Year 2010, Volume 3, Issue 1, Pages 41 - 56 2010-04-01

29 Mart 2009 Yerel Seçimlerinde Siyasal Partilerin Niğde Yerel Basınında Yer Alan Reklamlarının Karşılaştırmalı Bir Analizi.
29 Mart 2009 Yerel Seçimlerinde Siyasal Partilerin Niğde Yerel Basınında Yer Alan Reklamlarının Karşılaştırmalı Bir Analizi.

M. Emin İNAL Özgür KARABAĞ [1]

192 206

gür KARABAĞ ÖZ Bu çalışmada, siyasal kampanyalar ve bu süreçte yer alan siyasal reklamcılık olgusundan hareketle partilerin 2009 yerel seçimleri kampanyası döneminde yoğun olarak kullandıkları gazete reklamları içerik çözümlemesi yöntemi ile değerlendirilmiştir. 29 Mart 2009 Türkiye Yerel Seçimlerinde Niğde’de en çok oyu alan üç partinin (CHP, AK Parti ve MHP) 1-28 Mart tarihleri arasında Niğde Haber, Gündem, Yeni Yıldız ve Hamle gazetelerinde yayınlanan reklamları karşılaştırmalı olarak analiz edilerek incelenmiştir.
In this study, the newspaper advertisements that were used commonly by political parties during 2009 Municipal Elections have been examined with the framework of content analysis. The advertisements of AK Party, CHP and MHP (the first three parties in terms of vote number gained) published in local newspapers of Nigde (Nigde Haber, Gundem, Yeni Yildiz, Hamle) between 1 March and 28 March 2009 were studied and compared with content analysis.
 • ATABEK, Ümit (2009), “Kitle İletişim Araştırma Yöntem ve Teknikleri Ders Notları”, http://mediaif.emu.edu.tr/pages/atabek/docs/yntem.txt, erişim tarihi: 17.12.2009.
 • BALCI, Şükrü (2001), Seçmenleri Etkileme Sürecinde Siyasal Reklamcılık Olgusu (1999 Genel Seçimleri Örneği), Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Selçuk Ünv. SBE, Konya.
 • BALCI, Şükrü (2006), Negatif Siyasal Reklamlarda İkna Edici Mesaj Stratejisi Olarak Korku Çekiciliği Kullanımı, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Selçuk Ünv. SBE, Konya.
 • DİVANOĞLU, Sevilay (2007), Seçim Kampanyalarında Milletvekili Adaylarının ve Partilerin Kullandıkları Pazarlama Karması Elemanları Üzerine Bir Araştırma, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Niğde Ünv. SBE, Niğde.
 • GÜRBÜZ, Esen ve M. Emin İNAL (2004), Siyasal Pazarlama Stratejik Bir Yaklaşım, Nobel Yay., Ankara.
 • YEREL SEÇİM (2009), http://www.yerelsecim.com/29-Mart-Secim-Sonuclari/Secim-Sonuclari- Belediye-Nigde.asp, erişim tarihi: 16.12.2009.
 • KARABAĞ, Özgür (2009), 2009 Yerel Seçimlerinde Yerel Basında Siyasal Reklamcılık Uygulamaları: Niğde Örneği,” Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Niğde Ünv. SBE, Niğde.
 • MUCUK, İsmet (2009), Pazarlama İlkeleri, Türkmen Kitabevi, 17. Bs., İstanbul.
 • ÖZKÖK, Figen (1993), 1991 Erken Genel Seçimlerinde Türk Basınında Siyasal Reklamcılık, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Ünv. SBE, İstanbul.
 • ROBERTSON, Carl W. (1997), Text Analysis for the Social Sciences: Methods for Drawing Inferences from Texts and Transcripts, Lawrence Erlbaum, Mahwah, New Jersey, USA.
 • TAN, Ahmet (2002), İlke ve Uygulamalarıyla Politik Pazarlama, Papatya Yay., İstanbul.
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Author: M. Emin İNAL Özgür KARABAĞ

Bibtex @ { niguiibfd211348, journal = {Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi}, issn = {1308-4208}, eissn = {1308-4216}, address = {Ömer Halisdemir Üniversitesi}, year = {2010}, volume = {3}, pages = {41 - 56}, doi = {}, title = {29 Mart 2009 Yerel Seçimlerinde Siyasal Partilerin Niğde Yerel Basınında Yer Alan Reklamlarının Karşılaştırmalı Bir Analizi.}, key = {cite}, author = {KARABAĞ, M. Emin İNAL Özgür} }
APA KARABAĞ, M . (2010). 29 Mart 2009 Yerel Seçimlerinde Siyasal Partilerin Niğde Yerel Basınında Yer Alan Reklamlarının Karşılaştırmalı Bir Analizi.. Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 3 (1), 41-56. Retrieved from http://dergipark.org.tr/niguiibfd/issue/19746/211348
MLA KARABAĞ, M . "29 Mart 2009 Yerel Seçimlerinde Siyasal Partilerin Niğde Yerel Basınında Yer Alan Reklamlarının Karşılaştırmalı Bir Analizi.". Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 3 (2010): 41-56 <http://dergipark.org.tr/niguiibfd/issue/19746/211348>
Chicago KARABAĞ, M . "29 Mart 2009 Yerel Seçimlerinde Siyasal Partilerin Niğde Yerel Basınında Yer Alan Reklamlarının Karşılaştırmalı Bir Analizi.". Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 3 (2010): 41-56
RIS TY - JOUR T1 - 29 Mart 2009 Yerel Seçimlerinde Siyasal Partilerin Niğde Yerel Basınında Yer Alan Reklamlarının Karşılaştırmalı Bir Analizi. AU - M. Emin İNAL Özgür KARABAĞ Y1 - 2010 PY - 2010 N1 - DO - T2 - Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 41 EP - 56 VL - 3 IS - 1 SN - 1308-4208-1308-4216 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 29 Mart 2009 Yerel Seçimlerinde Siyasal Partilerin Niğde Yerel Basınında Yer Alan Reklamlarının Karşılaştırmalı Bir Analizi. %A M. Emin İNAL Özgür KARABAĞ %T 29 Mart 2009 Yerel Seçimlerinde Siyasal Partilerin Niğde Yerel Basınında Yer Alan Reklamlarının Karşılaştırmalı Bir Analizi. %D 2010 %J Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi %P 1308-4208-1308-4216 %V 3 %N 1 %R %U
ISNAD KARABAĞ, M. Emin İNAL Özgür . "29 Mart 2009 Yerel Seçimlerinde Siyasal Partilerin Niğde Yerel Basınında Yer Alan Reklamlarının Karşılaştırmalı Bir Analizi.". Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 3 / 1 (April 2010): 41-56.