Year 2008, Volume 1, Issue 1, Pages 33 - 40 2008-04-01

İşletmelerde Rekabet Unsuru Olarak Bilgi Yönetimi.
İşletmelerde Rekabet Unsuru Olarak Bilgi Yönetimi.

Hatice UZUN Ufuk DURNA [1]

260 379

Knowledge today is one of the most important resources, which provides sustainable competitive advantages to the enterprises. Knowledge management process comprises the stages of knowledge creation, internalization, sharing, utilization, evolution and measures. A very important issue in the current environment of intense global competition is how knowledge can systematically be managed and how this can be turned into a competitive advantage. In this study, knowledge and knowledge management concepts are firstly discussed and then the knowledge management process and the steps of this process are explained.
Günümüzde bilgi işletmelere sürdürülebilir rekabet avantajı sağlayan en önemli kaynakların başında gelmektedir. Bilgi yönetimi süreci, bilginin üretilmesi, içselleştirilmesi, paylaşılması, kullanılması, değerlendirilmesi ve ölçülmesi aşamalarını içermektedir. Günümüz yoğun rekabet ortamında bilginin sistematik bir şekilde nasıl yönetilebileceği ve bu sayede işletmelerin nasıl bir rekabet avantajı elde edebileceklerinin belirlenmesi çok önemli bir sorundur. Bu çalışmada bilgi ve bilgi yönetimi kavramları irdelendikten sonra, bilgi yönetimi süreci ve bu sürecin basamakları açıklanmıştır.
 • AKDENİZ, T., Bilgi yönetimi, http://www.google.com.tr, (13.04.2008).
 • BARUTÇUGİL, İ. (2002), Bilgi Yönetimi, Kariyer Yayıncılık İletişim, Eğitim Hizmetleri Ltd. Şti., İstanbul.
 • BEIJERSE, R. P. (2000), “Knowledge Management in Small and Medium-Sized Companies: Knowledge Management for Entrepreneurs”, Journal of Knowledge Management, Vol: 4, Number: 2, ss. 162- 179.
 • CELEP, C.ve B. ÇETİN(2003), Bilgi Yönetimi, Anı Yayıncılık, Ankara.
 • ÇAPAR, B. (2003), “Bilgi Yönetimi: Nasıl Bir İnsan Gücü?”, II. Ulusal Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi, Derbent-İzmit, ss. 421–432.
 • CHUA, A.(2002), “Taxonomy of Organizational Knowledge”, Singapore Management Review, Vol. 24, Issue 2, pp. 69-76.
 • DAVENPORT, T. ve L. PRUSAK(2001), İş Dünyasında Bilgi Yönetimi, Rota Yayın Yapım Tanıtım Tic. Ltd. Şti., İstanbul.
 • DIXON, N. (1994), The organizational learning cycle: How We Can Learn Collectively, McGrraw-Hill, London.
 • DİXON, N. (2000), Common Knowledge, Harvard Business School Press.
 • KALKAN, ve Diğerleri (2006), “Örgütsel Öğrenme ve Bilgi Yönetimi”, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, C. 5, S. 16, ss. 22-36.
 • KOÇEL, T. (2003), İşletme Yöneticiliği, Beta Yayınları, 9. Baskı, İstanbul.
 • LEE, C. C. and J. YANG(2000), “Knowledge Value Chain”, The Journal of Management Development, Vol: 19, Number: 9.
 • NONAKA, I. (1998), “The Knowledge Creating Compnay”, Harvard Business Review On Knowledge Management, Harvard Business School Press, U.S.A.
 • -------------(1999), “Bilgi Yaratan Şirket”, Harvard Business Review, Bilgi Yönetimi Özel Sayısı, (Çev. Bulut, G), MESS Yayınları, İstanbul, ss. 29-50.
 • ODABAŞ, H., Kurumsal Bilgi Yönetimi, http://www.google.com.tr (10.03.2008).
 • ÖZGENER, Ş. (2002), “Global ölçekte değer yaratan bilgi yönetimi stratejileri”, 1. Ulusal Bilgi Ekonomisi ve Yönetim Kongresi Bildirileri, Kocaeli, ss. 483-496.
 • SAĞSAN, M., Bilgi Yönetiminin Kavramsal Çerçevesi, http://www.bilgiyönetimi.org(15.03.2008).
 • SENGE, P. (1999), “Bilgi Çağı”, Executive Excellence, ss. 7-12.
 • TURBAN, E. (1992), Expert Systems and Applied Artificial Intelligence, New York, McMillan.
 • TÜRK, M. (2003), Küreselleşme Sürecinde İşletmelerde Bilgi Yönetimi, Türkmen Kitabevi, İstanbul.
 • YAHYA, S. and W. K. GOH(2002), “Managing Human Resources Toward Achieving Knowledge Management”, Journal Knowledge Management, Vol: 6, Number:5.
 • YILDIZ,G. ve ARDIÇ, K. Benchmarking’te Bilgiye Ulaşmada Ahlak Sorunu, http://www.ceterisparibus.net/isletme/makaleler.html (20.03.2008).
 • ZAİM, H. ( 2005), Bilginin Artan Önemi ve Bilgi Yönetimi, İşaret Yayınları, İstanbul.
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Author: Hatice UZUN Ufuk DURNA

Bibtex @ { niguiibfd211309, journal = {Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi}, issn = {1308-4208}, eissn = {1308-4216}, address = {Ömer Halisdemir Üniversitesi}, year = {2008}, volume = {1}, pages = {33 - 40}, doi = {}, title = {İşletmelerde Rekabet Unsuru Olarak Bilgi Yönetimi.}, key = {cite}, author = {DURNA, Hatice UZUN Ufuk} }
APA DURNA, H . (2008). İşletmelerde Rekabet Unsuru Olarak Bilgi Yönetimi.. Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 1 (1), 33-40. Retrieved from http://dergipark.org.tr/niguiibfd/issue/19742/211309
MLA DURNA, H . "İşletmelerde Rekabet Unsuru Olarak Bilgi Yönetimi.". Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 1 (2008): 33-40 <http://dergipark.org.tr/niguiibfd/issue/19742/211309>
Chicago DURNA, H . "İşletmelerde Rekabet Unsuru Olarak Bilgi Yönetimi.". Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 1 (2008): 33-40
RIS TY - JOUR T1 - İşletmelerde Rekabet Unsuru Olarak Bilgi Yönetimi. AU - Hatice UZUN Ufuk DURNA Y1 - 2008 PY - 2008 N1 - DO - T2 - Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 33 EP - 40 VL - 1 IS - 1 SN - 1308-4208-1308-4216 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi İşletmelerde Rekabet Unsuru Olarak Bilgi Yönetimi. %A Hatice UZUN Ufuk DURNA %T İşletmelerde Rekabet Unsuru Olarak Bilgi Yönetimi. %D 2008 %J Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi %P 1308-4208-1308-4216 %V 1 %N 1 %R %U
ISNAD DURNA, Hatice UZUN Ufuk . "İşletmelerde Rekabet Unsuru Olarak Bilgi Yönetimi.". Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 1 / 1 (April 2008): 33-40.