Year 2017, Volume 7, Issue 1, Pages 95 - 120 2017-03-29

Short Film As An Example Of Alternative Media
Alternatif Medya Örneği Olarak Kısa Film

Serkan ÖZTÜRK [1] , Battal ODABAŞ [2]

271 897

This study has been conducted in order to question the critical form and the content structure of short film. This research

focuses on critical thinking and theory, discourse-counter discourse, and the relationship between ideology and

alternativeness. In addition the research focuses on short films and types of short films, the relationship between short

film, and democracy and critical discourse, the active viewer creating feature of short film and the alternative forms present

in the area of short film in Turkey. In the analysis phase of the research, 11 short films included in Hisar Short Film Festival

selections between 2005-2013 and selected by systematic sampling method have been examined by Christian Metz's

five-stage semiotic analysis method that provides an analysis of moving images. For the analysis of the contents of these

films; key oppositions, developed by Louis Gianetti, for bringing out the critical structure of a film, have been was utilized.

For the analysis of the formal elements of the films, Battal Odabaşı’s table of " Functions of the Cinematographic Narrative

Means in First, Second and Third Cinema " has been used. As a result, the study presents that short film is a critical

discourse area that can handle any type of subject and content that doesn’t have the opportunity to be represented in the

mainstream cinema, is an alternative media that handles social inequality, social justice, emphasis on identity problem

and social reality, and provides the critical structure of short film not only with its content but also with its formal elements.


Kısa filmin eleştirel ve alternatif yapısını sorgulamak üzere yapılan bu araştırma, eleştirel düşünce ve kuram, söylem-karşı

söylem, ideoloji, görüntü ve alternatiflik arasındaki ilişkiyi ele almaktadır. Ayrıca kısa film ve türlerine, kısa filmin demokrasi

ve eleştirel söylemle olan ilişkisine, kısa filmin aktif izleyici yaratma özelliğine ve Türkiye’deki kısa film alanında varlık

gösteren alternatif oluşumlara değinen araştırmanın çözümleme aşamasında ise 2005-2013 yılları arasında Hisar Kısa

Film Festivali seçkisine giren ve sistematik örnekleme yöntemiyle seçilen 11 adet kısa film, Christian Metz’in hareketli

görüntüleri çözümlemeye olanak sağlayan 5 aşamalı göstergebilimsel çözümleme yöntemiyle incelenmiştir. Ele alınan

filmlerin içeriklerinin çözümü sırasında Louis Gianetti’nin bir filmin eleştirel yapısını ortaya çıkarmaya yönelik olarak

geliştirdiği anahtar karşıtlıklardan faydalanılmıştır. Filmlerin biçimsel unsurlarının çözümünde ise Battal Odabaş’ın

aktardığı “Sinematografik Anlatım Araçlarının Birinci, İkinci ve Üçüncü Sinemadaki İşlevleri” tablosu kullanılmıştır. Sonuç

olarak kısa filmin, anaakım sinemada temsil olanağı olmayan her tür konu ve içeriği işleyebildiği için eleştirel bir söylem

alanı; sosyal eşitsizlik, sosyal adalet, kimlik sorunu ve sosyal gerçekliğe vurgu gibi konuları ele aldığı için de alternatif bir

medya olduğu ve kısa filmin eleştirel yapısını sadece içeriğiyle değil biçimsel unsurlarıyla da sağladığı ortaya konulmuştur.


  • Metz, C. (2012). Sinemada Anlam Üstüne Denemeler, Çev. Oğuz Adanır, İstanbul, Hayalperest Yayınevi.
  • Ok, A. (1995). Türk Sinemasında Film Müzikleri, İstanbul, Arion Yayınevi.
  • Öngören, M.T. (1991). Senaryo ve Yapım, İstanbul.
  • Özarslan, Z. (2006). “Toplumsal İletişim Sürecinde Sinemanın Toplumsal Muhalefet Açısından İşlevi”,
  • Yayınlanmamış Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Subjects Art
Journal Section MAKALE
Authors

Author: Serkan ÖZTÜRK

Author: Battal ODABAŞ

Bibtex @research article { odusobiad301599, journal = {ODÜ Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi (ODÜSOBİAD)}, issn = {1309-9302}, address = {Ordu University}, year = {2017}, volume = {7}, pages = {95 - 120}, doi = {}, title = {Alternatif Medya Örneği Olarak Kısa Film}, key = {cite}, author = {ÖZTÜRK, Serkan and ODABAŞ, Battal} }
APA ÖZTÜRK, S , ODABAŞ, B . (2017). Alternatif Medya Örneği Olarak Kısa Film. ODÜ Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi (ODÜSOBİAD), 7 (1), 95-120. Retrieved from http://dergipark.org.tr/odusobiad/issue/28361/301599
MLA ÖZTÜRK, S , ODABAŞ, B . "Alternatif Medya Örneği Olarak Kısa Film". ODÜ Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi (ODÜSOBİAD) 7 (2017): 95-120 <http://dergipark.org.tr/odusobiad/issue/28361/301599>
Chicago ÖZTÜRK, S , ODABAŞ, B . "Alternatif Medya Örneği Olarak Kısa Film". ODÜ Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi (ODÜSOBİAD) 7 (2017): 95-120
RIS TY - JOUR T1 - Alternatif Medya Örneği Olarak Kısa Film AU - Serkan ÖZTÜRK , Battal ODABAŞ Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - ODÜ Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi (ODÜSOBİAD) JF - Journal JO - JOR SP - 95 EP - 120 VL - 7 IS - 1 SN - 1309-9302- M3 - UR - Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 ODU Journal of Social Sciences Research Alternatif Medya Örneği Olarak Kısa Film %A Serkan ÖZTÜRK , Battal ODABAŞ %T Alternatif Medya Örneği Olarak Kısa Film %D 2017 %J ODÜ Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi (ODÜSOBİAD) %P 1309-9302- %V 7 %N 1 %R %U
ISNAD ÖZTÜRK, Serkan , ODABAŞ, Battal . "Alternatif Medya Örneği Olarak Kısa Film". ODÜ Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi (ODÜSOBİAD) 7 / 1 (March 2017): 95-120.