Year 2017, Volume 7, Issue 1, Pages 9 - 20 2017-03-29

Cloud Computing Adoption in Logistics Firms in Turkey: An Exploratory Study
Türkiye’deki Lojistik İşletmelerde Bulut Bilişim Uygulamalarının Benimsenmesi: Keşifsel Bir Araştırma

Çağlar AKTEPE [1] , Ömür YAŞAR SAATÇIOĞLU [2]

379 963

The purpose of this article is to contribute to a growing body of research on cloud computing, by studying logistics sector

in a developing country. In this study the judgement sampling method is used in determining the sample so as to get

information to find out the impact of Technological, Organizational and Environmental (TOE) context factors in the

adoption of cloud computing. Research has been performed through a descriptive research method. The sample size in

the study represents 10 logistics firms in various sizes and the interviews are performed in September-October, 2014 in

Turkey. There are a number of important findings. First of all, most of the participants are aware of the cloud computing

however there are also some who do not have knowledge about cloud computing yet. The main reasons of using

computing are found parallel with literature such as: competing with the continuously changing technology requirements,

outsourcing IT technology related issues to experts and reducing costs. The reasons for not using cloud computing are

as stated as privacy, the importance given to “data ownership”, insufficiency of service providers, privacy related risks

and incompatibility with legal processes. One of the most important necessities for adopting cloud computing is realizing

compatibility of technology infrastructure of firms with technological infrastructure of suppliers, stakeholders and

government. Most important academic contribution is adding a new variable to Technology dimension of TOE framework.

“Type of application” is a new variable in the “Technology” dimension of TOE model. Firms adopt cloud computing

depending on the properties of application. Expectations are most heavily focused on service level of service providers

and it is emphasized that logistics companies require special logistics applications in the clouds from service providers.

The research is one of the few studies looking for the dimensions of cloud computing adoption in logistics sector in a

developing country. The research both contributes to cloud computing literature and logistics literature.

 

Bu makalenin amacı, gelişmekte olan bir ülkede lojistik sektörünü inceleyerek bulut bilişim ile ilgili araştırmalara katkı

sağlamaktır. Bu araştırmada; örneklemin belirlenmesinde yargısal örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Araştırma bulut

bilişim uygulamalarının benimsenmesinde teknolojik, örgütsel ve çevresel faktörlerin etkisini belirlemeyi amaçlamaktadır.

Çalışmada betimleyici araştırma yöntemi kullanılmıştır. Örneklemde farklı büyüklükteki 10 lojistik firması bulunmaktadır.

Örneklemde blunan 10 lojistik firması ile Eylül-Ekim 2014 tarihleri arasında yüz yüze görüşme gerçekleştirilmştir.

Araştırmada önemli sonuçlar elde edilmiştir. İlk olarak; katılımcıların çoğunun bulut bilişimle ilgili farkındalığı olmasına

rağmen henüz bulut bilişim hakkında bilgisi olmayan katılımcılarda bulunmaktadır. Bulut bilişim kullanmanın nedenleri

literatürle benzer şekilde bulunmuştur: sürekli değişen teknoloji gereksinimlerini karşılayabilmek, bilgi teknolojisi ile ilgili

konuları dış kaynak kullanımı ile uzmanlara devretmek ve maliyetleri azaltmaktır. Bulut bilişim uygulamalarının

kullanılmama nedeni ise gizlilik, “veri sahipliğine” verilen önem, gizlilik ile ilgili riskler ve yasal süreçlerle uyumsuzluk

olarak belirtilmektedir. Bulut bilişim uygulamalarının kullanılmasında önemli koşullardan biri işletmelerin teknolojik

altyapısının tedarikçiler, paydaşlar ve devletin teknolojik altyapısı ile uyumlu olmasıdır. Araştırmadaki en önemli

akademik katkı (Teknoloji-Örgüt-Çevre) modelinde teknoloji boyutuna yeni bir değişken eklemektir. TÖÇ modelindeki

“Teknoloji” boyutuna yeni eklenen değişken “Uygulama Türü” değişkenidir. Beklentiler hizmet sağlayıcıların hizmet

düzeyine odaklanmaktadır bunun yanında lojistik işletmeler hizmet sağlayıcılardan lojistik ile ilgili bulut bilişim

uygulamaları beklemektedir. Araştırma gelişmekte olan bir ülkede bulut bilişim uygulamalarının kullanımı ile ilgili boyutları

inceleyen az sayıdaki çalışmadan biridir. Araştırma bulut bilişim ve lojistik literatürünün her ikisine de katkı sağlamaktadır.


