Year 2018, Volume 18, Issue 47, Pages 109 - 126 2018-12-28

SEYYİD AHMED HAN’IN PAKİSTAN İDEOLOJİSİNİN OLUŞUMUNA KATKILARI
Syed Ahmad Khan’s Contributions to the Formation of the Pakistan Ideology

Davut Şahbaz [1]

37 190

Müslüman Hindistan’ın ileri gelen reformcularından olan Seyyid Ahmed Han, 17 Ekim 1817 tarihinde Hindistan Delhi’de doğdu. İlk eğitimini ulemadan aldıktan sonra, Kuran eğitiminin yanında Urdu, Arap ve Fars edebiyatı eğitimi gördü. Ahmed Han, yüksek eğitimini tamamladıktan sonra 1837 yılında Doğu Hindistan Şirketi’nde memur olarak çalışmaya başladı. Ardından yaklaşık 21 yıl çeşitli kurumlarda yargıçlık yaptı.

Hindistan’da 1857 yılındaki Bağımsızlık Savaşından sonra Müslümanlar önceden sahip oldukları gücü kaybetti ve mülklerine el konuldu. Bu kaotik süreçte, Seyyid Ahmed Han Müslümanları uyandırdı ve onlara yeniden güçlenmelerini sağlayacak hedefler çizdi.

Seyyid Ahmed Han’ın Müslümanların yeniden güç kazanımlarını öngören kuramı, İngilizlerle işbirliği ve modern eğitim kavramlarını kapsayan iki temel ilkeye dayanıyordu. Ahmed Han’a göre Hindular ve Müslümanlar arasında oldukça büyük dini ve kültürel farklılıklar bulunuyordu. İşte bu yüzden, Müslümanların geniş haklar edinebilmeleri için çok çalıştı ve Pakistan ideolojisinin temelini oluşturacak iki ulus teorisini oluşturdu.

Syed Ahmad Khan, a leading reformer of Muslim India was born on 17 October 1817 in Delhi in India. He got his first education from Ulema. Then he recieved education in Urdu, Arabic and Parsian literature along with the Quran. After completing his higher education, Ahmad Khan became a officer in the East Indian Company in 1837. Then he worked as a judge for 21 years at various institutions.

     After the 1857 Independence War in India, Muslims lost their previous power and their proporties were impounded. İn this caotic situation, Syed Ahmad Khan awakened the Muslims and set the goals for them to strengthen again.

Syed Ahmad Khan’s theory of empowerment the Muslims was based on two themes that included co-operation with the British Goverment and modern education. According to Ahmad Khan, it was huge religious and cultural differences between Hindus and Muslims. Therefore he worked hardly to gain broad rights for Muslims and created two nation theory which became the basis of Pakistan ideology.

