Year 2018, Volume 1, Issue 3, Pages 110 - 117 2018-12-31

Sağlık Kuruluşlarında Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Kapsamında Karşılaştıkları Sorunlar

SAKİNE YELEKÇİ [1]

81 148

Bu araştırma, özel bir hastanede çalışanların iş sağlığı ve güvenliği algılarını ve mesleki maruziyetlerini belirlemek ve elde edilecek sonuçlara göre iş kazaları ve çalışma ortamı ile ilgili faktörleri belirtmek, amaçlanmıştır. Bu görüşme sorularında çalışanların, iş sağlığı ve güvenliği mevcut uygulamalarına yönelik algılarının ölçülmesine çalışılmıştır. 2017 yılı Sağlık İstatistikleri Yıllığı’nda, Türkiye de 2017 yılı itibariyle hastane sayısı 1.518 olduğu ve toplam istihdam edilen çalışan sayısının 920.939 olduğu belirlenmiştir. Türkiye nüfusu 80.810.525 ile kıyasladığımızda, bu oran % 1,14’üne karşılık gelmektedir. Bu oran bile bu araştırmanın ne kadar önemli olduğunu göstermektedir. İstanbul ilinde bulunan hastanenin 280 sağlık çalışanına görüşme soruları dağıtılmıştır. Analiz çalışmasında toplam 145 görüşme sorusu değerlendirmeye alınmıştır. Buna göre; görüşme sorularında çalışanlara ait bölümlerdeki, cinsiyetlere, yaş gruplarına, eğitim düzeylerine, tecrubelerine vb. faktörlere göre değerlendirilmiştir. Görüşme sorularının içinde yer alan soruların frekans aralıkları ölçülürken, algı ve kanaat gibi durumları ölçen sorular ise beşli likert ölçeği sorularını içermektedir. Bazı sorular açık uçludur. SPSS ver. 24.0 istatistik paket programı veri analiz metodunda seçilmiştir. Tüm soru ve soru grupları için frekansın dağılımları tabloda ilk olarak analiz bulgusu olarak alınmıştır. İkinci analizde ise boyutlardaki bazı soru/soru grupları için detaylandırılması gereken durumlarda ilişki analizlerinde Ki-kare (ƞ2) metodu kullanılarak analizler yapılmış ve sonuçlar değerlendirilmiştir. Konu ile ortaya koyulan sorular ve ilgili hipotezler belirlenmiştir. Tüm analizler için iki yönlü p değeri kullanılmış ve p değeri 0,05’in altında ise istatistiksel açıdan anlamlı kabul edilmiştir. Görüşme sorularından elde edilen verilerin birbirleri ile olan anlamlı ilişkileri istatistiksel metotlar ile ortaya çıkarılmış ve geliştirilen hipotezler test edilmiştir. Ortaya çıkarılan bu ilişkiler, test edilen hipotezler ve elde edilen veriler kullanılarak mevcut olan eksiklik ve sorunlara çözüm önerileri getirilmiştir.
Hastane, İş Sağlığı, İş Güvenliği, İş Kazası
  • 1. Annagür, B., 2010, Sağlık Çalışanlarına Yönelik Şiddet: Risk Faktörleri, Etkileri, Değerlendirilmesi ve Önlenmesi, Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar; 2:161-1732. Başbuğ, A., 2013, İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği, Aydoğdu Ofset, Mayıs, s. 163. Baykam, N., 2004, Hastane İnfeksiyonlarının Kontrolünde Havalandırmanın Önemi Hastane İnfeksiyonları Kontrolü El Kitabı. Hastane Enfeksiyonları Derneği Yayını No:2. Bilimsel Tıp Yayınevi, p. 373-381.4. Bilir, N. ve Yıldız, A. N., 2013, İş Sağlığı ve Güvenliği, Hacettepe Üniversitesi Yayınları, Ankara.5. Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliği http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.18485&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=biyolojik (Erişim Tarihi: 01.12.2018)6. Dokuzoğuz B. Sağlık Çalışanlarının Meslek Riskleri. Hastane Enfeksiyonları Kontrolü El Kitabı. Hastane Enfeksiyonları Derneği Yayını No:2. Bilimsel Tıp Yayınevi. 2004. p. 403-417 7. Helvacı, M., 2011, Edirne’de İyonlaştırıcı Radyasyon Kaynakları İle Çalışan Sağlık Personelinin Radyasyon Güvenliği Konusunda Bilgi Düzeyleri ve Tutumları, Yüksek Lisans Tezi, Trakya Üniversitesi sağlık Bilimleri Enstitüsü, Edirne, s.22-328. Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmeliği http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.18709&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=kimyasal (Erişim Tarihi: 01.12.2018)9. Kujala, T., Brattico, E., 2009, Detrimental Noise Effects On Brains Speech Functions, Biological Psychology, (81),3, pp.135-14310. Kürkçü, E.A., Çakar, İ., Zeyrek, S., 2014,İşyerlerinde Aydınlatma, İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları Rehberi, (Ed: Dr. Fazıl Aydın) İş Sağlığı ve Güvenliği Merkezi Müdürlüğü, Ankara: Kayıhan Ajans, s.14-18.11. NIOSH, 1988, Guidelines for Protecting the Safety and Health of Healthcare Workers, National Institute of Occupational Safety and Health, Washington, s.3/5-16; /39-7212. Önder, Ö. R., Ağırbaş, İ., Yenimahalleli, G., Aksoy, A., 2011, Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Çalışan hekim ve hemşirelerin geçirdikleri iş kazaları ve meslek hastalıkları yönünden Değerlendirilmesi. Ankara Üniversitesi Dikimevi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Dergisi, Sayı: 10, 31-4413. SGK, 2010, İstatistik Yıllığı. http://www.sgk.gov.tr/wps/portal/tr/kurumsal/istatistikler/sgk_istatistik_yilliklari (Erişim Tarihi: 11.06.201814. AEK, 2018,http://www.taek.gov.tr/tr/2016-06-09-00-43-55/135-gunumuzde-nukleer-enerji rapor/ 834-bolum-06-radyasyondan-korunma.html (Erişim Tarihi: 09.10.2018)15. WHO, 2009, World Health Organisation, WHO definition of Health, [http://www.who.int/ about/definition/en/print.html] 16. Yüceer, N. 2007, Gürültü.http://www.metalurji.org.tr/dergi127 (Erişim Tarihi:06.02.2007).
Primary Language tr
Subjects Engineering, Multidisciplinary
Journal Section Research Article
Authors

