Aim

Nüsha Şarkiyat Araştırmaları Dergisi, şarkiyat (dil, edebiyat, edebiyat tarihi, kültür) alanında yapılan çalışmaları yayımlamayı amaçlayan akademik bir dergidir.

Scope

Nüsha Şarkiyat Araştırmaları Dergisi, şarkiyat (dil, edebiyat, edebiyat tarihi, kültür) alanında,  yılda iki sayı (Haziran-Aralık) olarak yayımlanan hakemli uluslararası bir dergidir. Derginin yayın dili Türkçe, Arapça, Farsça, Urduca ve İngilizcedir.