Year 2010, Volume 3, Issue 1, Pages 30 - 40 2010-04-01

Tedarik Zinciri Yönetimi Bağlamında Ürün Yeniliğine Tedarikçi Katılımı.
TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ BAĞLAMINDA ÜRÜN YENİLİĞİNE TEDARİKÇİ KATILIMI

Hakan Kürşat GÜLEŞ Vural ÇAĞLIYAN [1] , Vural ÇAĞLIYAN [2]

163 270

In this study, the effect of supplier involvement in the product innovation activities on the performance of supplier companies was analyzed and the developed hypothesis were tested in the scope of supply chain management. In the research, the data gathered from 114 companies which are the members of Association of Automotive Parts & Components Manufacturers (TAYSAD) were used. As a result of the regression analysis, it was reached that the involvement of suppliers in the product innovation activities affects the company performance positively.
Bu çalışmada tedarik zinciri yönetimi kapsamında ürün yenilik faaliyetlerine tedarikçi katılımının, tedarikçi işletmelerin performansı üzerindeki etkisi incelenmiş ve geliştirilen hipotezler değerlendirilmiştir. Araştırmada Taşıt Araçları Yan Sanayiciler Derneğine (TAYSAD) üye 114 işletmeden elde edilen veriler kullanılmıştır. Yapılan regresyon analizi sonucunda tedarikçilerin ürün yenilik faaliyetlerine katılımının işletme performansını pozitif etkilediği sonucuna ulaşılmıştır.
 • Altunışık, R., Coşkun, R., Bayraktaroğlu, S. ve Yıldırım, E. (2007), Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri: SPSS Uygulamalı, 5. Baskı, Sakarya Yayıncılık, Adapazarı.
 • Bülbül, H. (2003), Rekabet Üstünlüğü Sağlamada Ürün ve Süreç Yeniliği: Bilişim Teknolojileri Uygulaması, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Konya.
 • Çağlıyan, V. (2002), Küresel Rekabet Ortamında Tedarik Zinciri Yönetimi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Konya.
 • Ernst, R. ve Kamrad, B. (2000), “Evaluation of Supply Chain Structures through Modularization and Postponement”, European Journal of Operational Research, 124:495-510.
 • Güleş, H.K. (1996), The Impact of Advanced Manufacturing Technologies on buyer-Supplier Relationships in the turkish Automotive Industry, Unpublished Ph.D. Dissertation, The University of Leeds, School of Business and Economics Studies, U.K.
 • Güleş, H.K., Paksoy, T., Bülbül, H. ve Demirtaş, E. (2009), Tedarik Zinciri Yönetimi: Stratejik Planlama, Modelleme ve Optimizasyon, Gazi Kitabevi, Ankara.
 • Jayaram, J. (2008), “Supplier involvement in new product development projects: dimensionality and contingency effects”, International Journal of Production Research, 46(13):3717–3735.
 • Karasar, N. (2005), Bilimsel Araştırma Yöntemi, 15. Baskı, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.
 • Mikkola, J.H. ve Larsen, T.G. (2003), “Early Supplier Involvement: Implıcations New Product Development Outspurcing and Supplier-buyer Interdepence”, Global Journal of Systems Management, 4(4):31-41.
 • Nair, A. (2003), Essays on Innovation, Product Develeopment and Strategic Supply Chain Management-An Analytical Investigation of Strategies for Competition and Collaboration, Unpublished Ph.D. Dissertation, Michigan State University, USA.
 • Özdemir, A.İ. (2004), “Tedarik Zinciri Yönetiminin Gelişimi, Süreçleri ve Yararları”, Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Temmuz-Aralık, 23:87-96.
 • Ragatz, G.L., Handfield, R.B. ve Petersen, K.J. (2002), “Benefits associated with supplier integration into new product development under conditions of technology uncertainty”, Journal of Business Research, 55:389-400.
 • Shavazi, A.R., Abzari, M. ve Mohammadzadeh, A. (2009), “A Research in Relationship between ICT and SCM”, Proceedings Of World Academy Of Science, Engineering And Technology, 38:92-101.
 • Tan, K.C. (2001), “A framework of supply chain management literature” European Journal of Purchasing & Supply Management, 7:39-48.
 • Ulusoy, G. (2003), “An assessment of supply chain and innovation management practices in the manufacturing industries in Turkey”, International Journal of Production Research, 86:251–270.
 • Vonderembse, M.A., Uppal, M., Huang, S.H. ve Dismukes, J.P. (2006), “Designing supply chains: Towards theory development”, International Journal of Production Research, 100(2):223- 238
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Author: Hakan Kürşat GÜLEŞ Vural ÇAĞLIYAN

Author: Vural ÇAĞLIYAN

Bibtex @ { niguiibfd211347, journal = {Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi}, issn = {1308-4208}, eissn = {1308-4216}, address = {Ömer Halisdemir Üniversitesi}, year = {2010}, volume = {3}, pages = {30 - 40}, doi = {}, title = {TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ BAĞLAMINDA ÜRÜN YENİLİĞİNE TEDARİKÇİ KATILIMI}, key = {cite}, author = {ÇAĞLIYAN, Hakan Kürşat GÜLEŞ Vural and ÇAĞLIYAN, Vural} }
APA ÇAĞLIYAN, H , ÇAĞLIYAN, V . (2010). TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ BAĞLAMINDA ÜRÜN YENİLİĞİNE TEDARİKÇİ KATILIMI. Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 3 (1), 30-40. Retrieved from http://dergipark.org.tr/niguiibfd/issue/19746/211347
MLA ÇAĞLIYAN, H , ÇAĞLIYAN, V . "TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ BAĞLAMINDA ÜRÜN YENİLİĞİNE TEDARİKÇİ KATILIMI". Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 3 (2010): 30-40 <http://dergipark.org.tr/niguiibfd/issue/19746/211347>
Chicago ÇAĞLIYAN, H , ÇAĞLIYAN, V . "TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ BAĞLAMINDA ÜRÜN YENİLİĞİNE TEDARİKÇİ KATILIMI". Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 3 (2010): 30-40
RIS TY - JOUR T1 - TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ BAĞLAMINDA ÜRÜN YENİLİĞİNE TEDARİKÇİ KATILIMI AU - Hakan Kürşat GÜLEŞ Vural ÇAĞLIYAN , Vural ÇAĞLIYAN Y1 - 2010 PY - 2010 N1 - DO - T2 - Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 30 EP - 40 VL - 3 IS - 1 SN - 1308-4208-1308-4216 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ BAĞLAMINDA ÜRÜN YENİLİĞİNE TEDARİKÇİ KATILIMI %A Hakan Kürşat GÜLEŞ Vural ÇAĞLIYAN , Vural ÇAĞLIYAN %T TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ BAĞLAMINDA ÜRÜN YENİLİĞİNE TEDARİKÇİ KATILIMI %D 2010 %J Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi %P 1308-4208-1308-4216 %V 3 %N 1 %R %U
ISNAD ÇAĞLIYAN, Hakan Kürşat GÜLEŞ Vural , ÇAĞLIYAN, Vural . "TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ BAĞLAMINDA ÜRÜN YENİLİĞİNE TEDARİKÇİ KATILIMI". Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 3 / 1 (April 2010): 30-40.