Orcid: 0000-0003-2373-4229
Author: SAKİNE YELEKÇİ (Primary Author)
Country: Turkey


Bibtex @research article { ohsacademy491109, journal = {OHS ACADEMY}, issn = {2630-578X}, address = {Rüştü UÇAN}, year = {2018}, volume = {1}, pages = {110 - 117}, doi = {}, title = {Sağlık Kuruluşlarında Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Kapsamında Karşılaştıkları Sorunlar}, key = {cite}, author = {YELEKÇİ, SAKİNE} }
APA YELEKÇİ, S . (2018). Sağlık Kuruluşlarında Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Kapsamında Karşılaştıkları Sorunlar. OHS ACADEMY, 1 (3), 110-117. Retrieved from http://dergipark.org.tr/ohsacademy/issue/41817/491109
MLA YELEKÇİ, S . "Sağlık Kuruluşlarında Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Kapsamında Karşılaştıkları Sorunlar". OHS ACADEMY 1 (2018): 110-117 <http://dergipark.org.tr/ohsacademy/issue/41817/491109>
Chicago YELEKÇİ, S . "Sağlık Kuruluşlarında Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Kapsamında Karşılaştıkları Sorunlar". OHS ACADEMY 1 (2018): 110-117
RIS TY - JOUR T1 - Sağlık Kuruluşlarında Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Kapsamında Karşılaştıkları Sorunlar AU - SAKİNE YELEKÇİ Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - OHS ACADEMY JF - Journal JO - JOR SP - 110 EP - 117 VL - 1 IS - 3 SN - 2630-578X- M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 OHS ACADEMY Sağlık Kuruluşlarında Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Kapsamında Karşılaştıkları Sorunlar %A SAKİNE YELEKÇİ %T Sağlık Kuruluşlarında Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Kapsamında Karşılaştıkları Sorunlar %D 2018 %J OHS ACADEMY %P 2630-578X- %V 1 %N 3 %R %U
ISNAD YELEKÇİ, SAKİNE . "Sağlık Kuruluşlarında Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Kapsamında Karşılaştıkları Sorunlar". OHS ACADEMY 1 / 3 (December 2019): 110-117.