Year 2008, Volume 1, Issue 1, Pages 15 - 24 2008-04-01

Sağlık İşletmelerinde Maliyet Analizi: Karaman Devlet Hastanesinde Birim Muayene Maliyetlerinin Hesaplanması.
Sağlık İşletmelerinde Maliyet Analizi: Karaman Devlet Hastanesinde Birim Muayene Maliyetlerinin Hesaplanması.

Fehmi KARASİOĞLU Alper Veli ÇAM [1]

193 332

Perfect calculation of a goods or services costs play a role not only cost controls and auditing but also effective source allocation. Wide range cost centers are constituted according to structured properties of health organizations and this is makes difficult to calculate the costs perfectly. Especially in the non-profit state hospitals, the deficiency of calculating the costs is caused to lost the cost control and rise of state’s workload and effective usage of sources. In this case, the examination services head health services in hospitals and calculating of unit examination costs are extremely important. In this paper, hospital’s cost elements and costs are analyse and the result of application which is based on activitiy cost calculating in Karaman State Hospital Cardiology Section examination services is presented.
Bir mal ya da hizmetin maliyetinin sağlıklı bir şekilde hesaplanması, sadece maliyetlerin kontrolünde ve denetiminde değil, aynı zamanda kaynakların etkin dağılımında rol oynar. Sağlık hizmetleri sunan sağlık işletmelerinde yapısal özelliklerine göre çok çeşitli maliyet merkezleri oluşmakta ve bu durum maliyetlerin tam olarak hesaplanmasını güçleştirmektedir. Özellikle kâr amacı gütmeyen devlet hastanelerinde maliyet hesaplamalarının yetersizliği, kaynakların etkin kullanılmamasına ve maliyet kontrolünün kaybedilerek devletin yükünün artmasına neden olmaktadır. Bu bağlamda, hastanelerdeki sağlık hizmetlerinin başında muayene hizmetleri gelmektedir ve birim muayene maliyetlerinin hesaplanması son derece önemlidir. Çalışmamızda bir hizmet işletmesi olan hastanelerin maliyet unsurları ve maliyetleri incelenerek, Karaman Devlet Hastanesi Kardiyoloji Bölümü’nün muayene hizmetlerinin faaliyet esasına dayalı birim maliyetinin hesaplamasına yönelik uygulamanın sonuçları sunulmuştur.
 • BANAR, Kerim; Adnan SEVİM ve H. Erdin GÜNDÜZ(2003), Maliyet Muhasebesi, T.C. Anadolu Üniversitesi Yayını No:1524, Açık Öğretim Fakültesi Yayını No:808, Eskişehir.
 • BİLGİ YÖNETİMİ(2002), “Bilgi Toplumu ve Sağlığın Artan Önemi”, http://www.bilgiyonetimi.org/cm/pages/mkl_gos.php?nt=194 (Erişim Tarihi: 21.12.2007).
 • CANAKTAN, Coşkun Can(2005), “Sağlık bakanlığı organizasyon ve yönetiminde yanşan sorunlar ve mevcut durum analizi”, (Erişim Tarihi: 11.11.2007).
 • DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ(2005), “İyi Bir Malzeme Yönetim Sistemi Nasıl Olmalıdır?”, Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Malzeme Yönetim Sistemi Yeniden Yapılandırma Çalışmaları, http://www.deu.edu.tr/userweb/sabri.erdem/dosyalar/HastYonSemp2005.pdf, (Erişim Tarihi: 11.12.2007).
 • DURSUN, Yunus ve Meral MERÇİ(2004),“Algılanan Sağlık Hizmeti Kalitesi, Algılanan Değer, Hasta Tatmini ve Davranışsal Niyet İlişkileri Üzerine Bir Araştırma” Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Sayı 23, Temmuz-Aralık, ss.1-16.
 • ERGUN Ülkü ve B. Esra KARAMARAŞ(2002), “İki Çağdaş Yönetim Muhasebesi Yaklaşımının Karşılaştırılması: Faaliyet Esasına Dayalı Maliyetleme ve Kısıtlar Teorisi”, Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, Cilt: 4, Sayı: 1, ss. 93-105.
 • GÜRSOY, Cudi Tuncer(1999), Yönetim ve Maliyet Muhasebesi, Beta Basın Yayım, İstanbul.
 • KARACAN, Sami ve Suphi ASLANOĞLU(2005), “Faaliyet Tabanlı Maliyetleme Yönteminin Temel Mali Tablolar Üzerindeki Etkileri”, Muhasebe ve Denetime Bakış Dergisi, Yıl: 5, Sayı: 16.
 • KAVUNCUBAŞI, Şahin(2000), Hastane ve Sağlık Kurumları Yönetimi, Siyasal Kitabevi, Ankara.
 • KAYGUZUZ, Sait Yüksel(2007), “Faaliyet Tabanlı Maliyet-Hacim-Kâr Analizi”, Muhasebe ve Finansman Dergisi, Sayı: 33, ss. 10-22.
 • OTLU, Fikret ve S. Serdar KARACA(2006), “Faaliyet Temelli Maliyetleme Sistemine Göre Ekonomik Katma Değer Analizi”, Muhasebe ve Finansman Dergisi, Sayı: 29, ss. 140-149.
 • ŞAKRAK, Münir(2003), “Değer Katmayan Faaliyetler ve Maliyet Yönetimindeki Önemi”, Mali Çözüm Dergisi, Sayı 61.
 • TÜRK, Zeynep(2000), “Modern Bütçeleme Teknikleri: Faaliyet Esaslarına Dayalı Bütçeleme”, Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, Cilt: 2, Sayı: 4, ss.37-50.
 • UZ, M. Hulki(2000), “Sağlık Ekonomisi ve Hastanedeki Uygulamaları”, http://www.merih.net/m1/whulkuz25.htm, (Erişim Tarihi : 10.10.2007).
 • YÜKÇÜ, Süleyman(2000), “Maliyet Düşürmede Sistematik Yaklaşımlar”, Muhasebe ve Denetime Bakış, Yıl: 1, Sayı: 2, ss. 23-42.
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Author: Fehmi KARASİOĞLU Alper Veli ÇAM

