Year 2018, Volume 13, Issue 4, Pages 302 - 315 2018-10-13

TRAMVAYIN KAMPÜS YERLEŞKESİ İÇİNE ENTEGRASYONUNUN YAYA GÜVENLİĞİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

SÜHEYLA BÜYÜKŞAHİN SIRAMKAYA [1]

62 188

Kendi içinde bir kent olarak planlanan kampüs yerleşkeleri; eğitim-öğretim faaliyetlerinin yanında sosyal ve kültürel yapısıyla da kent kimliğine katkıda bulunmaktadır. Bu anlamda, kampüs planlaması sosyo-kültürel, ekonomik ve politik bir kavramdır. Dinamik bir yapıya sahip olan üniversitelerin, gelişme ve büyümelere açık olarak esnek bir yapıda tasarlanması ve kampüs içi yaya-taşıt trafiğinin belirli ölçütler doğrultusunda planlanması güvenlik, ekonomiklik ve hızlı erişim açısından büyük önem arz etmektedir. Çalışma kapsamında ele alınan Konya Selçuk Üniversitesi Alaaddin Keykubat Kampüsü, öğrenci nüfusunun artması ve buna paralel olarak ulaşım ihtiyaçlarının değişmesi sebebiyle hem yapısal hem de ulaşım ölçeğinde birçok değişim yaşamıştır. Konya il merkezinde kullanılan tramvayın kampüs içi ulaşımına sonradan girmesi ile yaya güvenliği açısından tehdit unsuru oluşturan problemler ortaya çıkmıştır. Bu bağlamda çalışma alanı, tasarım ölçütleri açısından değerlendirilerek, değişen durumlara adaptasyonda mevcut sorunlar belirlenecektir. Elde edilen veriler ışığında kampüsün fiziksel gelişimine olumlu yönde katkı sağlayabilecek sonuçların ortaya konulması amaçlanmaktadır.

Kampüs Yerleşkeleri, Yaya-Taşıt Güvenliği, Toplu Taşıma, Tramvay, Kampüs Planlaması
 • [1] Türk Dil Kurumu, (www.tdk.gov.tr, bkz. Üniversite).
 • [2] Mantran, R., (1989). Osmanlı İmparatorluk Tarihi 2. (Çeviri: 1995, S. Taninli). Cem Yayınevi, İstanbul.
 • [3] Sönmezler, K., (1995). Üniversiteler. Yüksek Lisans Tezi. Mimar Sinan Üniversitesi. Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • [4] Türeyen, M.N., (2002). Yükseköğretim Kurumları-Kampuslar. Tasarım Yayın Grubu.
 • [5] Erçevik, B. ve Önal, F., (2011). Üniversite Kampüs Sistemlerinde Sosyal Mekân Kullanımları. Megaron 6(3), 151-161.
 • [6] Aydın, D., (2003). Üniversite Kampüs Tasarımı Üzerine Düşünceler. S.Ü. İletişim Fakültesi Uygulama Gazetesi. Sayı 50, Konya.
 • [7] Tekin, R. ve Kılıç, M., (2014). Kampüs İçi Ulaşımda Alternatif Seçimler: Karabük Üniversitesi Örneği. Uluslararası İşletme ve Yönetim Dergisi. C:2, S:3, Yıl:2014, ss:262-285.
 • [8] Nalçakan, M., (2003). Türkiye Ekonomisi Açısından Ulaştırma Sektöründe Demiryolu Taşımacılığının Önemi ve Ekonometrik Model İle Türkiye Demiryolu Yurtiçi Yük Taşıma Talebinin Analizi (1980-2000). Eskişehir: Yayınlanmamış Doktora Tezi.
 • [9] Gökdağ, M., (2014). Kentsel Ulaşımda Karayolu ve Raylı Taşıma Sistemlerinin Bazı Önemli Faktörlere Göre Karşılaştırılması. webcache.googleusercontent.: http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:qqobPfDB_vwJ:arsiv.mmo.org.tr/pdf/11189.pdf+&cd=1&hl=tr&ct=clnk&gl=tr
 • [10] Ünal, L., (2014). 21. Yüzyılda Ulaştırma ve Akılı Ulaşım Sistemleri.
 • [11] e-kütüphane:http://www.e-kutuphane.imo.org.tr/pdf/11682.pdf
 • [12] Yardımcı, D.F., (2013). Ulaşım Hizmetleri (Kamu Ekonmisi Perspektifi). Bursa: Dora Yayıncılık.
 • [13] Çiftçi, Ö., (2006). Metropoliten Alanda Bisiklet Yolu Planlaması. İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı, Ulaştırma Mühendisliği Programı, İstanbul, 127.
 • [14] Kuşat Gürün, D. ve Çınar, Ö., (2006). Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi’nin Avşar Yerleşke Planının İrdelenmesi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Fen ve Mühendislik Dergisi, 9, 1, 36-43.
 • [15] Kortan, E., (1981). Çağdaş Üniversite Kampusları Tasarımı. ODTÜ Mimarlık Fakültesi Basım İşliği.
 • [16] Önder, S., ve diğ., (1998). Selçuk Üniversitesi Aleaddin Keykubat Kampüs Alanı Alan Kullanımı ve Planlaması Üzerinde Bir Araştırma. Selçuk Üniversitesi Araştırma Fonu. Proje No 97-009, Konya.
 • [17] Büyükşahin Sıramkaya, S., (2005). Üniversite Kampüs Yerleşkeleri ve Ortak Kullanım Mekanları. Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • [18] Çınar, E., (1998). Üniversite Kampüs Planlaması ve Tasarımı Üzerine Bir Araştırma. Yüksek Lisans Tezi. İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • [19] Özer, M., (2008). Üniversite Kampüs Alanlarının Kentsel Tasarım Bağlamında Değerlendirilmesi Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) Örneklemesi. Yüksek Lisans Tezi. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Isparta.
 • [20] Ak, S., (2007). Üniversite Kampüslerinde Tasarım Kriterlerinin ve Yerleşim Sistemlerinin Büyüme ve Gelişme Olanakları Bağlamında Değerlendirilmesi. Yüksek Lisans Tezi. YTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • [21] Kasımoğlu, E., (2015). Tramvay İstasyonlarında Tasarım ve Güvenlik Esaslarının Araştırılması İstanbul T1 Tramvay Hattı İncelemesi. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • [22] Gunnarsson, B. and Löfgren A., (2001). Light Rail-Experiences from Germany, France and Switzerland, Lulea Tekniska Universitet.
 • [23] Vuchic, V., (2007). Urban Transit Systems and Technology, John Wiley&Sons. Inc., Canada.
 • [24] Öztürk, Z., (2004). Trafik Kazalarının Toplam Maliyetinin Belirlenmesi, Sixth International Conference on Advances in Civil Enginering, October 6-8, Boğaziçi University, 1777-1788.
 • [25] Anonim, (2011). Tramvay Tasarım Kriterleri, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yayını, file:///D:/s%C3%BCheyla%20D%20yedek/ArChItEcT-academy/makale-kaynak/kamp%C3%BCs-trafik/yeni/20140228_153135_10288_1_10315.pdf.
 • [26] Macdonald, A., Coxon, S., (2011). Towards a More Accessible Tram System in Melbourne. Challenges for Infrastructure Design, Australia.
 • [27] Arşiv, (2011). Selçuk Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı.
 • [28] Kuyrukçu, Z., (2012). Kampüslerde Fiziksel Değişim Üzerine Bir Araştırma: Selçuk Üniversitesi Alaeddin Keykubat Kampüsü Örneği. Yüksek Lisans Tezi. Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 138sf, Konya.
Primary Language tr
Subjects Engineering
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0001-5869-3629
Author: SÜHEYLA BÜYÜKŞAHİN SIRAMKAYA (Primary Author)
Institution: MİMARLIK BÖLÜMÜ
Country: Turkey


