Year 2008, Volume 1, Issue 1, Pages 41 - 57 2008-04-01

Yönetim - Yurttaş İlişkileri Bağlamında Yurttaşların Yerel Yönetime Katılımı ve Niğde İli Uygulaması.
YÖNETİM-YURTTAŞ İLİŞKİLERİ BAĞLAMINDA YURTTAŞLARIN YEREL YÖNETİME KATILIMI VE NİĞDE İLİ UYGULAMASI

Veysel EREN Selim KILIÇ [1] , Selim KILIÇ [2]

102 385

Citizens’ Participation in Local Administration in the City of Niğde Participation to administration, which is the result of mutual influences between citizens and administration, can be different from one place to another. Despite the fact that we may observe differences in degree of participation to administration, certain criterions should be identified to talk about the participation to administration. Otherwise, it may not possible to claim the existence / absence or the degree of the participation to administration. Participation to local administration which is an important part of participation to administration is gaining importance in democratic societies day by day. In this study, Citizens’ tendencies to participate to the local administration in the city of Niğde by undertaking a questionnaire survey which is designed by taking into the main criteria of the participation.
Yönetim yurttaş arasındaki etkileşimin bir ifadesi olan yönetime katılma, kendini mekan ve nitelik açısından farklı şekillerde gösterebilir. Ancak katılımın boyutu ve derecesi ne kadar farklılık gösterse de, yine de bir yerde katılımın olduğundan söz edebilmek için katılımın olmazsa olmaz diyebileceğimiz kimi ölçütlerinin belirlenmiş olması gerekir. Aksi halde o yerde katılım olup-olmadığı konusunda ya da katılımın derecesi konusunda her hangi bir fikir yürütmek olanaksızdır. Yönetime katılmanın farklı bir boyutunu oluşturan yerel yönetime katılma, demokratik toplumlarda her geçen gün giderek daha fazla öne çıkmaktadır. Bu çalışmada katılımın temel unsurları ve destekleyici nitelikteki unsurları dikkate alınarak, hazırlanan anket çalışması ile Niğde İl Merkezinde yurttaşların yerel yönetime katılma konusunda eğilimleri saptanmaya çalışılmıştır.
 • ANBARLI, Şeniz (2001), “Bir Pasif Direnme Modeli Olarak Sivil İtaatsizlik”, Cumhuriyet Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi (Doç Dr. Feramuz Aydoğan’nın Anısına), (C.: 2, S.: 1, Nisan 2001): 317-326.
 • BAŞ, Türker (2001), Anket, (Ankara: Seçkin Yayınları). BAYKAL, Deniz (1970), Siyasal Katılma-Bir Davranış İnceleme, (Ankara: AÜ. SBF Yayınları, No: 302).
 • BOGUMİL, Jörg (1999a), “Alle Politik ist lokal. Kommunales Handeln in der modernen Bürgergesellschaft”, VON ALEMANN, Ulrich / HEİNZ, Rolf / WEHRHÖFER, Ulrich (Hrsg); Bürgergesellschaft und Gemeinwohl. Analyse, Diskussion, Kritik, (Opladen): 159-169.
 • BOGUMİL, Jörg (1999b), “Auf dem Weg zur Bürgerkommune? Der Bürger als Auftraggeber, Mitgestalter und Kunde”, KUBİCEK, Herbert u.a. (Hrsg); Multimedia @ Verwaltung. Jahrbuch Telekominikation und Gesellschaft, (Heidelberg): 51-61.
 • BOZKURT, Ömer; ERGUN, Turgay ve SEZEN, Seriye (1998), Kamu Yönetimi Sözlüğü, (Ankara: TODAİE Yayınları).
 • CHEUNG, B.L. Anthony (1996), "Pubilc sector reform and the re-legitimation of public bureaucratic power", International Journal of Public Sector Management, (Vol. 9, No. 5/6): 37-50.
 • ÇUKURÇAYIR, Akif (2000a), Siyasal Katılma ve Yerel Demokrasi, (Ankara: Yargı Yayınları).
 • ÇUKURÇAYIR, Akif (2000b), “Bürgerbeteiligung und Bürgerengagement”, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (Yıl: 2000, S: 6): 17-33.
 • EROĞUL, Cem (1999), Devlet Yönetimine Katılma Hakkı, (Ankara: İmge Kitapevi). GÖRMEZ, Kemal (1997), Kent ve Siyaset, (Ankara: Gazi Kitapevi).
 • GRUNOW, Dieter (1998), “Leistungsverwaltung: Bürgernähe und Effizienz,” WOLLMANN / ROTH R. (Hg); Kommunalpolitik – Politisches Handeln in den Gemeinden, (Bonn: Bundeszentrale für politische Bildung, 2. Aufgabe): 396-410.
 • KAASE, Max (1995), “Partizipation”, in: Dieter Nohlen (Hrsg); Wörterbuch Staat und Politik, (Bonn: Bundeszentrale für politische Bildung): 521-526.
 • ROTH, Roland (1999), "Bürgerschaftliche Engagement -Formen, Bedingungen, Perspektiven", Bürgerschaftliche Engagement, ANETTE Zimmer/ STEFAN Nährlicht (Hrsg), (Opladen: Leske + Budrich) ve http://userpage.fu-berlin.de , 10.05.2001. Niğde Üniversitesi İİBF Dergisi, Haziran 2008, Cilt:1, Sayı: 1, 41-57. 57
 • ÜSTÜNER, Yılmaz (2000), “ Kamu Yönetimi Kuramı ve Kamu İşletmeciliği Okulu”,Amme İdaresi Dergisi, (C: 33, S: 3): 15-31.
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Author: Veysel EREN Selim KILIÇ

