Editorial Board

Editorial Board

Dr. Lecturer Müge ENSARİ ÖZAY

Turkey
mugeensariozay@gmail.com
Subjects: Social Science,Environmental Sciences and Engineering,Chemistry
Institution: T.C. Üsküdar Üniversitesi

Dr. Lecturer Ayşenur GÜL

Turkey
aysenurgul@gmail.com
Subjects: Polymer Science and Technologies,Nanotechnology,Materials Science and Technologies,Chemical Engineering
Institution: IŞIK ÜNİVERSİTESİ

Instructor Hakan SEYREKOĞLU

Turkey
hakanseyrekoglu@gmail.com
Subjects: Occupational Health and Safety,Civil Engineering,Statistical Analysis
Institution: USKUDAR UNIVERSITY

Editör

Hakan Seyrekoğlu

AMAÇ ve KAPSAM

Amaç:

 

OHS Academy, İş Sağlığı ve Güvenliği Akademi Dergisi (ohasacademy.net) yılda 3 sayı olarak yayınlanan interdisipliner, hakemli ve bilimsel bir dergidir. Editör kurulu tarafından ilk inceleme yapılır ve kör hakemlik işlemi uygulanır.  Konusunda uzman en az iki hakem gönderilerek makaleler değerlendirilir. Derginin yazım dili Türkçe ve İngilizcedir. Dergide iş sağlığı ve güvenliği alanında yapılmış deneysel ve teorik ilerlemeleri konu alan; derleme yazılar, araştırma türündeki çalışmalar ve lisansüstü tezlerden elde edile bilimsel makaleler yayınlanır.

 

Kapsam:

Derginin gönderi kabul ettiği çalışma alanları aşağıda listelenmiştir.

İş Sağlığı ve Güvenliği

Tüm Mühendislik Alanları

Bilişim Sistemleri

Eğitim

Afet Yönetimi

İstatistik

Endüstri 4.0

Sağlık

Mimarlık

Endüstriyel Tasarım

Enformasyon Teknolojileri

Fizik

Kimya

Biyoloji

Psikoloji

Teknik Eğitim