Accepted Submissions

  • “Bi-wādī ad-dumūʿ al-ʿandamiyya bi-wādī ad-diyār ar-rūmiyya” by Muḥibb ad-Dīn al-Hamawī: A Study
    Abdulsattar ELHAJHAMED Apr 27, 2019
  • Abbasi Şiirinde Ağıt: İbnu'r-Rûmî'nin Kasidesinde Oğluna Ağıtı
    Mehmet Ali Kılay Araz Jun 19, 2019