Year 2010, Volume 3, Issue 1, Pages 158 - 162 2010-04-01

Net Hata Noksan Kaleminin Sürüdürülebilirliği: 1950 - 2007 Dönemi Türkiye Ekonomisi Üzerine Bir Analiz.
NET HATA VE NOKSAN KALEMİNİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ: 1950-2007 DÖNEMİ TÜRKİYE EKONOMİSİ ÜZERİNE BİR ANALİZ

Ferit KULA Alper ASLAN [1] , Alper ASLAN [2]

161 170

In this paper, it is applied Zivot-Andrews unit root test to examine the sustainability of the balancing item of the balance of payments for Turkey from 1950 to 2007. T he main finding is that the balancing item of the balance of payments in Turkey is characterised by sationary, series meaning that the balancing item is sustainable. This result implies that the credit and debit sides of the balance of payments accounts are moving together and short-run volatility in the balancing item has no effect on the reliability of reporting of the balancing item in the long-run.
Dışa açık bir ekonomide ödemeler bilançosu verileri ülke ekonomisi hakkında dikkatle takip edilen göstergelerdir. Ödemeler bilançosu verileri çift taraflı kayıt prensibine göre tutulur ve bu nedenle alacaklı ve borçlu işlemlerin dengede olması beklenir. Ancak uygulamada çeşitli nedenlerden dolayı ödemeler bilançosunda ortaya çıkan dengesizlikler net hata ve noksan (NHN) kalemi kullanılarak denkleştirilir. NHN kaleminin zaman zaman büyük değerlere ulaşması tartışmaları da gündeme getirmektedir. NHN kalemine ilişkin iki temel tartışma alanı vardır. Bunlardan ilki NHN kalemini belirleyen faktörlerdir. Konunun bu yönü araştırmanın dışında bırakılmıştır. Diğer tartışma alanı ise NHN kaleminin sürdürülebilirliğidir. Bu araştırmada 1950-2007 Türkiye ödemeler bilançosu NHN kaleminin sürdürülebilirliği Zivot-Andrews birim kök testi ile sınanmıştır. Analiz sonucu elde edilen bulgular Türkiye için NHN kaleminin sürdürülebilir olduğunu göstermektedir.
 • Christiano, L.]. (1992), “Searching for a Break in GNP”, Journal of Business and Economic Stan'stt'cs, 10:23 11249.
 • Çıplak, U. (2005), “Ödemeler Dengesinde “Net Hata ve Noksan Kalemi” Üzerine Bir Değerlendirme”, mrw. tcmb. go v. tr/venifevdsfvnvinritimplar/Nel%2 OHnrn %2 Ove %20 Naksnnpdf. (Erişim tarihi:28. 02. 2009).
 • Duffy, M. and Renton, A. (19171), “An analysis of the UK balancing item", International Economic Review, 12:448—64.
 • Fausten, D. K. and Brooks, R. D. (1996), “The balancing item in Australia’s balance of payments accounts: an impressionistic View“, Applied Economics. 28: 1303—1 l.
 • Fausten, D. K. and Pickett, B. (2004), ‘Errors & omissions’ in the reporting of Australia’s cross-border transactions”, Australian Economic Papers, 43: 101—15.
 • Mishra V., Smyth R., and T.C. Thang (2008), “ Is The Balancing Item for Australia Sustainable? Evidence From A Threshold Autoregressive Model With An Autoregressive Unit Root Model” Australian Economics Papers, 47, 2(06): 190— 198.
 • Perron, P., ( 1989), “Ther Great Crash, the Oil Price Shock, and the Unit Root Hypothesis", Economerrico, 5116): 1631—1401.
 • Tang, T. C. (20063), “The inşuences of economic openness on Japan’s balancing item: an empirical note", Applied Economics Letters, 13:7—10.
 • Tang, T. C. (2006b), “Japan‘s balancing item: do timing errors matter'E'”, Applied Economics Letters, 13:81—7.
 • Tang T.C. (2007), “Sustainability of balancing item of balance of payments accounts: fresh empirical evidence for G? countries", Applied Economics Letters, 14, 251—254
 • Tang, T.C. and E. P. H. Lau (2008), “An empirical investigation on sustainability of balancing item in Asian countries”, Applied Economics Letters, 15: 1 17—123.
 • TÜİK (2008), İstatistik Göstergeler: 1 923-2007, Ankara.
 • Zivot E., and Andrews W. K. D., (1992), “Further Evidence On The Great Crash, The Oil— Price Shock, And The Unit-Root Hypothesis", Journal Of Business & Economic Statistics, 10:251-237.
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Author: Ferit KULA Alper ASLAN

Author: Alper ASLAN

Bibtex @ { niguiibfd211355, journal = {Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi}, issn = {1308-4208}, eissn = {1308-4216}, address = {Ömer Halisdemir Üniversitesi}, year = {2010}, volume = {3}, pages = {158 - 162}, doi = {}, title = {NET HATA VE NOKSAN KALEMİNİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ: 1950-2007 DÖNEMİ TÜRKİYE EKONOMİSİ ÜZERİNE BİR ANALİZ}, key = {cite}, author = {ASLAN, Ferit KULA Alper and ASLAN, Alper} }
APA ASLAN, F , ASLAN, A . (2010). NET HATA VE NOKSAN KALEMİNİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ: 1950-2007 DÖNEMİ TÜRKİYE EKONOMİSİ ÜZERİNE BİR ANALİZ. Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 3 (1), 158-162. Retrieved from http://dergipark.org.tr/niguiibfd/issue/19746/211355
MLA ASLAN, F , ASLAN, A . "NET HATA VE NOKSAN KALEMİNİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ: 1950-2007 DÖNEMİ TÜRKİYE EKONOMİSİ ÜZERİNE BİR ANALİZ". Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 3 (2010): 158-162 <http://dergipark.org.tr/niguiibfd/issue/19746/211355>
Chicago ASLAN, F , ASLAN, A . "NET HATA VE NOKSAN KALEMİNİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ: 1950-2007 DÖNEMİ TÜRKİYE EKONOMİSİ ÜZERİNE BİR ANALİZ". Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 3 (2010): 158-162
RIS TY - JOUR T1 - NET HATA VE NOKSAN KALEMİNİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ: 1950-2007 DÖNEMİ TÜRKİYE EKONOMİSİ ÜZERİNE BİR ANALİZ AU - Ferit KULA Alper ASLAN , Alper ASLAN Y1 - 2010 PY - 2010 N1 - DO - T2 - Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 158 EP - 162 VL - 3 IS - 1 SN - 1308-4208-1308-4216 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi NET HATA VE NOKSAN KALEMİNİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ: 1950-2007 DÖNEMİ TÜRKİYE EKONOMİSİ ÜZERİNE BİR ANALİZ %A Ferit KULA Alper ASLAN , Alper ASLAN %T NET HATA VE NOKSAN KALEMİNİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ: 1950-2007 DÖNEMİ TÜRKİYE EKONOMİSİ ÜZERİNE BİR ANALİZ %D 2010 %J Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi %P 1308-4208-1308-4216 %V 3 %N 1 %R %U
ISNAD ASLAN, Ferit KULA Alper , ASLAN, Alper . "NET HATA VE NOKSAN KALEMİNİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ: 1950-2007 DÖNEMİ TÜRKİYE EKONOMİSİ ÜZERİNE BİR ANALİZ". Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 3 / 1 (April 2010): 158-162.