Nüsha Şarkiyat Araştırmaları Dergisi
Cover Image
ISSN 1303-0752 | Period Biannually | Founded: 2001 | Publisher Oku Anonim Şirketi | http://nusha.com.tr/

Nüsha Şarkiyat Araştırmaları Dergisi, şarkiyat (dil, edebiyat, edebiyat tarihi, kültür) alanında, yılda iki sayı olarak yayımlanan hakemli uluslararası bir dergidir. Derginin yayın dili Türkçe, Arapça, Farsça, Urduca ve İngilizcedir. Nüsha Şarkiyat Araştırmaları Dergisi'nde yayımlanacak olan makalelere DOI (Dijital Object Identifier) numarası atanacaktır.

Yayın Kurulu

        Prof. Dr. Hicabi Kırlangıç (Ankara Üniversitesi)

        Prof. Dr. Derya Örs ( Türkiye Cumhuriyeti Tahran Büyükelçisi)

        Prof. Dr. Musa Yıldız (Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi)

        Prof. Dr. Muhammet Hekimoğlu (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi)

        Prof. Dr. Kemal Tuzcu (Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi)

      

Editörler

Prof. Dr. Hicabi Kırlangıç (Ankara Üniversitesi)

Prof. Dr. Muhammet Hekimoğlu (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi)

Doç. Dr. Osman Düzgün (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Fatma Kopuz Çetinkaya (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi)


Editör Yardımcıları

Arş. Gör. Gökhan Çetinkaya (Kırıkkale Üniversitesi)

Yer Aldığı İndeksler ve Veritabanları

Nüsha Şarkiyat Araştırmaları Dergisi, TÜBİTAK ULAKBİM Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı (SBVT)  ve Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBİAD) tarafından taranmaktadır.


Nüsha Şarkiyat Araştırmaları Dergisi

ISSN 1303-0752 | Period Biannually | Founded: 2001 | Publisher Oku Anonim Şirketi | http://nusha.com.tr/
Cover Image

3.528

10.316

Nüsha Şarkiyat Araştırmaları Dergisi, şarkiyat (dil, edebiyat, edebiyat tarihi, kültür) alanında, yılda iki sayı olarak yayımlanan hakemli uluslararası bir dergidir. Derginin yayın dili Türkçe, Arapça, Farsça, Urduca ve İngilizcedir. Nüsha Şarkiyat Araştırmaları Dergisi'nde yayımlanacak olan makalelere DOI (Dijital Object Identifier) numarası atanacaktır.

Yayın Kurulu

        Prof. Dr. Hicabi Kırlangıç (Ankara Üniversitesi)

        Prof. Dr. Derya Örs ( Türkiye Cumhuriyeti Tahran Büyükelçisi)

        Prof. Dr. Musa Yıldız (Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi)

        Prof. Dr. Muhammet Hekimoğlu (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi)

        Prof. Dr. Kemal Tuzcu (Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi)

      

Editörler

Prof. Dr. Hicabi Kırlangıç (Ankara Üniversitesi)

Prof. Dr. Muhammet Hekimoğlu (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi)

Doç. Dr. Osman Düzgün (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Fatma Kopuz Çetinkaya (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi)


Editör Yardımcıları

Arş. Gör. Gökhan Çetinkaya (Kırıkkale Üniversitesi)

Yer Aldığı İndeksler ve Veritabanları

Nüsha Şarkiyat Araştırmaları Dergisi, TÜBİTAK ULAKBİM Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı (SBVT)  ve Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBİAD) tarafından taranmaktadır.


Volume 18 - Issue 47 - Dec 2018
 1. BÜYÜK SELÇUKLU DEVLETİ SARAY ŞAİRİ EMÎR MU‘İZZÎ’NİN DÎVÂNI’NDA SELÇUKLU HÂTUNU MÂH MELEK HÂTUN
  Pages 1 - 14
  Gökhan Gökmen
 2. ARAP EDEBİYATINDAKİ YUNAN ETKİSİ
  Pages 15 - 44
  Esat AYYILDIZ, L. E. Goodman
 3. FERİBA VEFİ’NİN UÇUP GİDEN BİR KUŞ ROMANINDA KADIN KİMLİĞİ
  Pages 45 - 64
  Serpil Yıldırım
 4. BAHA TAHİR'İN ''DÜN GECE RÜYAMDA SENİ GÖRDÜM'' ADLI ÖYKÜSÜ ÜZERİNE
  Pages 65 - 82
  Zafer Ceylan
 5. ŞEYH-MÜRİT İLETİŞİMİNİN YAZMA GELENEĞİNE KATKISI: MELA ZAHIRÊ TENDÛREKÎ’NİN DÎWAN’I
  Pages 83 - 108
  Ayhan TEK
 6. SEYYİD AHMED HAN’IN PAKİSTAN İDEOLOJİSİNİN OLUŞUMUNA KATKILARI
  Pages 109 - 126
  Davut Şahbaz
 7. CAHİLİYE DEVRİNDE ARAPLARDA KEHANET VE KÂHİNLİK
  Pages 127 - 148
  Mehmet Bölükbaşı
 8. MESNEVÎ’NİN POETİK BEYİTLERİ ÜZERİNE-II
  Pages 149 - 170
  MUSA BALCI
 9. ANADOLU’DA FARSÇA ÖĞRETİMİ İÇİN YAZILMIŞ BİR KONUŞMA KILAVUZU: FÂRİSÎ TEKELLÜM RİSÂLESİ
  Pages 171 - 190
  Gökhan Çetinkaya
 10. HASSAN B. SÂBİT VE KA’B B. MÂLİK’İN ŞİİRLERİNDE HZ. PEYGAMBER (SAV) İMAJI
  Pages 191 - 214
  Dursun Hazer
 11. YEMEN’DE BİR İBNÜ’L-ARABÎ MÜDÂFİİ: MECDÜDDÎN el-FÎRÛZÂBÂDÎ
  Pages 215 - 242
  Güldane Gündüzöz
 12. دراسة فنَّيَّة جماليَّة لخطبة قطري بن الفجاءة
  Pages 243 - 268
  MUSTAFA MAWAS
 13. النّص الحديثي بين القراءة التّفسيرية التّزامنية والقراءة المقاصدية المُثمرة
  Pages 269 - 308
  Medhet Korichi
 14. İSPANYA İRAN ARAŞTIRMALARI DERNEĞİNİN SEKİZİNCİ ULUSLARARASI KONGRESİNİN ARDINDAN
  Pages 309 - 314
  ALİ TEMİZEL