Author Guidelines

1. Giriş

 

Yazılar “Times New Roman” 10 punto ile tek aralıklı yazılmalıdır. 10 pt olmalı ve 1 satır aralığında yazılmalıdır. Sayfa düzeni için üst 2,5 cm, alt 2,5 cm ve kenarlarda sağ 2,5 cm, sol 2,5 cm boşluk bırakılmalı ve her sayfa numaralandırılmalıdır.

Bildiri herbiri 80 mm genişliğinde iki sütun halinde yazılmalıdır. Sütunlar arasında 10 mm aralık bırakılmalıdır.

Giriş, Ara Başlıklar, Materyal ve Yöntem, Araştırma Bulguları, Sonuç ve Tartışma, Kaynaklar, Teşekkür, Conflict of Interest bölümleri sırasıyla yazılmalıdır..

Ana başlıklardan önce 2 satır sonra 1 satır boşluk bırakılmalıdır.

Yeni paragraflar sola dayalı başlamalı ve ana metin iki yana dayalı yazılmalıdır.

Tablo isimleri tablonun üstünde yer almalı ve tablo başlığından sonra 6pt boşluk bırakılmalıdır. Şekil başlıkları ise şekilden sonra 6pt boşluk bırakıldıktan sonra şekil altında yer almalıdır.

Hem Tablo hem de Şekil nesneleri ve başlıkları ortalı yazılmalıdır. Yazı boyutu normal durumda 10pt olmalı küçük yazı tipi ihtiyacında ise 7pt dan az olmamalıdır.

Eşitlik gösteriminde ise bir Denklem Editörü kullanılmalı ve her eşitlik numaralandırılmalıdır. Metin için eşitlik için Eşitlik(1) şeklinde atıf yapılabilir. Ayrıca, eşitlik ifadesi sola dayalı yazılırken eşitlik numarası sağa dayalı yazılmalıdır.

 

 

2. Materyal ve Yöntem

 

Araştırmada kullanılan materyaller ve araştırmanın yöntemi açık ve net bir şekilde belirtilmelidir.

 

 

3. Araştırma Bulguları

 

Yazılarda yer alan tablo içermeyen bütün görüntüler (fotograf, çizim, diyagram, grafik , harita vb.) “şekil” olarak adlandırılmalıdır.

Tablo ve şekillere başlık (sıra numarası ve ad) verilmelidir.

Tablolarda başlıklar üstte, şekillerde ise başlık altta yazılmalıdır. Tablo ve şekil başlıkları ortalanarak koyu yazılmalıdır. Başlıkta yer alan kelimelerin baş harfleri büyük yazılmalıdır. Tablo başlığından sonra 6 pt boşluk bırakılmalıdır.

Tablo veya Şekillere ilişkin olası kaynak bilgileri de tablo veya şeklin altında gösterilmelidir.

Denklemlerde verilecek sıra numaraları parantez içinde ve sağ tarafta yer almalıdır.

 

 

4. Sonuç ve Tartışma

 

Çalışma kısaca özetlenerek elde edilen sonuçlar üzerinde tartışma yapılmalıdır.

 

 

Kaynaklar

 

Kaynaklara göndermelerin (atıfların) gösterilmesinde yayın bilgileri, metinde parantez içinde (yazar soyadı, yayın tarihi ve sayfa numarası) sırasıyla verilmelidir. Örneğin;

Tek yazar; (Smith, 1989),

 İki yazarlı; (Coleman ve Berrie, 1990)

Çok yazarlı; (Smith vd., 1993)

,Bir yazarın aynı yıl içinde yapmış olduğu birden fazla çalışması kaynak olarak kullanılıyorsa; (Smith, 1992 / a), (Smith, 1992/ b)

Aynı soyadına sahip ilk adları farklı yazarlar (R. D. Luce, 1959), (P. A. Luce, 1986)

Gönderme yapılan kaynaklar birden fazla olduğunda alfabetik olarak (Dinçkol, 1986; Lalik, 1998; Oğuz, 1997)

Bir Kurum’un veya Grup’un eseri olan yayınlara ilk defa yapılacak bir atıf için (Türk Psikologlar Derneği [TPD], 1997); bu kaynağın sonraki tekrarlarında (TPD, 1997)

Tarihsiz Çalışmalar’da “bilinmeyen tarih” bt olarak (Eflatun, bt)

Anonim yazılarda (Anonim, 1976) olarak verilmelidir.

Yazının sonuna eklenecek Kaynakça’da yazarlar soyadlarına göre alfabetik sıralanmalıdır.

Çalışmanın içeriğinde gösterilmemiş bir kaynak esere kaynakçada yer verilmemelidir.

Bir yazarın aynı yıl içinde yapmış olduğu birden fazla çalışması kaynakçada yer alacaksa, yayım tarihinden sonra “a,b,c” gibi ibareler konulmalıdır. (1992 / a) (1992 / b)

Kitaplar

Yazar(lar)ın Soyadı, ve Adının Baş harfi., (yıl), Kitabın  Adı, Basım Yeri, Yayımevi.

 Sevilengül, O., (2004), Genel Muhasebe, Ankara, Gazi Kitabevi.

Editörlü Kitap

Editör(ler) in Soyadı ve Adının Baş harfi., (edt.), (Yıl), Kitabın Adı, Basım Yeri, Yayımevi.

 Şenyüz, K., (edt.), (2004), Takı Tasarımı, İstanbul, Urart Yayın ve Dağıtım.

Editörlü Kitaptan Bölüm

Yazar(lar)ın Soyadı ve Adının Baş harfi., (Yıl), Bölümün Başlığı, Editör(ler) in Soyadı ve Adının Baş harfi.,(edt.), Kitabın Adı, (Sayfa Aralığı), Basım Yeri, Yayımevi.

 Arens,  A., and Loebbecke, J., (2000), The Audit Process, Elder.  R., Beasley. M., (edts), Auditing-An Integrated Approach, (141- 217), New Jersey, Prentice Hall,

Dergilerdeki Makaleler

Yazar(lar)ın Soyadı, Adının Baş harfi., (Yıl), “Makalenin Başlığı”, Derginin Adı, Cilt Sayı, sayfa aralığı.

 Ertuna, Ö., (2004), “Osmanlı ve Türkiye Ekonomilerinin Borç Bunalımı”, Muhasebe ve Finansman

Web Sitesinden Doküman http://www.(sitenin adı). [Gün, Ay,Yıl, WEB;] olarak verilmelidir.

 

 

Teşekkür

 

Bu çalışma XXX Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından XXXX-XX-XX nolu proje kapsamında desteklenmiştir.  

 

 

Conflict of Interest / Çıkar Çatışması

 

Yazarlar tarafından herhangi bir çıkar çatışması beyan edilmemiştir.

No conflict of interest was declared by the authors. 

 

Çıkar çatışması varsa kişi, kurum ve kuruluşlar net olarak belirtilmelidir.