Namık Kemal Medical Journal
Cover Image
e-ISSN 2587-0262 | Period Tri-annual | Founded: 2013 | Publisher Namik Kemal University |

35.370

153.062

Sayın Okurlarımız, Yazarlarımız ve Hakemlerimiz

 

2013 yılından bu yana Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesinde Dergipark desteği ile yayınlanmakta olan  International Journal of Basic and Clinical Medicine adlı dergimizde Tıp Fakültesi Dekanımız ve dergi editör kurulu kararı ile isim değişikliği yapmış bulunmaktayız. Dergimizin yeni adı Namık Kemal Tıp Dergisi (Namık Kemal Medical Journal), kısa adı ise NKMJ olarak değiştirilmiştir. Daha önceki isimle yayınlanmış olan yazılarınızın arşiv aktarımı yapılmıştır. 

Namık Kemal Tıp Dergisi, ulusal ve uluslararası ilgili tüm tıbbi kurum ve kişilere basılı ve elektronik olarak ücretsiz ulaşmayı hedefleyen bilimsel bir dergidir. Namık Kemal Tıp Dergisi  ULAKBİM Türk Tıp Dizini-TR Dizin (2018 yılı dahil) kapsamında yer almaktadır. 

Namık Kemal Tıp Dergisi Türkiye’de yapılan araştırmaların uluslararası bilim çevrelerine duyurulması, paylaşılması ve bu bağlamda Türkiye’nin tanıtılmasına katkıda bulunmayı misyon edindiğinden, özellikle özgün araştırma niteliğindeki yazıları yayınlamaya öncelik vermektedir.

Dergimiz yılda üç kez olmak üzere (Nisan, Ağustos, Aralık) dört ayda bir yayınlanan hakemli bir dergidir. 

Namık Kemal Tıp Dergisi Editör Kurulu

Namık Kemal Medical Journal

e-ISSN 2587-0262 | Period Tri-annual | Founded: 2013 | Publisher Namik Kemal University |
Cover Image

35.370

153.062

Sayın Okurlarımız, Yazarlarımız ve Hakemlerimiz

 

2013 yılından bu yana Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesinde Dergipark desteği ile yayınlanmakta olan  International Journal of Basic and Clinical Medicine adlı dergimizde Tıp Fakültesi Dekanımız ve dergi editör kurulu kararı ile isim değişikliği yapmış bulunmaktayız. Dergimizin yeni adı Namık Kemal Tıp Dergisi (Namık Kemal Medical Journal), kısa adı ise NKMJ olarak değiştirilmiştir. Daha önceki isimle yayınlanmış olan yazılarınızın arşiv aktarımı yapılmıştır. 

Namık Kemal Tıp Dergisi, ulusal ve uluslararası ilgili tüm tıbbi kurum ve kişilere basılı ve elektronik olarak ücretsiz ulaşmayı hedefleyen bilimsel bir dergidir. Namık Kemal Tıp Dergisi  ULAKBİM Türk Tıp Dizini-TR Dizin (2018 yılı dahil) kapsamında yer almaktadır. 

Namık Kemal Tıp Dergisi Türkiye’de yapılan araştırmaların uluslararası bilim çevrelerine duyurulması, paylaşılması ve bu bağlamda Türkiye’nin tanıtılmasına katkıda bulunmayı misyon edindiğinden, özellikle özgün araştırma niteliğindeki yazıları yayınlamaya öncelik vermektedir.

Dergimiz yılda üç kez olmak üzere (Nisan, Ağustos, Aralık) dört ayda bir yayınlanan hakemli bir dergidir. 

Namık Kemal Tıp Dergisi Editör Kurulu

Volume 7 - Issue 1 - Apr 2019
 1. Variköz Ven Hastalarında Doku Eser Element Düzeylerinin Atomik Absorbsiyon Spektrometresi ile Tayini
  Pages 1 - 7
  Devrim SARIBAL, Eyüp Murat KANBER
 2. Evaluation of Obesity Degree from The Points of View of Chronological as Well as Metabolic Ages
  Pages 8 - 12
  Metin DONMA, Orkide DONMA
 3. Bronşiolitli Çocuklarda Hastalık Aktivitesinin Değerlendirilmesinde Nötrofil / Lenfosit Oranı Yeni Bir Biyobelirteç Olabilir mi?
  Pages 13 - 18
  Eda ÇELİK GÜZEL, Çiğdem FİDAN, Savaş GÜZEL, Cem PAKETÇİ, Aliye ÇELİKKOL
 4. Fetal Hareketlerde Azalma Şikayeti Olan Gebelerin Perinatal Değerlendirilmesi
  Pages 19 - 24
  İsa şükrü ÖZ
 5. Assessment of Methotrexate Efficacy in The Treatment of Ectopic Pregnancy
  Pages 25 - 30
  Mehmet OBUT, Hanifi BADEMKIRAN, Sedat AKGÖL, Bekir KAHVECİ, İhsan BAĞLI, Süleyman Cemil OĞLAK, Mehmet Şukru BUDAK
 6. Yenidoğanda Vasküler Kaynaklı Ender Görülen Bir Solunum Sıkıntısı Nedeni: Çift Arkus Aorta
  Pages 31 - 34
  Mustafa Devran AYBAR, Aslan BABAYİĞİT, Taliha ÖNER
 7. Karpal Tünel Sendromu Tanısında Ultrasonografinin Yeri
  Pages 35 - 45
  Şadiye SARATAŞ
 8. Malathion ve Onosma nigricaule (Boraginaceae)’nin Fare Böbrek Dokusunda Leptin Üzerine Etkilerinin İmmunohistokimyasal Olarak İncelenmesi
  Pages 46 - 46
  Buket BAKIR, Sevda Eliş YILDIZ, Dinçer ERDAĞ, Mahmut SÖZMEN, Hasan Asker
Journal History
Journal Previous Name ISSN eISSN Year
International Journal of Basic and Clinical Medicine 2148-0613 2013-2018
YENİ ADI

Namık Kemal Tıp Dergisi 

Arşive buradan erişebilirsiniz.

Previously Titled As

 International Journal of Basic and Clinical Medicine

Archives can be reached from this link

Dizinler ve Platformlar