29(1), 252-282.
 • Çelik, M. ve Kök, D. (2013). Türkiye'de maliyet yapışkanlığının geçerliliği: İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) örneğinde panel veri analizi. Business and Economics Research Journal, 4(4), 37-48.
 • Erlat, H., (2006). Panel Data: A Selective Survey. Ders Notları, Ankara: ODTÜ.
 • Garrison, R. H. (1988). Managerial Accounting: Concepts for planning, control, decision making (5. Baskı). Boston: BPI Irwin.
 • He, D. S., Teruya, J. ve Shimizu, T. (2010). Sticky selling, general and administrative cost behavior and its changes in Japan, Global Journal of Business Research, 4(4), 1-10.
 • Kokotakis, V., Mantalis, G., Garefalakis, A., Zanidakis, N. ve Galifianakis, G. (2013). The sticky cost on Greek food, beverages and tobacco limited companies. International Journal of Economics & Business Administration, 1(2), 49-58.
 • Koo, J. (2011), The effect of earnings management incentives on the asymmetric cost behavior: focusing on loss avoiding, income smoothing and big-bath. Korean Accounting Review, 36(3), 135-177.
 • Lee, M. ve Choi, M. (2015). The determinants of research and development investment in the pharmaceutical industry: Focus on financial structures. Osong public health and research perspectives, 6(5), 302-309.
 • Medeiros, O. R. ve Costa, S. (2004). Cost stickiness in Brazilian firms. SSRN Working Paper, http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=632365 (Erişim Tarihi, 05 Ekim 2018).
 • Namazi, M. ve Davanipour, I. (2010). Emperical evaluation of the sticky behavior of costs in the Tehran Stock Exchange Market. Accounting and Auditing Review, 17(62), 85-102.
 • Noreen, E. ve Sodestrom, N. (1997). The accuracy of proportional cost models: Evidence from hospital service departments, Review of Accounting Studies, (2), 89-114.
 • Özcan, B. ve Arı, A. (2010). Doğrudan yabancı yatırımların belirleyicileri üzerine bir analiz: OECD örneği. Ekonometri ve İstatistik E-Dergisi, (12), 65-88.
 • Öztürk, E. ve Zeren, F. (2016). Maliyet yapışkanlığının geçerliliğinin test edilmesi: Borsa İstanbul örneği. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8(15), 31-42.
 • Pervan, M. ve Pervan I. (2012). Analysis of sticky costs: Croatian evidence. Z. Panian (Ed.), Recent Researches in Business and Economics. 4th World Multiconference on Applied Economics, Business and Development (s. 152-157) içinde. Porto, Portekiz: ISEP Business and Economics Series 1. http://www.wseas.us/e-library/conferences/2012/Porto/AEBD/AEBD-23.pdf (Erişim Tarihi, 10 Ekim 2018)
 • Weidenmier, M. L. ve Subramaniam, C. (2003). Additional evidence on the sticky behavior of costs, SSRN Working Paper, http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=369941, (Erişim Tarihi, 11 Kasım 2018)
 • Yang, D. H., Lee, Y. T. ve Park, K. H. (2005). Sticky cost behavior analysis of general hospitals in Korea. Korean Journal of Health Policy and Administration, 15(1), 78-96.
 • Yao, K. N. (2018). Cost stickiness, ownership concentration and enterprise risk: Empirical evidence from Chinese listed manufacturing companies. American Journal of Industrial and Business Management, 8, 163-173.
 • Yükçü, S. ve Özkaya, H. (2011). Cost behavior in Turkish firms: Are selling, general and administrative costs and total operating costs “sticky”?. Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, (13)3, 1-27.
 • Zeren, F. ve Ergun, S. (2010). The determinants of foreign direct investment flows in EU: Dynamic panel data analysis. Business and Economics Research Journal, 1(4), 1-67.
Primary Language tr
Subjects Management
Journal Section Issue
Authors

Orcid: 0000-0001-6953-2468
Author: Mehmet Emin KARABAYIR (Primary Author)
Institution: KAFKAS ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, İŞLETME BÖLÜMÜ
Country: Turkey


Dates

Publication Date: July 1, 2019

Bibtex @research article { muvu512534, journal = {Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi}, issn = {1308-3740}, eissn = {2564-6591}, address = {Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası}, year = {2019}, volume = {12}, pages = {317 - 330}, doi = {10.29067/muvu.512534}, title = {MALİYET YAPIŞKANLIĞININ YENİDEN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ: BORSA İSTANBUL İMALAT SANAYİ ÖRNEĞİ}, key = {cite}, author = {KARABAYIR, Mehmet Emin} }
APA KARABAYIR, M . (2019). MALİYET YAPIŞKANLIĞININ YENİDEN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ: BORSA İSTANBUL İMALAT SANAYİ ÖRNEĞİ. Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi, 12 (2), 317-330. DOI: 10.29067/muvu.512534
MLA KARABAYIR, M . "MALİYET YAPIŞKANLIĞININ YENİDEN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ: BORSA İSTANBUL İMALAT SANAYİ ÖRNEĞİ". Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi 12 (2019): 317-330 <http://dergipark.org.tr/muvu/issue/44127/512534>
Chicago KARABAYIR, M . "MALİYET YAPIŞKANLIĞININ YENİDEN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ: BORSA İSTANBUL İMALAT SANAYİ ÖRNEĞİ". Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi 12 (2019): 317-330
RIS TY - JOUR T1 - MALİYET YAPIŞKANLIĞININ YENİDEN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ: BORSA İSTANBUL İMALAT SANAYİ ÖRNEĞİ AU - Mehmet Emin KARABAYIR Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.29067/muvu.512534 DO - 10.29067/muvu.512534 T2 - Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 317 EP - 330 VL - 12 IS - 2 SN - 1308-3740-2564-6591 M3 - doi: 10.29067/muvu.512534 UR - https://doi.org/10.29067/muvu.512534 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Journal of Accounting and Taxation Studies MALİYET YAPIŞKANLIĞININ YENİDEN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ: BORSA İSTANBUL İMALAT SANAYİ ÖRNEĞİ %A Mehmet Emin KARABAYIR %T MALİYET YAPIŞKANLIĞININ YENİDEN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ: BORSA İSTANBUL İMALAT SANAYİ ÖRNEĞİ %D 2019 %J Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi %P 1308-3740-2564-6591 %V 12 %N 2 %R doi: 10.29067/muvu.512534 %U 10.29067/muvu.512534
ISNAD KARABAYIR, Mehmet Emin . "MALİYET YAPIŞKANLIĞININ YENİDEN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ: BORSA İSTANBUL İMALAT SANAYİ ÖRNEĞİ". Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi 12 / 2 (July 2019): 317-330. https://doi.org/10.29067/muvu.512534
AMA KARABAYIR M . MALİYET YAPIŞKANLIĞININ YENİDEN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ: BORSA İSTANBUL İMALAT SANAYİ ÖRNEĞİ. JATS. 2019; 12(2): 317-330.
Vancouver KARABAYIR M . MALİYET YAPIŞKANLIĞININ YENİDEN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ: BORSA İSTANBUL İMALAT SANAYİ ÖRNEĞİ. Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi. 2019; 12(2): 330-317.