Necmettin Erbakan University School of Law Review
Cover Image
e-ISSN 2667-4076 | Period Biannually | Founded: 2018 | Publisher Necmettin Erbakan University | https://www.erbakan.edu.tr/hukukfak/sayfa/6622

1.305

3.139

Necmettin Erbakan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi yılda iki kez elektronik ortamda yayımlanacaktır. Dergimizde çift kör hakemlik sistemi uygulanacaktır. Dergimiz ulusal nitelikte bir dergidir. Derginin Yazışma adresi: konyahukukdergi@gmail.com

Necmettin Erbakan University School of Law Review

e-ISSN 2667-4076 | Period Biannually | Founded: 2018 | Publisher Necmettin Erbakan University | https://www.erbakan.edu.tr/hukukfak/sayfa/6622
Cover Image

1.305

3.139

Necmettin Erbakan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi yılda iki kez elektronik ortamda yayımlanacaktır. Dergimizde çift kör hakemlik sistemi uygulanacaktır. Dergimiz ulusal nitelikte bir dergidir. Derginin Yazışma adresi: konyahukukdergi@gmail.com