Bibtex @ { niguiibfd211307, journal = {Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi}, issn = {1308-4208}, eissn = {1308-4216}, address = {Ömer Halisdemir Üniversitesi}, year = {2008}, volume = {1}, pages = {15 - 24}, doi = {}, title = {Sağlık İşletmelerinde Maliyet Analizi: Karaman Devlet Hastanesinde Birim Muayene Maliyetlerinin Hesaplanması.}, key = {cite}, author = {ÇAM, Fehmi KARASİOĞLU Alper Veli} }
APA ÇAM, F . (2008). Sağlık İşletmelerinde Maliyet Analizi: Karaman Devlet Hastanesinde Birim Muayene Maliyetlerinin Hesaplanması.. Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 1 (1), 15-24. Retrieved from http://dergipark.org.tr/niguiibfd/issue/19742/211307
MLA ÇAM, F . "Sağlık İşletmelerinde Maliyet Analizi: Karaman Devlet Hastanesinde Birim Muayene Maliyetlerinin Hesaplanması.". Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 1 (2008): 15-24 <http://dergipark.org.tr/niguiibfd/issue/19742/211307>
Chicago ÇAM, F . "Sağlık İşletmelerinde Maliyet Analizi: Karaman Devlet Hastanesinde Birim Muayene Maliyetlerinin Hesaplanması.". Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 1 (2008): 15-24
RIS TY - JOUR T1 - Sağlık İşletmelerinde Maliyet Analizi: Karaman Devlet Hastanesinde Birim Muayene Maliyetlerinin Hesaplanması. AU - Fehmi KARASİOĞLU Alper Veli ÇAM Y1 - 2008 PY - 2008 N1 - DO - T2 - Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 15 EP - 24 VL - 1 IS - 1 SN - 1308-4208-1308-4216 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Sağlık İşletmelerinde Maliyet Analizi: Karaman Devlet Hastanesinde Birim Muayene Maliyetlerinin Hesaplanması. %A Fehmi KARASİOĞLU Alper Veli ÇAM %T Sağlık İşletmelerinde Maliyet Analizi: Karaman Devlet Hastanesinde Birim Muayene Maliyetlerinin Hesaplanması. %D 2008 %J Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi %P 1308-4208-1308-4216 %V 1 %N 1 %R %U
ISNAD ÇAM, Fehmi KARASİOĞLU Alper Veli . "Sağlık İşletmelerinde Maliyet Analizi: Karaman Devlet Hastanesinde Birim Muayene Maliyetlerinin Hesaplanması.". Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 1 / 1 (April 2008): 15-24.