  • Bright, James Wine. (2015). Tarih-i Pakistan. (Urduya Çev.Mahmud Şahid Şevket).Lahore: Darulshaour Publications.Bulgur, Durmuş. (2007). XIX. Yüzyıl Hint Kıtasında İSLAMİ FİKİR AKIMLARI. Konya:Tablet Kitabevi.Çerağ, Muhammed Ali. (1996). Tarih-i Pakistan. Lahore: Sang-e Meel Publications.Fatima, Nahid. (2012). Unnisvin Sadi Min Urdu Zıban. Delhi: Adabıstan Publications.Gauhar, Altaf. (1967). Twenty Years of Pakistan 1947-1967. Karachı: Pakıstan Publications.Kişmir, Aykut. (2013). Aligarh Aydınlarının Üslup Yönleri. 13. UluslararasıDil, Yazın ve Deyişbilim Sempozyumu:Basit Üslup (26-28 Eylül) Bildirileri, Kars, Kafkas Üniversitesi Yay. s.33-40. Kuyumcu, Hakan. (Kış 2006) Urducanın Gelişiminde Etkin Olan İlk Batılı Eğitim Kurumları ve Aligarh Hareketi. Nüsha. Yıl VI, Sayı 20. Ankara.Majid, A. Majid,A. Habib, Z. (2014). Genesis of the Two Nations Theory and the Quaid-e-Azam, Pakistan Vision Dergisi, Volume 15, No 1, s. 180-192.Mahmud, Safrar. (2016). Pakistan: Tarih Aor Siyaset. Lahore: Sang-e Meel Publications.Haşimi, Muzaffer Mehdi. (2000). Tarih Nazariyah Pakistan. Multan: Karvan Adab.Özcan, Asuman Belen. (2012). Doğu Kültüründe Anlatı Geleneği:Urdu Nesri. Ankara: hdy Yayınları.Rahim,M.A. Chugtai,M.D. Zaman, W. Hamid,A. (1967). A Short Hıstory of Pakıstan. Karachı: The Inter Services Press Limited.Seyyid, Ferzana. (2013). Nukuş-u Adab. Lahore:Sang-e Meel Publications.Shaikh, Irfan Ahmed, Jatoi,Bashir Ahmed, Shah, Syed Faisal Hyder. (2016). Syed Ahmad Khan (1817-1898) An Educationist and Reformer Of South Asia. JPUHS, Volume 29, No 2. s.103-115.Soydan, Celal. (2016). İkbâl’e Dair. Ankara: Hece Yayınları.Tişna, Nezir Ahmed. (2013). Tarih-i Pakistan 1947-2013. Celum: Book Corner.Waseem, Filza. (2014). Sir Sayyid Ahmad Khan and the Identity Formation of Indian Muslims through Education. Rewiew of History and Political Science, Volume 2, No 5, s.131-148.Zaıdı, Alı Jawad. (1993). A Hıstory of Urdu Lıterature. Delhi:Sahıtya Akademı.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Author: Davut Şahbaz (Primary Author)
Institution: ANKARA ÜNİVERSİTESİ, DİL VE TARİH COĞRAFYA FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Bibtex @research article { nusha475160, journal = {Nüsha}, issn = {1303-0752}, address = {Oku Anonim Şirketi}, year = {2018}, volume = {18}, pages = {109 - 126}, doi = {10.32330/nusha.475160}, title = {SEYYİD AHMED HAN’IN PAKİSTAN İDEOLOJİSİNİN OLUŞUMUNA KATKILARI}, key = {cite}, author = {Şahbaz, Davut} }
APA Şahbaz, D . (2018). SEYYİD AHMED HAN’IN PAKİSTAN İDEOLOJİSİNİN OLUŞUMUNA KATKILARI. Nüsha, 18 (47), 109-126. DOI: 10.32330/nusha.475160
MLA Şahbaz, D . "SEYYİD AHMED HAN’IN PAKİSTAN İDEOLOJİSİNİN OLUŞUMUNA KATKILARI". Nüsha 18 (2018): 109-126 <http://dergipark.org.tr/nusha/issue/41856/475160>
Chicago Şahbaz, D . "SEYYİD AHMED HAN’IN PAKİSTAN İDEOLOJİSİNİN OLUŞUMUNA KATKILARI". Nüsha 18 (2018): 109-126
RIS TY - JOUR T1 - SEYYİD AHMED HAN’IN PAKİSTAN İDEOLOJİSİNİN OLUŞUMUNA KATKILARI AU - Davut Şahbaz Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.32330/nusha.475160 DO - 10.32330/nusha.475160 T2 - Nüsha JF - Journal JO - JOR SP - 109 EP - 126 VL - 18 IS - 47 SN - 1303-0752- M3 - doi: 10.32330/nusha.475160 UR - https://doi.org/10.32330/nusha.475160 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Nüsha Şarkiyat Araştırmaları Dergisi SEYYİD AHMED HAN’IN PAKİSTAN İDEOLOJİSİNİN OLUŞUMUNA KATKILARI %A Davut Şahbaz %T SEYYİD AHMED HAN’IN PAKİSTAN İDEOLOJİSİNİN OLUŞUMUNA KATKILARI %D 2018 %J Nüsha %P 1303-0752- %V 18 %N 47 %R doi: 10.32330/nusha.475160 %U 10.32330/nusha.475160
ISNAD Şahbaz, Davut . "SEYYİD AHMED HAN’IN PAKİSTAN İDEOLOJİSİNİN OLUŞUMUNA KATKILARI". Nüsha 18 / 47 (December 2018): 109-126. https://doi.org/10.32330/nusha.475160