  • Ajzen, I. (1991), The theory of planned behaviour, Organizational Behavior and Human Decision Processes, Vol.
  • Akande, A. O. and Belle, J. P. V. (2014), “A proposed framework to assess and increase the cloud computing
  • readiness of financial institutions in South Africa”, in Confluence the next generation information technology summit
  • (conference), 2014 5th international conference in Uttar Pradesh, Noida, India, 2014, IEEE Xplore.
  • Armbrust, M., Fox, A., Griffith, R. et al. (2009). Above the clouds: a berkeley view of cloud computing, EECS
  • Bizarro, P. A. and Garcia, A. (2012), Cloud computing from an auditor’s perspective- risks and benefits. Internal
Subjects Management, Economics
Journal Section MAKALE
Authors

Author: Çağlar AKTEPE

Author: Ömür YAŞAR SAATÇIOĞLU

Bibtex @research article { odusobiad301570, journal = {ODÜ Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi (ODÜSOBİAD)}, issn = {1309-9302}, address = {Ordu University}, year = {2017}, volume = {7}, pages = {9 - 20}, doi = {}, title = {Türkiye’deki Lojistik İşletmelerde Bulut Bilişim Uygulamalarının Benimsenmesi: Keşifsel Bir Araştırma}, key = {cite}, author = {AKTEPE, Çağlar and YAŞAR SAATÇIOĞLU, Ömür} }
APA AKTEPE, Ç , YAŞAR SAATÇIOĞLU, Ö . (2017). Türkiye’deki Lojistik İşletmelerde Bulut Bilişim Uygulamalarının Benimsenmesi: Keşifsel Bir Araştırma. ODÜ Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi (ODÜSOBİAD), 7 (1), 9-20. Retrieved from http://dergipark.org.tr/odusobiad/issue/28361/301570
MLA AKTEPE, Ç , YAŞAR SAATÇIOĞLU, Ö . "Türkiye’deki Lojistik İşletmelerde Bulut Bilişim Uygulamalarının Benimsenmesi: Keşifsel Bir Araştırma". ODÜ Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi (ODÜSOBİAD) 7 (2017): 9-20 <http://dergipark.org.tr/odusobiad/issue/28361/301570>
Chicago AKTEPE, Ç , YAŞAR SAATÇIOĞLU, Ö . "Türkiye’deki Lojistik İşletmelerde Bulut Bilişim Uygulamalarının Benimsenmesi: Keşifsel Bir Araştırma". ODÜ Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi (ODÜSOBİAD) 7 (2017): 9-20
RIS TY - JOUR T1 - Türkiye’deki Lojistik İşletmelerde Bulut Bilişim Uygulamalarının Benimsenmesi: Keşifsel Bir Araştırma AU - Çağlar AKTEPE , Ömür YAŞAR SAATÇIOĞLU Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - ODÜ Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi (ODÜSOBİAD) JF - Journal JO - JOR SP - 9 EP - 20 VL - 7 IS - 1 SN - 1309-9302- M3 - UR - Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 ODU Journal of Social Sciences Research Türkiye’deki Lojistik İşletmelerde Bulut Bilişim Uygulamalarının Benimsenmesi: Keşifsel Bir Araştırma %A Çağlar AKTEPE , Ömür YAŞAR SAATÇIOĞLU %T Türkiye’deki Lojistik İşletmelerde Bulut Bilişim Uygulamalarının Benimsenmesi: Keşifsel Bir Araştırma %D 2017 %J ODÜ Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi (ODÜSOBİAD) %P 1309-9302- %V 7 %N 1 %R %U
ISNAD AKTEPE, Çağlar , YAŞAR SAATÇIOĞLU, Ömür . "Türkiye’deki Lojistik İşletmelerde Bulut Bilişim Uygulamalarının Benimsenmesi: Keşifsel Bir Araştırma". ODÜ Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi (ODÜSOBİAD) 7 / 1 (March 2017): 9-20.