Author: Selim KILIÇ

Bibtex @ { niguiibfd211310, journal = {Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi}, issn = {1308-4208}, eissn = {1308-4216}, address = {Ömer Halisdemir Üniversitesi}, year = {2008}, volume = {1}, pages = {41 - 57}, doi = {}, title = {YÖNETİM-YURTTAŞ İLİŞKİLERİ BAĞLAMINDA YURTTAŞLARIN YEREL YÖNETİME KATILIMI VE NİĞDE İLİ UYGULAMASI}, key = {cite}, author = {KILIÇ, Veysel EREN Selim and KILIÇ, Selim} }
APA KILIÇ, V , KILIÇ, S . (2008). YÖNETİM-YURTTAŞ İLİŞKİLERİ BAĞLAMINDA YURTTAŞLARIN YEREL YÖNETİME KATILIMI VE NİĞDE İLİ UYGULAMASI. Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 1 (1), 41-57. Retrieved from http://dergipark.org.tr/niguiibfd/issue/19742/211310
MLA KILIÇ, V , KILIÇ, S . "YÖNETİM-YURTTAŞ İLİŞKİLERİ BAĞLAMINDA YURTTAŞLARIN YEREL YÖNETİME KATILIMI VE NİĞDE İLİ UYGULAMASI". Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 1 (2008): 41-57 <http://dergipark.org.tr/niguiibfd/issue/19742/211310>
Chicago KILIÇ, V , KILIÇ, S . "YÖNETİM-YURTTAŞ İLİŞKİLERİ BAĞLAMINDA YURTTAŞLARIN YEREL YÖNETİME KATILIMI VE NİĞDE İLİ UYGULAMASI". Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 1 (2008): 41-57
RIS TY - JOUR T1 - YÖNETİM-YURTTAŞ İLİŞKİLERİ BAĞLAMINDA YURTTAŞLARIN YEREL YÖNETİME KATILIMI VE NİĞDE İLİ UYGULAMASI AU - Veysel EREN Selim KILIÇ , Selim KILIÇ Y1 - 2008 PY - 2008 N1 - DO - T2 - Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 41 EP - 57 VL - 1 IS - 1 SN - 1308-4208-1308-4216 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi YÖNETİM-YURTTAŞ İLİŞKİLERİ BAĞLAMINDA YURTTAŞLARIN YEREL YÖNETİME KATILIMI VE NİĞDE İLİ UYGULAMASI %A Veysel EREN Selim KILIÇ , Selim KILIÇ %T YÖNETİM-YURTTAŞ İLİŞKİLERİ BAĞLAMINDA YURTTAŞLARIN YEREL YÖNETİME KATILIMI VE NİĞDE İLİ UYGULAMASI %D 2008 %J Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi %P 1308-4208-1308-4216 %V 1 %N 1 %R %U
ISNAD KILIÇ, Veysel EREN Selim , KILIÇ, Selim . "YÖNETİM-YURTTAŞ İLİŞKİLERİ BAĞLAMINDA YURTTAŞLARIN YEREL YÖNETİME KATILIMI VE NİĞDE İLİ UYGULAMASI". Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 1 / 1 (April 2008): 41-57.