Bibtex @research article { nwsaeng460748, journal = {Engineering Sciences}, issn = {}, eissn = {1308-7231}, address = {NWSA}, year = {2018}, volume = {13}, pages = {302 - 315}, doi = {}, title = {TRAMVAYIN KAMPÜS YERLEŞKESİ İÇİNE ENTEGRASYONUNUN YAYA GÜVENLİĞİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ}, key = {cite}, author = {BÜYÜKŞAHİN SIRAMKAYA, SÜHEYLA} }
APA BÜYÜKŞAHİN SIRAMKAYA, S . (2018). TRAMVAYIN KAMPÜS YERLEŞKESİ İÇİNE ENTEGRASYONUNUN YAYA GÜVENLİĞİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ. Engineering Sciences, 13 (4), 302-315. Retrieved from http://dergipark.org.tr/nwsaeng/issue/39704/460748
MLA BÜYÜKŞAHİN SIRAMKAYA, S . "TRAMVAYIN KAMPÜS YERLEŞKESİ İÇİNE ENTEGRASYONUNUN YAYA GÜVENLİĞİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ". Engineering Sciences 13 (2018): 302-315 <http://dergipark.org.tr/nwsaeng/issue/39704/460748>
Chicago BÜYÜKŞAHİN SIRAMKAYA, S . "TRAMVAYIN KAMPÜS YERLEŞKESİ İÇİNE ENTEGRASYONUNUN YAYA GÜVENLİĞİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ". Engineering Sciences 13 (2018): 302-315
RIS TY - JOUR T1 - TRAMVAYIN KAMPÜS YERLEŞKESİ İÇİNE ENTEGRASYONUNUN YAYA GÜVENLİĞİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ AU - SÜHEYLA BÜYÜKŞAHİN SIRAMKAYA Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Engineering Sciences JF - Journal JO - JOR SP - 302 EP - 315 VL - 13 IS - 4 SN - -1308-7231 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Engineering Sciences TRAMVAYIN KAMPÜS YERLEŞKESİ İÇİNE ENTEGRASYONUNUN YAYA GÜVENLİĞİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ %A SÜHEYLA BÜYÜKŞAHİN SIRAMKAYA %T TRAMVAYIN KAMPÜS YERLEŞKESİ İÇİNE ENTEGRASYONUNUN YAYA GÜVENLİĞİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ %D 2018 %J Engineering Sciences %P -1308-7231 %V 13 %N 4 %R %U
ISNAD BÜYÜKŞAHİN SIRAMKAYA, SÜHEYLA . "TRAMVAYIN KAMPÜS YERLEŞKESİ İÇİNE ENTEGRASYONUNUN YAYA GÜVENLİĞİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ". Engineering Sciences 13 / 4 (October 2018): 302-315.